Terapie i leczenie

Insulinoterapia

16 kwietnia 2015

Insulinoterapia

Co to jest insulinoterapia?

Insulinoterapia stanowi istotną część leczenia osób cierpiących na cukrzycę typu 1, a także wielu osób z cukrzycą typu 2. Celem insulinoterapii jest utrzymanie poziomu cukru we krwi na odpowiednim poziomie. Insulinę dostarcza się do tłuszczu podskórnego za pomocą strzykawki, pióra insulinowego lub pompy insulinowej – sposób podawania zależy od rodzaju cukrzycy i dziennych wahań poziomu cukru we krwi u chorego.

Rodzaje insulinoterapii

Wyróżniamy następujące rodzaje insulinoterapii:

  • insulinoterapia konwencjonalna – polega na 1-2 wstrzyknięciach w ciągu doby insuliny o przedłużonym działaniu lub dwufazowej mieszaniny insuliny szybko działającej z insuliną o przedłużonym działaniu.
  • intensywna insulinoterapia czynnościowa – polega na wielokrotnych wstrzyknięciach lub stałej podskórnej infuzji insuliny1.
  • insulinoterapia funkcjonalna – wymaga największego zaangażowania chorego – polega na wielokrotnym mierzeniu poziomu cukru w ciągu dnia i tworzeniu na tej podstawie elastycznego schematu podawania insuliny.

Przebieg insulinoterapii

Zanim (w przypadku cukrzycy typu 2) rozpocznie się insulinoterapia, leczenie cukrzycy rozpoczyna się od opracowania dla chorego zaleceń dietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej, a także wskazania do przyjmowania przeciwcukrzycowego leku doustnego. Dołączenie innych leków przeciwcukrzycowych i insuliny (bądź analogu insuliny) o przedłużonym działaniu stanowi następny krok2. Cukrzycę typu 1 leczy się przy pomocy insuliny od chwili rozpoznania.
Cukrzycy do podawania insuliny stosują pióra insulinowe – wymienne wkłady insulinowe mieszczą się w środku przypominającego długopis (pen) urządzenia, lub używają insulinowej pompy. Pompa insulinowa to niewielkie, noszone przeważnie na pasku od spodni urządzenie, dostarczające insuliny na podstawie zaprogramowanego stałego podskórnego wlewu3.

Wskazania do insulinoterapii

  • Cukrzyca typu 1, a także cukrzyca LADA (od chwili rozpoznania).
  • Cukrzyca typu 2 – przy przeciwwskazaniach do stosowania bądź przy nieskuteczności leków doustnych, również w leczeniu czasowym.

Jak się przygotować do insulinoterapii?

Przed rozpoczęciem insulinoterapii pacjent powinien przejść szereg badań, a po poznaniu ich wyników lekarz diabetolog określi typ choroby, a także stwierdzi, czy konieczne jest rozpoczęcie insulinoterapii w danym momencie. Jeśli tak, zaleci odpowiedni sposób oraz częstotliwość podawania insuliny – metodę jej podawania przy użyciu insulinowego pióra bądź pompy, a także oznaczania stężenia cukru, powinna objaśnić pielęgniarka diabetologiczna.
W insulinoterapii jej zasady powinny być znane nie tylko osobie chorej, ale również jej rodzinie, jak również osobom, z którymi przebywa na co dzień (np. metodę podawania dziecku insuliny należy objaśnić jego nauczycielom).

Korzyści z insulinoterapii

Regularne podawanie insuliny pomaga w wyrównaniu poziomu cukru we krwi, a tym samym umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu chorego.

Ogólne źródło: Insulin: compare common option for insulin therapy [w:] www.mayoclinic.org, dostęp: 03.04.2015
1. Rodzaje insulinoterapii i wskazania do jej stosowania [w:] www.dbees.com, dostęp: 03.04.2015
2. G. Dzida1, I. Tarnowska, G. Żurawska Dlaczego warto rozpocząć insulinoterapię w cukrzycy typu 2 od insuliny Levemir® stosowanej raz dziennie? Założenia badania SOLVE w leczeniu skojarzonym [w:] www.dp.viamedica.pl, dostęp: 03.04.2015
3. Jak podaje się insulinę [w:] www.mojacukrzyca.org, dostęp: 03.04.2015

(Odwiedzono: 2096 razy, w tym dzisiaj: 3)