'
Objawy chorób Schorzenia kości i stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów – przyczyny i rozpoznanie

Jedną z najczęściej występujących na świecie chorób jest zwyrodnienie stawów, które atakuje około 60% osób po ukończeniu 60. roku życia[1]. Z uwagi na specyfikę etiologiczną, schorzenie to stanowi wyjątkowo uciążliwą przypadłość, dlatego warto wiedzieć, jak wcześnie i skutecznie rozpoznać jego pierwsze objawy. 

zwyrodnienie stawów

Choroby zwyrodnieniowe stawów – krótka charakterystyka

Fundamentalną cechą, charakteryzującą omawiane schorzenie, jest uszkodzenie chrząstki stawowej, odnoszące się do jednego lub kilku stawów. Zazwyczaj zmiany w chrząstkach mają charakter progresywny, a więc postępują, nie dając możliwości wyleczenia. Powstające patologie można jedynie hamować, zapobiegając dalszemu postępowi choroby oraz wdrażać leczenie, niwelujące objawy bólowe[1][2]. Przedwczesne niszczenie chrząstek stawowych generuje konsekwencje w postaci uszkodzenia stawu, ograniczenia jego ruchomości oraz bólu[3]. Z tego względu zwyrodnienie stawów stanowi dokuczliwą chorobę, która znacząco wpływa na jakość codziennego funkcjonowania pacjenta.

Najczęstsze przyczyny zwyrodnienia stawów

Etiologia choroby zwyrodnieniowej stawów nie jest sprecyzowana i nie podaje konkretnych przyczyn, które bezpośrednio wywołują postępujące zmiany. W literaturze fachowej wymienia się dwie główne grupy przyczyn – pierwotne oraz wtórne. Pierwsza z nich odnosi się do uwarunkowań genetycznych i sugeruje podatność na choroby stawów, wynikającą z naturalnego procesu dziedziczenia[1]. Przyczyny wtórne to z kolei wszelkiego rodzaju urazy i przeciążenia, jakim poddawane są stawy – można wśród nich wymienić[1]:

 • obciążającą pracę fizyczną,
 • nieprawidłową budowę układu kostno-stawowego,
 • przeciążenia i urazy doznane podczas uprawiania sportu,
 • nadmierną masę ciała,
 • nieprawidłową pozycję, przyjmowaną podczas pracy.

Choroba zwyrodnieniowa stawów stanowi więc konsekwencję szeregu czynników, niekorzystnie oddziałujących na stawy i doprowadzających do degeneracji chrząstki oraz destabilizacji ogólnego funkcjonowania struktur stawowych[2].

W odniesieniu do wtórnych przyczyn omawianego schorzenia wymienić można stawy, które są najbardziej podatne na rozwój wspomnianych patologii. Są to więc stawy kolanowe, biodrowe, skokowe oraz odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa, jak również stawy palców rąk[1][3].

Zwyrodnienie stawów objawy – jak rozpoznać początki choroby?

Biorąc pod uwagę możliwość niwelowania dolegliwości bólowych oraz zapobiegania rozwojowi patologii w chrząstkach stawowych, warto dowiedzieć się, jakie symptomy generuje omawiana choroba. Wczesne jej rozpoznanie sprzyja bowiem zachowaniu komfortu życia pacjentów. Choroba zwyrodnieniowa stawów objawy generuje wyjątkowo uciążliwe, dlatego po ich zauważeniu najlepiej bezzwłocznie skonsultować się ze specjalistą i poddać się leczeniu.

Warto wymienić kolejno pojawiające się symptomy, występujące w zależności od stopnia nasilenia schorzenia[3]:

 • ból podczas ruchu, najczęściej skoncentrowany w obrębie stawu zajętego chorobą,
 • ból w fazie spoczynku,
 • niedowłady i ograniczenia ruchomości,
 • specyficzne dźwięki podczas poruszania stawem – trzaski i trzeszczenia,
 • w skrajnych przypadkach całkowite usztywnienie stawu,
 • jeśli występuje stan zapalny, powstaje rumień, zwiększona temperatura w okolicach stawu oraz obrzęk.

Ból stanowi więc podstawowy czynnik diagnostyczny, skłaniający do wykonania pogłębionych badań, potwierdzających rozwój choroby. Lekarz najczęściej zleca wykonanie zdjęć rentgenowskich oraz badania ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny[1][3]. Niejednokrotnie wykonywane są również badania laboratoryjne, których celem jest wykrycie ewentualnych stanów zapalnych, toczących się w stawie[1]. W przebiegu dokładnej diagnostyki możliwe staje się potwierdzenie choroby zwyrodnieniowej stawów i wdrożenie odpowiednich do stanu pacjenta działań terapeutycznych – są one zazwyczaj kierowane na niwelowanie objawów bólowych oraz zapobieganie postępowi zwyrodnień[2].

Źródła:

1. Zimmermann Górska I. Choroba zwyrodnieniowa stawów – nowe spojrzenie? Medycyna Praktyczna. 2008:1-4 2. Nalazek A, Kamińska E, Kaźmierczak U. et.al Leczenie, diagnostyka i profilaktyka stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej. Journal of Health Sciences. 2014;04(01):333-338 3. Jędrzejczyk M, Ciebiada M, Stefańczyk L. Wczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów. Geriatria. 2011;5:155-161