'
Pomoc psychologiczna

Bajkoterapia – czyli jak leczyć przy pomocy czytania bajek

Bajkoterapia jest metodą oddziaływania poprzez literaturę na procesy poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Terapia opowieścią ułatwia odreagowanie napięć psychicznych oraz umożliwia spojrzenie na problem z innej perspektywy. Dziecko przyswaja nowe sposoby myślenia i działania, dzięki czemu potrafi stawić czoła trudnościom.

Bajkoterapia - rodzaje

Maria Molicka[1] wymienia trzy rodzaje bajek przeznaczonych do pracy z dziećmi:

 • Psychoterapeutyczne - kompensują niezaspokojone potrzeby: bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, miłości oraz uznania. Ponadto wpływają na kształtowanie się poczucia wartości.
 • Psychoedukacyjne - rzutują na poszerzenie repertuaru zachowań dziecka. Zawarte w opowieści symbole umożliwiają malcom samodzielne odkrywanie problemu, a następnie zmianę percepcji siebie i odczuwania.
 • Relaksacyjne - ten rodzaj terapii ma na celu odprężenie, regenerację zasobów osobistych oraz uspokojenie dziecka. Metoda relaksacyjna odwołuje się do wyobraźni malca oraz wspiera jego rozwój poprzez wizualizację pozytywnych obrazów.

Metody Bajkoterapii

Bajkoterapia jest niezwykle prostą, skuteczną i lubianą przez dzieci metodą, która stwarza możliwość wejścia w rolę bohaterów opowieści. Malec w przyjaznej atmosferze testuje rzeczywistość, oswaja świat uczuć i poznaje obowiązujące normy społeczne. Terapia może być stosowana w domu, przez rodziców lub przez opiekunów w instytucjach oświatowych.

W przedszkolach bajkoterapie prowadzone bywają na rozmaite sposoby od czytania książek, poprzez teatrzyk z pacynkami oraz tworzenie ilustracji do wybranej opowieści. Istotne jest, aby nie moralizować i nie narzucać własnych poglądów.

Wskazania do Bajkoterapii

Bajkoterapia skierowana jest do wszystkich dzieci, a w szczególności tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych[2]. Do grupy tej należą:

 • osoby upośledzone w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • dzieci z niedosłuchem,
 • przewlekle chore,
 • nadpobudliwe psychoruchowo,
 • dzieci z problemami emocjonalnymi.

Bajkoterapia - przeciwwskazania

Brak. Bajkoterapia buduje kompetencje, wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny.

Jak się przygotować do Bajkoterapii

Bajkoterapię warto rozpocząć od teorii, czyli poszerzenia wiedzy na temat rodzajów opowieści terapeutycznych. Jest to nadrzędne przy wyborze literatury. Bajki powinny przybliżać dziecku różnorodne tematy odpowiadające jego potrzebom. Dlatego, przed rozpoczęciem terapii, wskazane bywa przeprowadzenie indywidualnej obserwacji reakcji malucha, która ułatwi identyfikację jego lęków oraz problemów. Trafnie wybrana metoda przynosi wymierne korzyści. Aby skutecznie wspomóc dziecko i uzyskać jak najlepsze efekty, warto poradzić się specjalisty lub skorzystać ze szkolenia. Rodzic lub opiekun powinien bowiem wiedzieć, jak reagować, gdy dziecko pragnie powracać do bajki, zadaje wciąż nowe pytania i bardzo emocjonalnie przeżywa każdy fragment tekstu.

Korzyści z Bajkoterapii

Nadrzędnym celem terapii bajką jest redukcja napięcia, odbudowa wiary we własne siły oraz pozytywnego obrazu świata. Bajkoterapia, mimo swej prostoty, spełnia istotne funkcje w rozwoju dziecka:

 • rozwija wyobraźnię i kreatywność, wzbogaca słownictwo,
 • oswaja z trudnymi emocjonalnie problemami, pozwala nabrać dystansu do rzeczywistości,
 • pozwala zapomnieć o stresie oraz bólu,
 • wycisza lęki, redukuje napięcie,
 • uczy rozwiązywania problemów doświadczonych w realnym życiu,
 • pomaga kształtować tożsamość oraz samoocenę,
 • uczy empatii i życia w harmonii ze światem,
 • ukazuje rolę ciężkiej pracy oraz zachęca do realizacji marzeń.
Źródło:

1. mgr K.Czyżewska, mgr.E.Dolatowska, mgr. P.Jasnowska, Program bajkoterapii dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, s.3, Barcin 2010r. 2. J.w.