Diagnostyka

Koronarografia - wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników

3 lipca 2018

Koronarografia - wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników

Co to jest Koronarografia?

Koronarografia, zwana również angiografią tętnic wieńcowych, jest radiologicznym zabiegiem diagnostycznym. Ma na celu ocenę drożności naczyń krwionośnych zaopatrujących serce w krew. Innymi słowy, jest to prześwietlenie tętnic wieńcowych, w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniu.

Wskazania do wykonania koronarografii

Koronarografia jest zabiegiem inwazyjnym i wymaga zgody pacjenta. Badaniu poddawane są osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia choroby wieńcowej (choroba niedokrwienna serca). Choroba wieńcowa objawia się między innymi bólami zamostkowymi w trakcie wzmożonego wysiłku, z czasem ból może się też pojawiać również w czasie spoczynku. Nieleczona może doprowadzić nawet do zawału mięśnia sercowego. Niedotlenienie serca może powstać na skutek zwężeń tętniczych o charakterze miażdżycowym. Badanie ma na celu określenie stopnia i istotności takich zwężeń. Koronarografia serca to zabieg jedynie diagnostyczny – określa wpływ zmniejszenia przepływu krwi tętniczej na pracę mięśnia sercowego.

Jak się przygotować do koronarografii?

O zabiegu koronarografii decyduje lekarz. Sam zabieg jest zwykle poprzedzany szeregiem innych badań jak: EKG, ECHO serca, testy wysiłkowe. Przed samym badaniem pacjent musi pozostać na czczo (przynajmniej 6-8 godzin). Konieczne jest też założenie werflonu oraz przygotowanie miejsca nakłucia (np. golenie pachwin, jeśli zabieg koronarografii jest wykonywany przez tętnicę udową). W trakcie badania do krwiobiegu wstrzykiwany jest kontrast (substancja widoczna w obrazie rentgenowskim). Dla zoptymalizowania efektu pacjent musi być dobrze nawodniony.
Po zabiegu kontrast musi zostać szybko usunięty z organizmu, dlatego pacjent jest zobowiązany do wypicia większej ilości wody. Jeżeli badany na stałe przyjmuje jakieś leki, ich skład musi być wcześniej uzgodniony z lekarzem. Ryzyko poważnych powikłań przy wykonywaniu koronarografii jest niewielkie.

Jak przebiega koronarografia?

Przebieg badania jest najczęściej bezbolesny. Same pomiary trwają ok. 30 minut. Pacjent jest cały czas przytomny. Dostęp do naczyń wieńcowych można uzyskać na dwa sposoby: przez pachwinę – dojście tętnicą udową lub przez nadgarstek – dojście tętnicą promieniową. Po wkłuciu, do krwiobiegu wprowadzany jest cewnik. Przesuwa się go aortą aż do naczyń wieńcowych. Następnie za jego pomocą wpuszcza się kontrast do krwi tętniczej. Cały proces koronarografii jest kontrolowany za pomocą obrazu rentgenowskiego. Jeśli w tętnicach obecne są zwężenia lub przepływ przez naczynia jest całkowicie zamknięty, zostanie to uwidocznione na zdjęciach rentgenowskich. Po koronarografii cewnik zostaje usunięty, a kontrast wypłukany z organizmu.

Interpretacja wyników koronarografii

Na podstawie badania lekarz podejmuje decyzje co do dalszego leczenia pacjenta. Można zastosować leczenie zachowawcze (leki), wykonanie angioplastyki (założenie stenów) lub zabieg chirurgiczny (pomostowanie aortalno-wieńcowe czyli by-passy).

Źródła:
1. http://www.kardiologia1.gumed.edu.pl/content/koronarografia-i-angioplastyka
2. http://www.ikard.pl/program-zabiegowego-leczenia-ostrego-zawalu-serca.html
3. http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/koronarografia-badanie-tetnic-obarczone-pewnym-ryzykiem_38055.html
4. http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,badanie,1631003,1,koronarografia,index.html

(Odwiedzono: 24694 razy, w tym dzisiaj: 1)