'
Choroby układu moczowego Objawy chorób

Jakie problemy dotyczą męskiego pęcherza?

Zapalenie pęcherza u mężczyzn jest jedną z najczęstszych chorób wywołanych zakażeniem układu moczowego[1]. Za jej powstanie odpowiadają w głównej mierze bakterie e-coli[1][2]. Ból pęcherza moczowego u mężczyzn może wywołać wiele nieprzyjemnych objawów i negatywnie oddziaływać na codzienne funkcjonowanie.

Przeziębienie pęcherza moczowego u mężczyzn – przyczyny

Choć na zapalenie pęcherza moczowego kobiety zapadają 50 razy częściej niż mężczyźni, to niestety, także panowie są narażeni na tę przykrą dolegliwość[1][2]. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i nasila się po 60. roku życia[3].

Przyczyny wywołujące ból pęcherza u mężczyzn są wielorakie. Zalicza się do nich między innymi: wady anatomiczne, zaparcia, nieodpowiednią higienę, choroby (m.in. cukrzycę, dnę moczanową, kamicę nerkową), stany zapalne w obrębie żołędzi i gruczołu krokowego, a także dużą aktywność seksualną.

Nie bez znaczenia jest również niepełne i nieregularne opróżnianie pęcherza, wstrzymywanie potrzeby oddania moczu, brak mikcji przed snem[3].

Zapalenie pęcherza u mężczyzn – objawy

Należy podkreślić, że mężczyźni przechodzą to schorzenie znacznie łagodniej niż kobiety[2]. Do najważniejszych objawów zapalenia pęcherza należą:

  • częstomocz,
  • ból w dolnych partiach brzucha,
  • ból podczas mikcji,

Pod żadnym pozorem nie powinniśmy lekceważyć powyższych objawów, ponieważ nieleczony pęcherz może spowodować poważne następstwa, między innymi w postaci zakażenia nerek[1].

Ból pęcherza u mężczyzn – leczenie

W przypadku zapalenia pęcherza moczowego istotne znacznie ma przeprowadzenie badań. W tym celu wykorzystuje się badanie moczu, a także krwi oraz w wyjątkowych przypadkach badanie obrazowe. Przeziębiony pęcherz można wyleczyć farmakologicznie przez podanie odpowiednich leków[1]. Terapia nie powinna trwać krócej niż 7 dni, dopiero wówczas można mówić o skuteczności leczenia[2].

Ważna jest również profilaktyka, która może zapobiec ewentualnemu zachorowaniu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia schorzenia warto zadbać o odpowiednią higienę osobistą, regularne i pełne mikcje bez konieczności wstrzymywania potrzeby oddania moczu, właściwe nawodnienie organizmu. Dobrze jest również wypijać sok z żurawiny i stosować preparaty żurawinowe[1].

Nowotwór pęcherza moczowego u mężczyzn

Innym poważnym schorzeniem, z którym możemy się spotkać, jest guz pęcherza moczowego u mężczyzn. Panowie cierpią na niego 3 razy częściej niż panie. Najczęściej występującym nowotworem jest rak przejściowo komórkowy (występuje u 90% przypadków). Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny odpowiedzialne za jego powstanie. Natomiast wśród czynników ryzyka warto wymienić między innymi: palenie papierosów, przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego, zażywanie niektórych leków (cyklofosfamid), stres.

Nowotwór można wyleczyć, choć powodzenie terapii zależy od stanu zaawansowania choroby oraz predyspozycji danego pacjenta. Stosuje się leczenie operacyjne polegające na wycięciu chorej tkanki, leczenie farmakologiczne, a także promieniowanie.W ostatnich latach wysiłki badaczy kierowane są na zastosowanie terapii genowej[4].

Podsumowanie

Przeziębienie pęcherza moczowego u mężczyzn jest dość często spotykaną dolegliwością. Jej przyczyny tkwią w niewłaściwej higienie, wadach anatomicznych, wstrzymywaniu mikcji czy przebytych chorobach.

Zapalenie pęcherza u mężczyzn objawia się głównie częstomoczem, obecnością krwi w moczu, a także uczuciem pieczenia podczas mikcji. Nieleczone może przerodzić się nawet w guz pęcherza moczowego u mężczyzny. Dlatego nigdy nie powinniśmy lekceważyć symptomów choroby i niezwłocznie udać się po pomoc do lekarza. Tym bardziej że leczenie nie jest uciążliwe i długotrwałe. Polega przede wszystkim na zastosowaniu odpowiednich antybiotyków i właściwym nawodnieniu organizmu. Zazwyczaj terapia trwa około 7 dni i nie powinna być krótsza[1][2][3].

Źródła:

1. Drabczyk R. Zakażenie układu moczowego. Źródło online: https://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/51947, zakazenie-ukladu-moczowego Data dostępu: 01.11.2017 2. Kupilas A. Zakażenie układu moczowego. Przegląd Urologiczny. 2006;4(38):50-58 3. Pstrusińska K. Zakażenia układu moczowego. Praktyka Lekarska. 2012;72(9): 6-10 4. Izdebska M, Grzanka A, Ostrowski M. Rak pęcherza moczowego – molekularne podłoże genezy i leczenia. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych. 2005;54(2–3): 213-220