Choroby i dolegliwości

Jaki rodzaj syropu jest najlepszy na kaszel mokry?

14 października 2017

Jaki rodzaj syropu jest najlepszy na kaszel mokry?

Kaszel to jeden z podstawowych odruchów obronnych organizmu – dzięki niemu można oczyścić drogi oddechowe z nadmiaru wydzieliny (bądź ciał obcych). Wyróżnia się kaszel suchy (nieproduktywny – bez odkrztuszania plwociny) i kaszel mokry (produktywny – z odkrztuszaniem plwociny). Kaszel mokry uważa się z reguły za korzystny – dlatego leczenie najczęściej obejmuje postępowanie usprawniające proces usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego oraz zwiększanie efektywności kaszlu. Zaleca się m.in. nawilżanie powietrza, fizjoterapię oddechową, a także leki rozrzedzające wydzielinę.1,2,3

Kaszel jako objaw chorobowy

Kaszel to fizjologiczny odruch bezwarunkowy, ułatwiający oczyszczanie dróg oddechowych z substancji drażniących. Regulują go mechano- i chemoreceptory ulokowane pod nabłonkiem dróg oddechowych. Czas utrzymywania się dolegliwości pozwala podzielić kaszel na ostry i przewlekły (pow. 4-8 tygodni). Objaw występuje w przebiegu infekcji wirusowych dróg oddechowych, a także chorób przewlekłych, jak astma, POChP. W niektórych przypadkach kaszel nie ma podłoża organicznego; powstaje na tle emocjonalnym (zalicza się go wtedy do zaburzeń wegetatywnych pod postacią somatyczną).2,4

Druga faza wirusowych zakażeń dróg oddechowych przebiega z zagęszczeniem wydzieliny. Prowadzi to do nasilenia obturacji, a w konsekwencji – do zalegania śluzu w drogach oddechowych. W ten sposób tworzą się warunki sprzyjające nadkażeniom bakteryjnym (gęsta wydzielina to dobra pożywka dla bakterii.2,3

Zagęszczenie śluzu wzmaga się pod wpływem nieprawidłowej pielęgnacji (jak niewystarczające nawadnianie organizmu i wdychanie suchego, gorącego powietrza). Dolegliwość nasilać może też zbyt długie stosowanie leków przeciwkaszlowych (np. w postaci syropów) w pierwszej fazie zapalenia (związanej na ogół z kaszlem suchym).3

Jak leczyć kaszel mokry?

Postępowanie, które ma na celu rozrzedzenie wydzieliny śluzowej, polega na zapewnieniu choremu dostatecznej podaży płynów i nawilżaniu powietrza oddechowego (stosowaniu nawilżaczy pokojowych i inhalacji 0,9% NaCl). Duże znaczenie w upłynnianiu zalegającej wydzieliny ma leczenie mukokinetyczne, mukolityczne i odpowiedni drenaż. Do mukokinetyków wpływających na stymulację gruczołów oskrzelowych należą m.in. jodek potasu, guaifenezyna i emetyna. Wśród mukolityków (leków rozrzedzających gęstą wydzielinę) wymienia się mesnę, N-acetylocysteinę. Warto zauważyć, że ambroksol, bromheksyna i karboksymetylcysteina wykazują głównie działanie mukokinetyczne, jednak mają także właściwości mukolityczne; wzmagają ruch rzęsek i usprawniają miejscową obronność. Podobne działanie wykazują inne mukokinetyki wykorzystywane w objawowym leczeniu kaszlu produktywnego. Karboksymetylcysteina nie tylko upłynnia lepki śluz, ale ogranicza przyleganie niektórych bakterii do nabłonka błony śluzowej gardła i działa przeciwzapalnie. Ambroksol i karboksymetylcysteinę zaleca się zarówno pacjentom z ostrymi zakażeniami dróg oddechowych, jak i w okresach zaostrzeń przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych.1,3

Wyniki badań klinicznych dowodzą, że ambroksol i karboksymetylcysteina wykazują skuteczność w zakażeniach dolnych i górnych dróg oddechowych, m.in. przyspieszają gojenie i regenerację nabłonka oddechowego.3

Kaszel – uciążliwe powikłanie

W przebiegu zakażeń dróg oddechowych dochodzi do niszczenia komórek błony śluzowej. Procesowi sprzyjają nacieki przeciwciał ścian dróg oddechowych oraz liczna obecność komórek prozapalnych. W konsekwencji zapalenia stosunkowo często rozwijają się powikłania, jak nadreaktywność oskrzeli, która po infekcjach wirusowych może utrzymywać się do 8 tygodni, po zakażeniu bakteriami atypowymi – do 3 miesięcy, po krztuścu – nawet do 6 miesięcy.2

1. Gajewski P. Kaszel. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.I.1.16. Data dostępu: 18.08.2017
2. Rygalski M., Zawisza E. Leczenie kaszlu infekcyjnego. Lek w Polsce. 2015;8(231):20-24
3. Albrecht P. Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych. Medycyna Rodzinna. 2004;6:268-277
4. Rygalski M., Zawisza E. Postępowanie terapeutyczne w przeziębieniu. Lek w Polsce. 2015;25(9):16-26

(Odwiedzono: 987 razy, w tym dzisiaj: 1)