'
Terapie seksuologiczne

Libido (popęd seksualny, płciowy)

Słowo libido pochodzi z łaciny i oznacza tyle samo, co pragnienie czy żądza. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to pożądanie seksualne lub motywację seksualną - instynkt, którego celem jest osiągnięcie satysfakcji seksualnej. W tym kontekście potocznie nazywany jest również czasem "pożądaniem".

Informacje ogólne

Podczas stosunku płciowego lub masturbacji zachodzą pewne zmiany fizyczne, które można podzielić na kilka faz (tzw. cykl reakcji seksualnej): najpierw następuje faza pobudzenia, następnie faza plateau i orgazmu, a na koniec faza relaksacji. Libido jest wstępnym elementem rzeczywistego podniecenia, charakteryzuje się fantazjami seksualnymi i pragnieniem aktywności seksualnej.

Uważa się, że za występowanie libido współodpowiedzialny jest testosteron. Chociaż jest to męski hormon płciowy, występuje on zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Libido oznacza żądzę lub pożądanie seksualne.

Libido kontroluje potrzebę aktywności seksualnej. Powoduje to, że ludzie chcą dotykać siebie nawzajem lub samych siebie, zwiększają swoje żądze poprzez dotykanie  stref erogennych ciała, aby w końcu doświadczyć seksualnej satysfakcji.

Z psychoanalitycznego punktu widzenia Zygmunta Freuda libido jest seksualną siłą napędową człowieka - rodzajem energii, która jest nastawiona na czerpanie przyjemności i wyraża się w fizycznym podnieceniu.

Zgodnie z kontrowersyjną teorią Freuda, libido rozwija się już w dzieciństwie i przechodzi różne fazy:

 • Podczas tzw. fazy oralnej (około pierwszego roku życia) siła napędowa koncentruje się na ustach,
 • w tzw. fazie analnej (około od 2 do 3 lat) do obszaru odbytu
 • Wreszcie w tzw. fazie fallicznej (pierwszej fazie genitalnej) w centrum uwagi pożądania pojawiają się organy płciowe. W tej ostatniej fazie (około 4-6 lat), dzieci odkrywają, że istnieją fizyczne różnice pomiędzy płciami.
 • To zainteresowanie narządami płciowymi odradza się po fazie spoczynku (fazie latencji) w kolejnej fazie płciowe wraz z początkiem okresu dojrzewania.

Według Freuda, niekorzystne doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mogą rzekomo prowadzić do nieprawidłowego rozwoju libido, co może powodować zaburzenia psychiczne.

W pewnych warunkach zaburzenie popędu seksualnego może wystąpić również w późniejszych fazach życia - tzw. zaburzenie libido, gdy w skrajnych wypadkach następuje całkowita utrata libido: W tym przypadku zarówno fantazje seksualne, jak i pożądanie seksualne nie występują przez dłuższy okres czasu.

Zaburzenia libido, utrata libido

Zaburzenie libido jest zaburzeniem popędu płciowego : jest to zatem jedna z tzw. dysfunkcji seksualnych.

Zazwyczaj zaburzenie libido objawia się wówczas jeśli ktoś nie odczuwa potrzeby aktywności seksualnej i nie ma fantazji seksualnych. Taka seksualna apatia - nazywana również obniżeniem libido - może prowadzić do całkowitej utraty libido. Niektórzy z osób cierpiących na zaburzenie libido czują się napastowani przez seksualne próby zbliżenia dokonywane przez partnera, inni czują nawet wyraźną niechęć do seksualności jako takiej (tzw. awersja seksualna).

W związku z tym, zaburzenia libido można podzielić na:

 • ogólna lub sytuacyjna niechęć seksualna - na przykład w stosunku do określonego partnera.
 • niechęć seksualna lub lęk przed seksem, które przejawiają się wyraźną niechęcią do pewnych form lub jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej, kiedy to dana osoba całkowicie unika czynności seksualnych.

Ponieważ każdy człowiek doświadcza seksualności w inny sposób, nie jest możliwe jasne określenie, kiedy niedobór libido można już uważać za zaburzenie. Jeśli jeden lub drugi partner od czasu do czasu nie ma ochoty na stosunek seksualny lub inne czynności seksualne, nie jest to jeszcze dysfunkcja seksualna: Lekarze nie mówią o zaburzeniu libido, dopóki pragnienie seksualne nie będzie całkowicie lub wielokrotnie nieobecne przez okres co najmniej sześciu miesięcy i kiedy jest to połączone ze stresem psychicznym.

Należy pamiętać, że osoby z zaburzeniami libido nadal mogą być wzbudzane seksualnie oraz mogą osiągać satysfakcję podczas aktywności seksualnej. Rzadko jednak sami przejmują inicjatywę.

Brak lub spadek libido występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn: na zaburzenia libido  cierpi łącznie około 20 procent kobiet i mniej niż 3 procent mężczyzn. Szczególnie u kobiet, czynniki takie jak napięcie, stres, zmęczenie, niepewność, choroby fizyczne lub problemy w partnerstwie negatywnie wpływają na libido. Prawie co trzecia kobieta - przynajmniej tymczasowo - nie odczuwa pragnienia seksu.

Istnieje wiele przyczyn braku pożądania seksualnego.

Istnieją różne możliwe przyczyny zaburzeń libido lub całkowitej utraty libido. Należą do nich:

 • choroby fizyczne (np. choroby metabolizmu lub niedobór hormonów)
 • przyjmowanie niektórych leków (np. leków przeciwnadciśnieniowych, uspokajających, antydepresantów a także pigułek antykoncepcyjnych).
 • depresja
 • Problemy w związku
 • uwarunkowania środowiskowe, wychowania
 • negatywne doświadczenia seksualne
 • inne dysfunkcje seksualne

Za utratą libido może również kryć się lęk lub wstyd: oziębłość seksualna może opierać się na przykład na surowym, konserwatywnym wychowaniu. Jeśli na przykład rodzice nie mówią otwarcie o seksualności lub przekazują obraz seksu i pożądania seksualnego jako coś niestosownego, może to prowadzić do zahamowań, poczucia wstydu lub poczucia winy, które w dorosłości tłumią naturalne potrzeby seksualne i obniżają libido. Kultura, obyczaje czy tradycje również mogą wyzwolić pewne wyobrażenia, które powodują wstyd lub obawy przed seksualnością.

W leczeniu zaburzeń libido stosuje się konsultacje seksuologa, terapię seksualną i/lub psychoterapię. Antydepresanty, leki uspokajające lub przeciwlękowe również mogą być pomocne w zwiększaniu libido.