Psychiatria i psychologia

Myślisz, że cierpisz na agorafobię?

15 maja 2018

Myślisz, że cierpisz na agorafobię?

Agorafobia należy do grupy zaburzeń nerwicowych. Jest ona związana z lękiem przed otwartą przestrzenią. Jego istota, choć mocno nieuzasadniona, powoduje szereg symptomów somatycznych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. W jaki sposób objawia się agorafobia i czy można ją leczyć?

Agorafobia – co to jest?

Agorafobia jest zaburzeniem lękowym, przynależącym do grupy zaburzeń nerwicowych. Jest to lęk przed otwartą przestrzenią, który najczęściej dotyczy także dużych, zamkniętych obiektów. Zaburzenia lękowe pojawiają się ponadto wówczas, kiedy w miejscach tych znajdują się duże skupiska ludzi. Objawy agorafobii mogą wystąpić również w środkach publicznego transportu, takich jak pociąg lub autobus. W niektórych przypadkach lęk może pojawić się nawet podczas samotnej jazdy na rowerze lub stania w długiej kolejce.

Osoby zmagające się z tym zaburzeniem unikają przebywania w miejscach, których opuszczenie wiązałoby się dla nich z uczuciem dyskomfortu oraz wstydu. Problematyczna jest dla nich też obecność w miejscach, w których ich zdaniem nie mogą czuć się bezpiecznie – w sytuacji zagrożenia nikt nie przyszedłby im z pomocą. To właśnie dlatego pojawia się u nich lęk przed przebywaniem w tłumie ludzi, gdzie mogliby pozostać niezauważeni, nawet w obliczu niebezpieczeństwa.

Pacjenci cierpiący na agorafobię często decydują się na przebywanie w miejscach wywołujących u nich lęk, tylko wtedy, kiedy towarzyszy im znana i zaprzyjaźniona osoba. Jej obecność staje się dla chorego niejako gwarantem bezpieczeństwa. Pacjent ma poczucie, że w sytuacji wystąpienia ataku paniki będzie mógł liczyć na pomoc najbliższej osoby. Niekiedy ta świadomość pozwala całkowicie zapobiec wystąpieniu napadu lęku, innym razem może znacznie złagodzić pojawiające się objawy somatyczne, osłabiając w ten sposób atak paniki.

Nasilony i długotrwający lęk agorafobiczny prowadzi do unikania sytuacji stresujących. Z czasem, w obawie przed nimi, osoba z tym zaburzeniem może zupełnie przestać wychodzić z domu. To z kolei często prowadzi do wystąpienia symptomów depresji, które mogą współwystępować z napadami lęku1.

Agorafobia – objawy

Objawy agorafobii są charakterystyczne dla zaburzeń lękowych. Dotyczą one symptomów somatycznych, które – choć mogą być uciążliwe – u zdrowego człowieka nie powinny stanowić poważniejszego zagrożenia dla życia i zdrowia. Należą do nich:

– przyspieszony oddech – w obliczu sytuacji wywołującej odczucie lęku oddech staje się głębszy i szybszy, co w rezultacie prowadzi do hiperwentylacji, która z kolei może skutkować pojawieniem się objawów występujących podczas zawału serca – duszności, bólu i ucisku w klatce piersiowej,

  • przyspieszona akcja serca,
  • wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
  • biegunka
  • częstomocz,
  • uczucie „miękkich nóg”.

Jeśli wymienione symptomy są mocno nasilone, a osoba cierpiąca na agorafobię dodatkowo cierpi na choroby o charakterze przewlekłym, zwłaszcza choroby układu krążenia, wówczas napad lęku może stanowić dla niej zagrożenie życia.

Przyczyny agorafobii

Przyczyny występowania agorafobii są trudne do ustalenia. Nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu wpływ na jej pojawienie się mają wydarzenia traumatyczne z przeszłości, a w jakim czynniki osobowości pacjenta. Do jej wystąpienia mogą przyczynić się także inne stresujące wydarzenia, niekoniecznie związane z przeżyciem traumy, na przykład podczas przebywania w tłumie czy na dużej, otwartej przestrzeni.

Agorafobia – sposoby leczenia

Leczenie agorafobii, podobnie jak innych zaburzeń o charakterze lękowym, powinno być kompleksowe. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku leczenie farmakologiczne najczęściej odgrywa jedynie rolę uzupełniającą. Główny nacisk w leczeniu zaburzenia kładzie się na terapię poznawczo – behawioralną, która skierowana jest na stopniowe odwrażliwianie pacjenta. Polega ona na opracowaniu skali bodźców ze względu na ich stopień nasilenia i kolejno poddaje pacjenta ich działaniu. Zgodnie z istotą terapii mózg człowieka z czasem oswaja się z lękiem, przez co jego wpływ na osobowość pacjenta słabnie. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, jednocześnie powinien być stosowany wobec pacjenta bodziec alternatywny – jest nim relaksacja.

Osoba cierpiąca na agorafobia jest poddawana przez terapeutę działaniu silnego bodźca stresującego (np. musi przebywać na dużym tarasie przez około 2 – 3 minuty), po czym jest wprowadzana w stan relaksacji. Po odzyskaniu równowagi pacjent może wrócić do pomieszczenia. Ćwiczenie to jest powtarzane wielokrotnie. Za każdym razem czas, w którym chory przebywa na otwartej przestrzeni zostaje wydłużany.

1. Borowiecka – Kluza J. Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną. https://psychiatria.mp.pl/choroby/77401,zaburzenia-nerwicowe-lekowe-zwiazane-ze-stresem-i-pod-postacia-somatyczna. Data dostępu: 23.04.2018

(Odwiedzono: 1845 razy, w tym dzisiaj: 2)


Tagi: