'

Kontakt

Podmiot odpowiedzialny za serwis:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. Mariana
Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów k/W-wy
tel.: +48 22 751 85 17
fax: +48 22 751 84 67
adamed@adamed.com.pl