'
Choroby układu moczowego Objawy chorób

Nerwica pęchęrza

Ciągłe uczucie pełnego pęcherza, jego niepełnego wypróżnienia lub oddawanie małych porcji moczu mogą być objawami tzw. nerwicy pęcherza. Samo to określenie funkcjonuje w świadomości wielu pacjentów, jednak należy pamiętać, że nie ma ono usystematyzowania w klasyfikacji chorób ICD-10. Wspomniane objawy są najczęściej symptomami innych jednostek chorobowych, które manifestują się właśnie np. poprzez zaburzenia pracy pęcherza moczowego[1].

Nerwica pęcherza – co to znaczy?

Tak jak wspomniano wyżej, poprzez określenie „nerwica pęcherza” rozumiemy najczęściej szereg objawów związanych z zaburzeniem pracy pęcherza moczowego. Do najczęstszych z nich należą:

  • uczucie niepełnego wypróżnienia moczu,
  • ciągłe lub bardzo częste uczucie parcia na mocz,
  • poczucie przymusu udania się do toalety oraz przekonanie, że nie jest się w stanie utrzymać moczu,
  • oddawanie małych ilości moczu,
  • częste wybudzenia w nocy w celu oddania moczu,
  • bezwiedne oddawanie moczu (nietrzymanie moczu), w tym w trakcie snu[2].

Jeżeli zauważymy, że wspomniane wyżej symptomy występują u nas, należy bezwzględnie udać się do lekarza (najlepiej swojego lekarza rodzinnego), by ten mógł podjąć decyzję co do konieczności ewentualnej dalszej diagnostyki.

Nerwica pęcherza – zaburzenia psychosomatyczne

Objawy nerwicy pęcherza najczęściej są efektem zaburzeń psychosomatycznych. Pod tym pojęciem rozumiemy szereg objawów, które wynikają z przeżywania patologicznego stresu lub strachu. Lęk jest bowiem naturalnym mechanizmem obronnym człowieka, który ma służyć ochronie życia ludzkiego. Podobnie jest ze stresem, który w przypadku słabego nasilenia oddziałuje na nas mobilizująco (przyspieszenie akcji serca, poprawa krążenia krwi w mózgowiu itp.); jednak gdy stres lub lęk są zbyt mocno wyrażone, dojść może do rozwoju zaburzeń psychosomatycznych.

Wówczas silnie odczuwane emocje powodują występowanie objawów somatycznych (czyli ze strony organizmu) mimo braku patologii organicznej. Jedną z największych grup objawów psychosomatycznych są zaburzenia autonomiczne (czyli zaburzenia związane z pracą autonomicznego układu nerwowego). Należą do nich zespoły symptomów takie jak nerwica serca, zespół jelita drażliwego (nerwica jelit), nerwica żołądka czy właśnie nerwica pęcherza[3].

Nerwica pęcherza – zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Inną ważną przyczyną rozwoju nerwicy pęcherza może być zespół obsesyjno-kompulsywny. Jest to zaburzenie (nazywane również nerwicą natręctw), które polega na występowaniu natrętnych myśli (obsesji) i konieczności wykonywania konkretnych czynności (kompulsje). Pacjentowi cierpiącemu na nerwicę natręctw trudno jest walczyć samemu ze swoją chorobą, ponieważ opieranie się obsesjom lub kompulsjom wiąże się z narastaniem lęku i stresu, co w rezultacie prowadzi do nasilenia się patologicznych myśli i czynności. Tworzy to swego rodzaju zamknięte, samonapędzające się koło lęku.

Jedną z postaci zespołu obsesyjno-kompulsywnego są zaburzenia pracy układu moczowego. Obsesja może polegać na przykład na przekonaniu, że w pęcherzu ciągle znajduje się mocz. Kompulsją z kolei jest sama mikcja (wydalanie moczu). Nawet gdy pęcherz jest już opróżniony z moczu, obsesje i kompulsje trwają. To sprawia, że pacjent co chwilę udaje się do toalety, oddaje małe porcje moczu itd.

Najlepszą formą walki z zaburzeniami nerwicowymi (psychosomatycznymi) oraz obsesyjno-kompulsywnymi są terapie behawioralno-poznawcze. Dodatkowo lekarze często podejmują decyzję o konieczności wdrożenia terapii farmakologicznej lekami takimi jak fluoksetyna (leki z grupy SSRI)[4].

Nerwica pęcherza a zaburzenia organiczne

Niekiedy objawy nerwicy pęcherza mogą świadczyć nie o zaburzeniu natury psychiatrycznej, ale o problemach organicznych. Mówimy wówczas o pęcherzu neurogennym. Objawy pęcherza neurogennego odpowiadają typowym zaburzeniom autonomicznym w przebiegu chorób psychosomatycznych. Do rozwoju zaburzeń organicznych najczęściej dochodzi wraz z wiekiem lub w przebiegu chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane czy stwardnienie zanikowe boczne.[5].

Lek. Krzysztof Pawlak

Źródła:

1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf; data dostępu: 10.07.2017 2. https://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/57804,nietrzymanie-moczu; data dostępu: 10.07.2017 3. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.21.5; data dostępu: 10.07.2017 4. https://psychiatria.mp.pl/choroby/72914,zaburzenie-obsesyjno-kompulsyjne; data dostępu: 10.07.2017 5. Kim T.H. et al., Persistence and compliance with medication management in the treatment of overactive bladder, Investiq Clin Urol.2016 Mar;57(2):84-93