wpisz szukaną frazę

Chemioterapia
Leczenie i terapie Leczenie nowotworów

Chemioterapia

Chemioterapia
Podziel się

Chemioterapia jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych oraz chorób wywołanych przez drobnoustroje i pasożyty. W zależności od stadium raka może być terapią podstawową lub wspomagającą leczenie skojarzone z chirurgią onkologiczną lub radioterapią. W kuracji stosowane są leki cytostatyczne, dostarczane do wnętrza ciała w rozmaity sposób, np.: domięśniowo lub dożylnie. Zadaniem farmaceutyków jest unicestwianie komórek rakowych na długo przed rozwinięciem się nowotworu.

Rodzaje chemioterapii

 • Chemioterapia biała jest jednym z mało agresywnych schematów terapii pacjentów onkologicznych, która polega na podawaniu bleomycyny – lek nie wywiera toksycznego działania na szpik kostny.
 • Chemioterapia czerwona koncentruje się na dozowaniu dożylnym (kroplówka) leków z grupy antracyklin. Niestety, remedium wykazuje toksyczne działanie na serce. Chemia czerwona wskazana jest w leczeniu białaczki, nowotworów piersi, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego oraz w schorzeniach układu krwionośnego.
 • Chemioterapia żółta, opiera się na trzech cytostatykach: 5-fluorouracylu, cyklofosfamidu, metotreksatu, stosowanych głównie jako leczenie uzupełniające w terapii nowotworów piersi.
 • Chemia platynowa inaczej cisplatyna to nieorganiczny związek platyny o działaniu cytostatycznym. Wskazaniem do terapii jest m.in. leczenie zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder, nowotwór jajników, pęcherza moczowego oraz rak płuc.

Przebieg chemioterapii

Lekarz prowadzący ustala indywidualny schemat cykli dla każdego chorego. Kuracja ma zwykle formę kilkudniowych sesji, po, których następuje przerwa regeneracyjna wspomagająca odbudowę zdrowych komórek. Terapia może być prowadzona w domu, przychodni, ambulatorium albo szpitalu. O wyborze miejsca decyduje stan chorego oraz stosowane leki. Po pierwszej chemii konieczny jest krótki pobyt w szpitalu w celu obserwacji.

Kuracja farmakologiczna oddziałuje niezwykle intensywnie na komórki rakowe, dlatego pogorszenie samopoczucia po chemioterapii świadczy o wrażliwości organizmu na stosowane leczenie. Dolegliwości związane ze stosowaniem chemii, m.in. nudności, zaparcia, biegunka, wypadanie włosów prowokują pytanie, jak przetrwać chemioterapię? O efektach i przebiegu kuracji niejednokrotnie decyduje nastawienie. Pozytywne myślenie oraz wsparcie rodziny mogą przyspieszyć powrót do zdrowia.

Wskazania do chemioterapii

 • obecność komórek nowotworowych w orgazmie,
 • niszczenie mikroprzerzutów,
 • po zabiegach chirurgicznych w celu całkowitego usunięcia komórek rakowych,
 • zatrzymanie wzrostu nowotworu,
 • choroby wywołanej przez pasożyty i drobnoustroje, m.in. zarażenie nicieniami, wągrzyca,
 • zmniejszenie masy guza w pierwszym etapie terapii skojarzonej.

Przeciwwskazania do chemioterapii

 • podeszły wiek pacjenta,
 • wczesny stopień zaawansowania nowotworu,
 • przeciwwskazania internistyczne,
 • ciąża oraz karmienie piersią,
 • nasilenie niekorzystnych objawów po chemioterapii,
 • brak zgody chorego.

Jak się przygotować do chemioterapii?

Ponieważ chemioterapia jest bardzo wyniszczająca, należy zadbać o nawadnianie organizmu oraz lekkostrawną dietę. Przed rozpoczęciem kuracji konieczne jest poinformowanie lekarza o rodzaju przyjmowanych medykamentów, ograniczenie spożywania alkoholu oraz zaprzestanie palenia. Warto mieć także na względzie nieco gorsze samopoczucie po chemii i wcześniej poprosić bliskich o ewentualne zorganizowanie transportu lub opiekę nad dziećmi.

Korzyści z chemioterapii

Chemioterapia oddziałuje na cały organizm i dociera do najodleglejszych miejsc, niszcząc napotkane komórki nowotworowe. Kuracja stosowana samodzielnie lub w połączeniu z inną metodą leczenia onkologicznego, sprawia, że wzrasta liczba pacjentów powracających do zdrowia.

Źródła:

A. Augustyn, konsultacja medyczna dr n. med. E. Cisarż-Filipczuk, Poradnik dla pacjentów chemioterapii.
National Cancer institute of United States Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Fundacja Tam i z Powrotem, Chemioterapia i Ty – poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin, wydawca PRIMOPRO, Warszawa 2013r.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *