Diagnostyka laboratoryjna

Normy kreatyniny we krwi – jak interpretować wyniki?

21 lipca 2015

Normy kreatyniny we krwi – jak interpretować wyniki?

Kreatynina to związek chemiczny występujący we krwi i moczu. Jej stężenie oznacza się zazwyczaj w surowicy krwi, a badanie to służy ocenie czynności nerek. Dowiedz się, jak interpretować wyniki analizy i co może oznaczać poziom kreatyniny odbiegający od normy.

Co to jest kreatynina?

Kreatynina jest jednym z produktów przemiany materii i pochodną kreatyny – substancji, która w organizmie jest odpowiedzialna za dostarczanie energii, głównie do mięśni. Kreatynina jest wydalana przez nerki wraz z moczem, jednak ze względu na jej obecność w surowicy przeważnie oznacza się ją poprzez analizę krwi. Badanie poziomu kreatyniny pozwala sprawdzić, czy nerki pracują właściwie. Jeśli ich czynność jest nieprawidłowa, stężenie kreatyniny we krwi wzrasta, gdyż nie jest ona w wystarczającym stopniu wydalana z ustroju. Zdarza się, że dla dokładniejszej opinii o pracy nerek lekarz zaleca wykonanie badania oceniającego dobowe wydalanie kreatyniny w moczu, na podstawie którego oznacza się tzw. klirens kreatyniny.

Wyniki badania kreatyniny w surowicy – jak je interpretować?

Prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi mieści się w granicach 0,6–1,3 mg/dl (53–115 µmol/l) 1. Czasami podaje się odrębne normy kreatyniny ze względu na płeć: dla kobiet 0.6-1.1 mg/dl, dla mężczyzn 0.7-1.3 mg/dl 2. Rozbieżności te wynikają z faktu, że kobiety mają przeważnie mniejszą masę mięśniową niż mężczyźni. Stężenie związku może bowiem wahać się właśnie ze względu na masę mięśniową i wagę ciała danej osoby.

Co mówią wyniki odbiegające od normy?

Zbyt wysoki poziom kreatyniny może oznaczać:

  • zablokowane drogi moczowe,
  • zaburzenia czynności nerek (infekcje, uszkodzenia),
  • niewydolność nerek (gdy ma ciężki, ale przejściowy charakter, wówczas mówi się ostrej niewydolności nerek, gdy natomiast schorzenie nie pojawia się gwałtownie, ale postępuje stopniowo, to określa się je jako niewydolność przewlekłą),
  • zbyt mała ilość płynów w organizmie (odwodnienie),
  • problemy z mięśniami, np. uszkodzenie tkanki mięśniowej (rabdomioliza),
  • problemy związane z ciążą, takie jak eklampsja (rzucawka ciążowa) lub podwyższone ciśnienie krwi związane ze stanem przedrzucawkowym (preeklampsją).

Niski poziom kreatyniny może oznaczać:

  • miastenię, czyli autoimmunologiczną chorobę polegającą na szybkim męczeniu się i osłabieniu mięśni szkieletowych,
  • choroby prowadzące do zaniku mięśni,
  • wyniszczenie organizmu, niedożywienie.
  • niska kreatynina bywa także powiązana z ciążą 3.

Istnieje wiele innych wskazań do badania poziomu kreatyniny, w tym wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i przedawkowanie leków. Dokładnych informacji na ten temat powinien udzielić Ci lekarz prowadzący.
Jeżeli po raz pierwszy stwierdzono u Ciebie podwyższone stężenie kreatyniny, koniecznie powinnaś skonsultować wyniki z lekarzem – tym bardziej, jeśli masz niepokojące objawy chorobowe, takie jak bóle, gorączka, wymioty, biegunka czy zmiany w oddawaniu moczu. Podobnie wynik powinien niepokoić, jeśli masz już zdiagnozowaną chorobę nerek 4.

Czy badanie stężenia kreatyniny wymaga specjalnych przygotowań?

Do zbadania poziomu kreatyniny we krwi nie ma żadnych przeciwwskazań. Lekarz może poprosić Cię jedynie o chwilowe odstawienie niektórych leków, jeśli je zażywasz. Należą do nich m.in. aminoglikozydy, cymetydyna, niektóre leki stosowane przy chemioterapii, leki uszkadzające nerki (tj. cefalosporyny), niesteroidowe leki przeciwzapalne czy trimetoprim.
Sama procedura związana z badaniem polega na pobraniu próbki krwi z żyły i trwa zaledwie chwilę.

1. dr med. Robert Drabczyk, Kreatynina, Medycyna Praktyczna, dostęp: 23.06.2015
2. Creatinine blood test, MedlinePlus, dostęp: 23.06.2015
3. j.w.
4. dr med. Robert Drabczyk, Kreatynina…

(Odwiedzono: 188197 razy, w tym dzisiaj: 119)