Terapie i leczenie

Metoda Mckenziego w leczeniu bólu kręgosłupa

28 października 2016

Metoda Mckenziego w leczeniu bólu kręgosłupa

Metoda McKenziego swą nazwę zawdzięcza twórcy – nowozelandzkiemu fizjoterapeucie Robinowi McKenziemu, który opracował ją w latach 60. ubiegłego wieku 1. Oryginalny sposób leczenia bólu kręgosłupa cieszy się coraz większą popularnością w Polsce i na świecie. Wg jego autora, większość terapii koncentruje się tylko na zwalczaniu dolegliwości bólowych – a więc skutkach przypadłości. Tymczasem skuteczna kuracja, która nie prowadzi do nawrotów objawów, powinna brać pod uwagę przede wszystkim przyczyny zaburzeń kręgosłupa i je eliminować.

Metoda McKenziego – inna niż wszystkie?

Metoda McKenziego, jak szereg innych, również dąży do uśmierzenia bólu, ale jako jedna z nielicznych próbuje poznać mechanizmy rozwoju chorób kręgosłupa, by walczyć z problem u jego źródła. Dopiero gdy przyczyna bólu zostanie usunięta, można mówić o efektywnej terapii i zapobiegać nawrotom objawów. McKenzi dążył do opracowania sposobu leczenia, której skutki będą trwałe.2

McKenzi swoją metodę ułożył ponad pół wieku temu, gdy zaobserwował, że osoby, u których pojawiają się konkretne dolegliwości, czują się lepiej po wykonaniu wybranych ćwiczeń (ruchów)3. Na tej podstawie fizjoterapeuta opracował własny sposób leczenia chorób i dolegliwości kręgosłupa.

Metoda McKenziego – diagnostyka

Metoda McKenziego obejmuje kilka etapów. Dużą wagę przykłada się w niej do procesu diagnostycznego4. Podstawą jest szczegółowy wywiad z pacjentem, specjalnie opracowany na potrzeby terapii. Podczas testów ruchowych ustala się dokładną lokalizację bólu. Zebrane dane pozwalają przyporządkować konkretne zaburzenie do jednej z grup5. Pierwszą z nich jest tzw. zespół strukturalny, który skupia się na zmianach w dysku. Uszkodzenia w obrębie krążka międzykręgowego, skutkujące przemieszczaniem się tych struktur podczas poruszania, należą do najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa. W zespole strukturalnym pojawia się ból, który promieniuje do kończyn. Towarzyszą mu zaburzeniami czucia, uczucia „mrowienia” i drętwienia.

Kolejna grupa zaburzeń wg McKenziego, czyli zespół dysfunkcyjny, obejmuje mechaniczne uszkodzenia tkanek kręgosłupa. U pacjentów występuje niestały ból w miejscu, w którym doszło do naruszenia tkanek. Na zespół dysfunkcyjny cierpią m.in osoby, które się „podźwignęły”.

Trzecia grupa, tzw. zespół posturalny, wiąże się z obniżeniem pierwotnej giętkości i ruchomości kręgosłupa. Zaburzenie bardzo często dotyka pacjentów, którzy spędzają długie godziny w nienaturalnej pozycji, np. przed komputerem, i nie dbają o wystarczającą aktywność fizyczną. Zespół posturalny w metodzie McKenziego przebiega z niestałymi bólami kręgosłupa, ujawniającymi się zwykle w odcinku piersiowym.

Wybór technik terapeutycznych, profilaktyka

Kolejna faza terapii McKenziego polega na wyborze optymalnej techniki terapeutycznej i przekazaniu jej pacjentowi6. W przypadkach tzw. przemieszczenia dysku terapeuta ustala ruchy, które pozwalają wrócić strukturom na miejsce oraz ruchy, których pacjent powinien unikać. Mechaniczne uszkodzenia tkanek wymagają wykonywania ćwiczeń opartych na ruchu przeciwnym w stosunku do ruchu, który wywołał uraz. W zespole posturalnym korzystne okazują się ćwiczenia, które nie tylko przywracają naturalną ruchomość kręgosłupa, ale pomagają utrzymać prawidłową postawę ciała, by zapobiec problemom w przyszłości.

Metoda McKenziego polega też na wypracowaniu prawidłowych technik wykonywania codziennych czynności, które pozwalają uniknąć bólu. Profilaktyka dolegliwości ze strony kręgosłupa obejmuje systematyczne wykonywanie zalecanych ćwiczeń po zakończeniu terapii.

McKenzi na ból kręgosłupa

Jeśli doskwierają Ci bóle kręgosłupa, które obniżają jakość życia i – w mniejszym lub większym stopniu – komplikują codzienne funkcjonowanie, zainteresuj się tzw. metodą McKenziego. Ten nowozelandzki fizjoterapeuta jeszcze w latach 60. XX wieku opracował metodę, która dąży nie tylko do wyleczenia skutków chorób i zaburzeń kręgosłupa, ale też próbuje poznać i usunąć ich przyczyny.

1. Instytut McKenziego Polska, http://www.mckenzie.pl/main/pacjenci/wprowadzenie.html, dostęp: 22.09.2016
2. Instytut McKenziego Polska, http://www.mckenzie.pl/main/pacjenci/ometodzie.html, dostęp: 22.09.2016
3. Instytut McKenziego Polska, http://www.mckenzie.pl/main/pacjenci/wprowadzenie.html, dostęp: 22.09.2016
4. The McKenzie Institute International, http://www.mckenzieinstitute.org/patients/what-is-the-mckenzie-method/, dostęp: 22.09.2016
5. The McKenzie Institute International, http://www.mckenzieinstitute.org/patients/what-does-it-involve/#step-4, dostęp: 22.09.2016
6. Instytut McKenziego Polska, http://www.mckenzie.pl/main/pacjenci/ometodzie.html, dostęp: 22.09.2016

(Odwiedzono: 4124 razy, w tym dzisiaj: 2)