'
Choroby układu moczowego Dolegliwości seksualne Objawy chorób

Krew w spermie – co oznacza?

Obecność krwi w spermie (hematospermia) często jest jednym z objawów przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego lub nawet raka gruczołu krokowego[1][2][3]. Co zrobić, kiedy zaobserwujemy krew w nasieniu?

Krew w spermie

Krew w nasieniu – hematospermia

W nasieniu dorosłego mężczyzny, zwykle po ukończeniu 40 roku życia, można czasem zaobserwować krew. Zdarza się, że pojawia się również brązowa wydzielina w spermie. Krew w nasieniu to hematospermia, a brązowa wydzielina, czyli ropa, w nasieniu to piospermia[1][2].

Czasem krew w spermie pojawia się po stosunku lub występuje z innymi objawami, np. pogorszeniem oddawania moczu, zatrzymaniem moczu, częstomoczem, bólami krocza, bólami odbytnicy, bólami podbrzusza, krwiomoczem, ropnym wyciekiem z cewki. Bardzo często występuje wysoka gorączka. W przypadku pojawienia się któregoś z tych objawów, a na pewno w przypadku zaobserwowania krwi w nasieniu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Te symptomy mogą świadczyć o przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego lub raku gruczołu krokowego[1][3].

Krew w spermie – objaw przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego

Krew w spermie jest jednym z objawów zapalenia gruczołu krokowego (stercz, łac. – prostata). To poważny problem kliniczny (szczególnie jego postać przewlekła) ze względu na utajony charakter choroby, wieloletni przebieg, mnogość powikłań somatycznych i psychicznych. Mimo znacznego postępu w diagnostyce, farmakoterapii, fizykoterapii, rehabilitacji wyniki leczenia często są niezadowalające. Niestety prawie co drugi mężczyzna (zwykle po ukończeniu 40 roku życia) był lub jest dotknięty zapaleniem stercza, problem ma charakter nie tylko medyczny, ale i społeczny[1]>.

Objawami zapalenia gruczołu krokowego są zwykle zaburzenia seksualne – pod postacią zaburzeń wzwodu, przedwczesnego lub utrudnionego wytrysku nasienia i braku popędu. Kolejnym powikłaniem zapalenia stercza jest pogorszenie płodności. W przebiegu tej choroby często mamy do czynienia z hematospermią (krwią w nasieniu) i piospermią (ropą w nasieniu). Pierwszy objaw wywołuje duży niepokój u obojga partnerów seksualnych, ponieważ krew w spermie zwykle uwidacznia się zwykle po stosunku.

Obecność znacznej liczby leukocytów w wydzielinie gruczołu krokowego świadczy o nasileniu infekcji. Należy pamiętać, że objawu tego nie należy kojarzyć wyłącznie z zapaleniem, ponieważ hematospermia potencjalnie może być objawem sygnalizującym raka stercza[2].

Krew w nasieniu – objaw raka gruczołu krokowego

Krew w nasieniu jest jednym z objawów raka gruczołu krokowego. Ta choroba zajmuje piąte miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory na świecie. Jest on jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn w wielu krajach Europy i w Ameryce Północnej. W 2004 roku był on drugim pod względem zachorowalności i trzecim pod względem umieralności nowotworem złośliwym w Polsce: 6257 zachorowań i 3578 zgonów).

Na raka gruczołu krokowego najczęściej chorują mężczyźni między 65 a 74 rokiem życia. W ostatnich latach wzrasta współczynnik zachorować, co specjaliści tłumaczą wydłużeniem średniej długości życia i wyższą wykrywalnością związaną z wprowadzeniem pod koniec lat 80. powszechnego oznaczania stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA, prostate specific antigen) w surowicy. Badania przesiewowe mają zmniejszyć umieralności oraz zwiększyć wykrywalność raka stercza, a w dalszej kolejności umożliwić zastosowanie mniej radykalnych metod leczenia i przez to uzyskać poprawę jakości życia chorych[3].

Źródła:

1. Letkiewicz S, Bar K. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego – problem dla lekarzy urologów, andrologów, seksuologów i psychiatrów. Nowa Medycyna. 2002;2. 2. Letkiewicz S, Bar K, Humański P, Łesiów R. Zapalenie gruczołu krokowego – choroba o wymiarze społecznym. Przegląd Urologiczny. 2016;2(96). 3. Senkus-Konefka E, Antoniewicz A, Borkowski A, Borówka A. et al. Zalecenia dotyczące postępowania w raku gruczołu krokowego – konferencja okrągłego stołu. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2007;3(3):103-119.