'
Alergia Objawy chorób

Wakacje z alergią: co pyli w czerwcu i lipcu?

Łzawiące oczy i zatkany nos latem są zmorą bardzo wielu osób. Te przykre objawy alergii występują z różnym nasileniem, związanym z intensywnością działania czynników alergennych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią pyłki roślin, których wzrost i okres pylenia przypadają właśnie na letnie miesiące. Czy alergia latem musi być tak bardzo uciążliwa? Jakie rośliny pylące w czerwcu i lipcu wyróżniamy?

Alergia w czerwcu – jak ją pokonać?

Alergia – jako choroba – stała się prawdziwym wyznacznikiem XXI wieku. Wciąż bowiem wzrasta liczba osób zmagających się z jej uciążliwymi objawami. Sama liczba alergenów też systematycznie rośnie, obejmując swoim zasięgiem zarówno alergeny pokarmowe, jak i wziewne. Pojęcie alergii w literaturze przedmiotu definiuje się jako niewłaściwą i nadmierną reakcję organizmu na kontakt ze znajdującymi się w otoczeniu pacjenta substancjami, określanymi mianem alergenów. Ze względu na ich sposób przenikania do organizmu, dzielimy je na alergeny wziewne (trafiają do organizmu wraz z wdychanym powietrzem) oraz alergeny pokarmowe (alergia dotyczy niektórych składników spożywanych pokarmów).

Alergeny możemy również podzielić ze względu na czas, w którym oddziałują one na organizm pacjenta. W tym przypadku mówimy o alergenach całorocznych lub sezonowych. Do grupy tych ostatnich zaliczamy przede wszystkim pyłki roślin, których okres pylenia przypada na czas wakacyjny[1].

To właśnie podczas letnich miesięcy chorzy na alergię skarżą się na wzmocnione odczuwanie przykrych dolegliwości, takich jak pieczenie i łzawienie oczu, kichanie i niedrożność nosa, kaszel. Jak przetrwać ten trudny czas? Z całą pewnością musimy mieć świadomość tego, co pyli latem i które z alergenów w danym okresie wykazują najintensywniejsze działanie.

Co pyli w czerwcu i lipcu, czyli kalendarz pylenia roślin

Dzięki sieci punktów pomiaru Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych, działającej na terenie naszego kraju, monitorowanie stopnia natężenia pyłków w większych miastach odbywa się sposób pozwalający określić, w jakim okresie przypada najwyższy stopień pylenia poszczególnych roślin.

Wyniki pomiarów pozwalają wskazać, kiedy osoby cierpiące na alergię powinny unikać nadmiernego przebywania na świeżym powietrzu. Ponadto, za sprawą wyników pomiarów, ekspertom udało się stworzyć bardzo praktyczny kalendarz pylenia roślin, w którym uwzględniono rodzaje roślin pylących w kolejnych miesiącach roku.

Pomimo tego, że tak naprawdę czas pylenia poszczególnych roślin przypada w różnych okresach roku ( na przykład leszczyna i olcha pyli już w pierwszej połowie lutego), okres najintensywniejszego pylenia większości roślin przypada na letnie miesiące. Szczególnie silnie przez osoby chore na alergię są odczuwane pyłki traw. Ich pierwsze ziarnka pojawiają się już w kwietniu, jednak w tym okresie nie wywołują one aż tak silnych objawów alergii jak w czerwcu i lipcu, które uznawane są za główny okres pylenia traw.

Poza dzikimi trawami silną reakcję alergiczną wywołują też zboża, czyli tzw. trawy uprawne. Do ich grupy należą między innymi: owies, proso, żyto, jęczmień, pszenica, kukurydza. Gatunki traw są tak liczne (prawie 10 tyś gatunków), że nie sposób ich wszystkich wymienić. Ze względu na to, że budowa alergenów zawartych w ich pyłkach jest bardzo zbliżona do siebie, pozytywny wynik w teście alergicznym pozwala stwierdzić uczulenie na wszystkie pyłki traw bez ich rozróżniania[2].

Źródła:

1. Świerczyńska-Krępa M. Alergia https://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/wartowiedziec/57548,alergia Data dostępu: 24.072017 2. Rapiejko P. Alergia na pyłek traw. https://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/alergeny/wziewne/61715,alergia-na-pylek-traw Data dostępu: 24.07.2017