'
Leczenie i terapie Leczenie nowotworów Radioterapia

Terapia protonowa

Terapia protonowa polega na niszczeniu i zatrzymywaniu wzrostu komórek nowotworowych przy użyciu promieniowania. W przeciwieństwie jednak do innych rodzajów radioterapii, w których do leczenia nowotworu stosuje się promieniowanie rentgenowskie, terapia protonowa wykorzystuje wiązkę cząsteczek tworzących jądro atomowe – protonów.

czy promieniowanie pomoże na komórki nowotworowe?

Co to jest terapia protonowa?

Użycie tego rodzaju terapii hadronowej pozwala na skierowanie promieniowania dokładnie na guz nowotworowy, co zmniejsza stopień uszkodzenia zdrowych tkanek w jego sąsiedztwie i umożliwia użycie większej dawki promieniowania niż w przypadku standardowo używanej radioterapii.

Przebieg terapii protonowej

Protonoterapia jest przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych. Naświetlania przeprowadza się przez kilka minut dziennie w okresie od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od rodzaju nowotworu. Pacjenta umieszcza się w specjalnym fotelu lub innym urządzeniu, które umożliwia wcelowanie protonów dokładnie w nowotwór.

Maszyna, nazywana synchrotronem lub cyklotronem, wytwarza i przyspiesza protony, a następnie wyrzuca je i kieruje dokładnie w guza. Naświetlanie trwa około 1-2 minut i nie powinno powodować żadnego dyskomfortu. Na czas naświetlania lekarz opuszcza pomieszczenie i wraca po zakończeniu zabiegu.

Wskazania do terapii protonowej

Ze względu na to, że radioterapia protonowa skutkuje mniejszym uszkodzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących z guzem, stosuje się ją często w leczeniu nowotworów położonych blisko istotnych części ciała. Lekarz może zdecydować o wprowadzeniu terapii protonowej w przypadku nowotworów:

  • mózgu (np. nerwiaka nerwu słuchowego),
  • oczu (np. czerniaka oka, nowotworu złośliwego oka),
  • głowy i szyi,
  • płuc,
  • kręgosłupa,
  • prostaty,
  • układu chłonnego.

W Polsce terapię protonową stosuje się w leczeniu raka gałki ocznej.

Przeciwwskazania do terapii protonowej

Terapii protonowej nie przeprowadza się w przypadku nowotworów z przerzutami.

Przygotowanie do terapii protonowej

Przed rozpoczęciem terapii protonowej przygotowuje się dla pacjenta specjalne indywidualne urządzenia, które utrzymają jego ciało w odpowiedniej pozycji w czasie naświetlania. Rodzaj użytego sprzętu zależy od lokalizacji leczonego nowotworu, np. w przypadku terapii oka przygotowuje się dla pacjenta specjalną maskę i „gryzak”.

Kolejnym krokiem jest wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego i wyznaczenie obszaru leczenia. Na tym etapie lekarz dokładnie namierza nowotwór oraz określa kąt i kierunek, z jakim protony zostaną wprowadzone do wnętrza ciała.

Korzyści z terapii protonowej

Terapia protonowa jest bardzo precyzyjną metodą leczenia - umożliwia skierowanie energii bezpośrednio w nowotwór, co jest niemożliwe przy użyciu innych metod promieniowania. Dzięki temu zdrowe tkanki w sąsiedztwie guza pozostają nieuszkodzone, co jest szczególnie istotne w przypadku np. czerniaka oka.

Leczenie tego rodzaju nowotworu terapią protonową oszczędza nerw wzrokowy, soczewkę oka czy siatkówkę, co pozwala zachować narząd i jego użyteczne funkcje.

Źródła:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007281.htm http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/08d80bda-a7c8-4e61-b391-473d5b676cd4