'
Leczenie i terapie

Antybiotyki

Do grupy substancji czynnych, nazywanych "antybiotykami" przypisuje się następujące substancje czynne:

co jest w antybiotykach

Wskazania dotyczące stosowania tej grupy substancji czynnych

Nazwa "antybiotyki" pochodzi od greckich słów "anti"=przeciw' i "bios"=życie). Grupa antybiotyków obejmuje substancje czynne, które są wykorzystywane głównie do zwalczania zakażeń drobnoustrojami, takimi jak bakterie.

Formalnie rzecz biorąc, do mikroorganizmów zwalczanych przez antybiotyki należą również grzyby. Przeciwko nim stosowane są specjalne antybiotyki, tzw. antymikotyki (antybiotyki przeciwgrzybicze).

Klasyczne antybiotyki dzielą się na pewne grupy substancji czynnych w zależności od sposobu ich działania oraz ich postaci chemicznej:

 • antybiotyki aminoglikozydowe
 • cefalosporyny
 • inhibitory zwrotów gyrase
 • antybiotyki makrolidowe
 • penicyliny
 • sulfonamidy i trimetoprim
 • tetracyklina

Istnieją również grupy antybiotyków, które są stosowane rzadziej lub jako antybiotyki rezerwowe, jeśli inne substancje zawiodą. Należą do nich m.in:

 • karbapenemy, takie jak imipenem, cilastatin i meropenem.
 • antybiotyki glikopeptydowe, takie jak wankomycyna i teikoplanina.
 • linkozamidy, takie jak klindamycyna
 • Monobactams jak Aztreonam.
 • Zupełnie nowe grupy antybiotyków:
 • ketolid z telitromycyną.
 • streptograminy jak dalfopristin i quinupristin.

Patogeny, które trzeba zwalczać, charakteryzują się ogromną różnorodnością i stale rozwijają nowe strategie obronne przeciwko antybiotykom (antybiotykoodporność). Dlatego ważne jest opracowanie jak największej liczby grup antybiotyków o różnych mechanizmach działania i ciągłe, dalsze poszukiwania nowych typów środków bakteriobójczych.

Zdecydowana większość antybiotyków jest przyjmowana, wstrzykiwana lub podawana metodą infuzji, przez co mają one wpływ na cały organizm. Jednak niektóre antybiotyki mogą być również stosowane do zewnętrznego leczenia powierzchownych infekcji skóry i błon śluzowych lub są ograniczone tylko do tego obszaru zastosowania.

Jak działają antybiotyki?

Antybiotyki są substancjami szkodliwymi dla określonych gatunków żywych komórek poprzez blokowanie ich istotnych procesów metabolicznych lub reprodukcyjnych. Większość antybiotyków jest ukierunkowana na komórki bakterii i innych patogenów. Są one używane do leczenia infekcji.

Niektóre antybiotyki są szkodliwe również dla komórek ludzkich, które zmutowały w sposób rakowy i są stosowane w leczeniu nowotworów. Tego rodzaju antybiotyki mają zazwyczaj zbyt wiele poważnych skutków ubocznych, aby zwalczać infekcje.

W leczeniu nowotworów stosuje się daktynomycynę, daunorubicynę, doksorubicynę, idarubicynę, epirubicynę, bleomycynę, mitoksantron i amsakrynę.