'

Leczenie operacyjne

przepuklina
łyżeczkowanie macicy
Na co pomaga Jonoforeza ?