wpisz szukaną frazę

Czynniki zwiększające szanse rozwoju nerwicy
Objawy chorób Pomoc psychologiczna

Czynniki zwiększające szanse rozwoju nerwicy

Czynniki zwiększające szanse rozwoju nerwicy
Podziel się

Wśród chorób, które dotykają współczesnego człowieka, można wymienić nerwicę. Jest to bardzo ogólna nazwa, która wskazuje na pewną dysfunkcję układu nerwowego, a przyczyny nerwicy mogą być różne. Czym jednak jest nerwica, jakie są jej objawy, co ją wywołuje i jak z nią walczyć? Oto cała prawda o nerwicy.Czynniki zwiększające szanse rozwoju nerwicy

Co to jest nerwica?

Nerwica to potoczna nazwa zaburzeń nerwicowych. Nerwica to jest przewlekłe – mogące trwać tygodnie, miesiące lub lata – odchylenie od stanu prawidłowego czynności nerwowych. Podkreśla się tu znaczenie słowa „przewlekłe”. Nerwicą nie można nazywać jednorazowego wybuchu złości, zdenerwowania czy złego nastroju. Nerwica to utrwalone w układzie nerwowym zmiany[1].

Zaburzenia nerwicowe są określane jako zaburzenia psychiczne, które nie mają żadnego widocznego podłoża organicznego, nie dochodzi w nich do zakłóceń w odbiorze rzeczywistości. W nerwicy nie dochodzi do rozkładu osobowości, a przyczyna nerwicy leży w lękach człowieka. Najważniejszymi objawami zaburzeń nerwicowych są silne leki, objawy histeryczne, fobie, objawy obsesyjne oraz kompulsywne, a także depresje[2]. Zaburzenie lękowe dotyczy około 10% populacji i najczęściej dotyka kobiet[5]. Ta grupa społeczna jest szczególnie narażona na powstawanie nerwic z powodu słabszej konstrukcji psychiczne.

Można wyróżnić dwa rodzaje zaburzeń nerwicowych[2]:

  1. Zaburzenia związane ze stresem to zespół objawów o różnym obrazie klinicznym, który powstaje u osób, które wcześniej nie miały żadnych zaburzeń psychicznych jako odpowiedź na długotrwały stres, sytuację urazową albo przedłużający się konflikt.
  2. Zaburzenia pod postacią somatyczną to zakłócenia doznań, funkcji czy zachowań, które ograniczają się do wybranych obszarów ciała, ale nie wynikają z choroby fizycznej. Najczęstszym objawem jest przeświadczenie chorego o rozwijającej się w jego organizmie chorobie.

Zaburzenia lękowe przyczyny i klasyfikacja

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych (ICD-10) przyjmuje, że podstawowym objawem wszystkich rodzajów zaburzeń nerwicowych jest lęk. Zaburzenia nerwicowe najczęściej mają jakąś przyczynę bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z okolicznościami o charakterze psychospołecznym, a także z psychologiczną reakcją jednostki na takie wydarzenia. Oczywiście reakcja ta uzależniona jest od osobowości.

U osób z przewlekłą nerwicą można zdiagnozować istnienie jakichś sytuacji konfliktowych – może to być konflikt społeczny, ale często konflikt ma wymiar wewnętrzny, na przykład nie możemy pogodzić naszego systemu wartości z własnymi potrzebami. Najczęściej wystąpienie przyczyny zaburzeń lękowych jest poprzedzone nagromadzeniem się sytuacji trudnych. Jeśli zaś mowa jest o nawrotach lub nasileniach nerwicy, wówczas możemy dostrzegać tego przyczyny w aktualnej sytuacji życiowej, która może wydawać się bardzo trudna.

Zaburzenia, które są powiązane ze stresem, są bezpośrednio powiązane z sytuacjami stresującymi – wówczas zaburzenia nerwicowe mogą pojawić się tuż po wystąpieniu takiej sytuacji. W ostatnich latach odnotowano wpływ czynników biologicznych, w tym predyspozycje genetyczne – jest to szczególnie widoczne w przypadku osób z napadami lęku i nerwicami obsesyjno-kompulsywnymi[3].

Rodzaje nerwicy

W zależności od rodzaju objawów i przebiegu zaburzeń, można wyodrębnić następujące rodzaje zaburzeń nerwicowych[4]:

  • fobie – polegają na unikaniu rzeczy, osób i miejsc, które mogłyby wywołać napad lęku (np. agorofobia, fobie społeczne, zaburzenie lękowe związane ze strachem przed zetknięciem z określonymi przedmiotami);
  • lęk napadowy – w zasadzie nie można mówić tu o konkretnej przyczynie; lęk pojawia się bez związku z konkretną sytuacją i nie da się go przewidzieć;
  • lęk uogólniony – czas jego trwania to około 6 miesięcy; występuje bez wyraźnych przyczyn somatycznych;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – polega na natrętnym myśleniu o jakiejś osobie, przedmiocie, sytuacji;
  • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną – czas jego trwania to co najmniej dwa lata; polega na uskarżaniu się na liczne dolegliwości somatyczne.

Źródła:

1. Fonberg E. Nerwica a emocje. Fizjologiczne mechanizmy. Wszechnica Polskiej Akademii Nauk Wrocław 1979;10
2. Drewnowska M. Definicja nerwicy. http://www.nerwica24.pl/definicja_nerwicy.htm Dostęp: 4.11.2017
3. Rzewuska M, Siwiak-Kobayashi M, Aleksandrowicz J. et.al Postępy terapii zaburzeń nerwicowych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2003;1:17-44.
4. Rzewuska M. Leczenie zaburzeń nerwicowych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 1999;1:47-75
5. Rybakowski J. Możliwość leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2001;1(1):11-18

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *