'
Objawy chorób Pomoc psychologiczna

Jak pozbyć się zawrotów głowy występujących przy nerwicy

Nerwica jest zaburzeniem lękowym, występującym na skutek nadmiernej aktywności komórek układu nerwowego. Jej przyczyną są predyspozycje osobowościowe, czynniki społeczno-sytuacyjne oraz uwarunkowania biologiczne.

Jak pozbyć się zawrotów głowy występujących przy nerwicy

Symptomem nerwicy mogą być objawy psychiczne – nasilony lęk, smutek, rozdrażnienie, nadwrażliwość, natrętne myśli, zaburzenia uwagi i pamięci, a także objawy somatyczne – bóle i zawroty głowy, męczliwość, zaburzenia snu i ruchu. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się farmakoterapię oraz psychoterapię.

Nerwica – rodzaje i przyczyny występowania

Ważnym elementem w leczeniu zaburzeń nerwicowych i towarzyszących im objawów jest poprawne zidentyfikowanie problemu. Wyróżnia się kilka rodzajów nerwic, charakteryzujących się odmienną grupą objawów. Mowa tu o:

  • nerwicy wegetatywnej, która cechuje się symptomami somatycznymi, które błędnie mogą wskazywać na dolegliwości związane z dysfunkcją niektórych organów,
  • nerwicy histerycznej, która charakteryzuje się wyimaginowaniem pewnych objawów, które mają rzekomo wskazywać na chorobę zagrażającą życiu pacjenta. Symptomy te mogą być bardzo zróżnicowane – począwszy od zawrotów głowy, przez tymczasową ślepotę, aż po utratę przytomności,
  • nerwicy neurastenicznej, charakteryzującej się nadmiernym rozdrażnieniem, niepokojem oraz przewlekłym zmęczeniem. Osoby cierpiące na tego typu nerwicę najczęściej bardzo łatwo wpadają w złość i z dużą niechęcią wykonują codzienne czynności,
  • nerwicy lękowej, która związana jest z niepokojem i poczuciem zagrożenia. Pojawiają się także natrętne myśli i fobie oraz objawy somatyczne: drżenie kończyn, nadmierne pocenie, zawroty głowy, trudności w oddychaniu i ból w klatce piersiowej,
  • nerwicy natręctw, dla której charakterystyczne są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Mogą się one przejawiać w rozmaity sposób, np. nieustannym myciem rąk, sprzątaniem czy odchudzaniem się[1].

Nerwica a zawroty głowy

Zaburzeniom nerwicowym towarzyszą bardzo zróżnicowane objawy – zarówno psychiczne, jak i somatyczne. Wśród tych pierwszych można wymienić: nasilony lęk, nieuzasadnione poczucie przygnębienia, smutek, rozdrażnienie, nadwrażliwość na czynniki zewnętrzne, zaburzenia pamięci i koncentracji, natrętne myśli, poczucie lęku i narastający niepokój.

Z kolei wśród objawów somatycznych można wymienić: bóle i zawroty głowy, poczucie duszności, problemy z oddychaniem, drżenie kończyn, bóle w klatce piersiowej, nadmierną męczliwość, trudności z zasypianiem oraz zaburzenia snu i ruchu[2].

Jak leczyć objawy nerwicy?

Wybór metody leczenia nerwicy uzależniony jest przede wszystkim od dominującego u danego pacjenta rodzaju zaburzeń. Ważnym kryterium jest również styl życia osoby cierpiącej na nerwicę.

Psychoterapia

Skuteczną metodą leczenia zaburzeń nerwicowych jest psychoterapia behawioralno-poznawcza, która obejmuje: psychoedukację, monitorowanie postępów leczenia, trening oddychania i ekspozycję na bodźce przyczyniające się do stanów lękowych.

Bardzo ważna w tego typu psychoterapii jest zmiana katastroficznych interpretacji objawów fizyczno-psychicznych. W tym celu stosuje się różnego rodzaju techniki, m.in. trening „instruowania siebie” Meichenbauma, który polega na uczeniu się zmiany myślenia i eliminacji „złych” myśli[3].

W leczeniu nerwic wykorzystuje się również psychoterapię dynamiczną, która wiąże się z założeniem, że wszystkie symptomy wynikają z nieuświadomionych procesów psychicznych. W przypadku uświadomienia pacjenta, jak działa jego mózg i psychika, objawy zaczynają stopniowo ustępować[3].

Farmakoterapia

W polskiej praktyce psychiatrycznej farmakoterapię stosuje się wówczas, gdy inne metody leczenia nie przynoszą zadowalających rezultatów. Zazwyczaj stosuje się leki anksjolitycze, przeciwdepresyjne oraz inhibitory wychwytujące serotoninę – hormon stresu.

Źródła: 1. Siwiak-Kobayashi M. Nerwice – koncepcja, diagnoza, terapia. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1998;7:367-374. 2. Kokoszka A., Krótkiewicz H., Rosati A., et.al Ogólny zespół nerwicowy – koncepcja i jej zastosowanie w praktyce. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2005;4:153-157. 3. Rzewuska M. Leczenie zaburzeń nerwicowych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2005;99:47-55.