'
Leczenie operacyjne

Operacja przepukliny pachwinowej – przebieg i rekonwalescencja po zabiegu

Operacja przepukliny pachwinowej to dosyć często wykonywany zabieg, któremu poddawane są nawet małe dzieci (czasami przepuklina jest wadą wrodzoną). Istnieje wiele metod operacji przepukliny, a o doborze najbardziej odpowiedniej dla danego pacjenta decyduje lekarz. Znaczenie ma tutaj np. wielkość przepukliny, rodzaj (skośna, prosta), stopień nasilenia objawów czy nawroty. Jakimi metodami operowane są przepukliny i jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu?

Operacja przepukliny - jakimi sposobami można ją przeprowadzić?

Operacje naprawcze przepuklin pachwinowych należą do najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych w Polsce i na świecie[1]. Istnieje wiele technik operacyjnych oraz ich modyfikacji, dzięki którym z biegiem lat możliwe stało się zmniejszenie ryzyka nawrotów i komplikacji pooperacyjnych. Ogólnie operacje przepukliny można podzielić na:

  • Napięciowe naprawy przepuklin - oparte są na technice Bassiniego i jej modyfikacjach. Sposób Bassiniego polega na wzmocnieniu tylnej ściany kanału pachwinowego poprzez zszycie jej fragmentów mięśniowo-powięziowych[1].
  • Beznapięciowe naprawy przepuklin - do wykonania procedury stosowane są elementy syntetyczne, czyli siatki. Szczególnie znana i ceniona jest operacja przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina, charakteryzująca się stosunkowo niewielkim odsetkiem nawrotów. Choć możliwe jest tutaj zastosowanie znieczulenia ogólnego, zazwyczaj operację przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym[1].
  • Operacja laparoskopowa - jest techniką małoinwazyjną, która ze względu na liczne zalety, w tym potrzebę wykonania jedynie niewielkich nacięć, jest obecnie bardzo chętnie stosowana. Jako jedną z wad laparoskopii uważa się konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego, przez co nie mogą być jej poddani wszyscy pacjenci. Obecnie jednak niektórzy badacze optują za zabiegami laparoskopowymi przy znieczuleniu miejscowym[2].

Rekonwalescencja po operacji przepukliny pachwinowej

Dzięki postępowi medycyny aktualnie operacje te wykonuje się często w ramach chirurgii jednego dnia, a jeśli procedura przebiegnie pomyślnie, pacjent może szybko wrócić do dawnej aktywności.

Choć czas rekonwalescencji po operacji przepukliny jest kwestią indywidualną, na podstawie przeprowadzonych obserwacji chorzy operowani laparoskopowo szybciej mogą podjąć normalne czynności, wrócić do pracy czy uprawiać sport[2].

Co ważne: według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego po operacji przepukliny należy zaniechać dźwigania ciężkich przedmiotów przez okres 2-3 tygodni[3].

Po operacji otwartej przepukliny okres rekonwalescencji może trwać około 3 tygodni. Po upływie tego czasu przeważnie możliwy jest powrót do lekkiej aktywności fizycznej, bardziej intensywne ćwiczenia po operacji przepukliny pachwinowej powinny poczekać co najmniej 6 tygodni[4].

Zawsze jednak należy stosować się do wskazań lekarza w tym zakresie.

Czy po zabiegu naprawy przepukliny pachwinowej mogą wystąpić komplikacje?

Pomimo coraz lepszych metod operacyjnych, istnieje również ryzyko powikłań po operacji przepukliny. Należą do nich m.in. obrzęki, zapalenie jądra, infekcja, ból, powstanie krwiaków lub surowiczaków. W niektórych przypadkach, w celu uniknięcia infekcji rany pooperacyjnej, stosuje się profilaktykę antybiotykową[1][3].

Po operacji istnieje również ryzyko nawrotu przepukliny. Zgodnie z obserwacjami, ryzyko nawrotów zależy od czasu operacji oraz wyboru techniki - najczęstsze nawroty odnotowano w przypadku pacjentów operowanych metodą Bassiniego. Porównania zabiegów laparoskopowych oraz otwartych z użyciem siatki nie wykazały natomiast znaczącej różnicy w częstotliwości ponownego pojawienia się przepukliny[2].

Co sprzyja powstawaniu przepuklin pachwinowych?

Istnieje szereg czynników ryzyka rozwoju przepukliny. Należą do nich: palenie, występowanie przepukliny w rodzinie, tętniak aorty, wodobrzusze, przebyte zabiegi (np. usunięcie wyrostka robaczkowego) czy długotrwała ciężka praca fizyczna.

Zgodnie z zaleceniami specjalistów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania przepukliny na pewno warto jest rzucić palenie[3].

Źródła

1. Pielaciński K, Wróblewski T, Wójtowicz J. Wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Żyrardowie, Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. 2007;2(6):66–75 2. Michalik M, Frask A, Klawiter A. Operacje laparoskopowe przepuklin pachwinowych. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. 2007;2(4):150–155 3. Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. 2009;4(1):40–52 4. Open Inguinal Hernia Repair (Herniorrhaphy, Hernioplasty). http://www.webmd.com/digestive-disorders/open-inguinal-hernia-repair-herniorrhaphy-hernioplasty Data dostępu: 12.12.2016