wpisz szukaną frazę

Jaka powinna być prawidłowa waga mężczyzny i jak ją określić?
Zdrowa dieta

Jaka powinna być prawidłowa waga mężczyzny i jak ją określić?

Jaka powinna być prawidłowa waga mężczyzny i jak ją określić?
Podziel się

Prawidłowej wagi nie da się ustalić jednym, uniwersalnym wzorem. Każdy człowiek jest bowiem inaczej zbudowany, a o właściwej wadze nie decyduje jedynie proporcja masy do wzrostu. Biorąc pod uwagę jednak kilka innych czynników, można określić przedział prawidłowej wagi dla każdej osoby.Jaka powinna być prawidłowa waga mężczyzny i jak ją określić?

Jaka powinna być odpowiednia waga do wzrostu?

Podstawową i najpowszechniej stosowaną metodą określania, czy masa ciała jest prawidłowa, czy nie, jest obliczanie wskaźnika BMI (ang. body mass index, czyli indeksu masy ciała). Jest to wskaźnik rekomendowany przez WHO w celu rozpoznania otyłości. Liczba BMI nie może być jednak decydującą wartością wskazującą na prawidłową masę.

W przypadku mężczyzny należy wziąć pod uwagę także takie czynniki jak masa mięśniowa, jakość szkieletu, budowa anatomiczna. Jak najbardziej zasadne jest więc także skorzystanie z innych wskaźników prawidłowej wagi oraz zmierzenie wybranych obwodów ciała (zwykle talii i bioder) i obliczenie ich stosunku[1].

Wskaźnik BMI został zaproponowany w I połowie XIX wieku przez belgijskiego matematyka, statystyka i astronoma Adolfa Queteleta. Istotą wskaźnika jest założenie, że osoby tego samego wzrostu powinny wykazywać podobną beztłuszczową masę ciała (czyli wspólną masę tkanki mięśniowej i kości). W związku z tym różnice w wadze poszczególnych osób dorosłych tego samego wzrostu (bez względu na płeć) wynikają z różnej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Wskaźnik BMI obliczamy w następujący sposób:

BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)2

Obliczoną wartość wskaźnika BMI przyporządkowujemy do jednej z poniższych kategorii:

  • niedowaga – BMI < 18,5
  • prawidłowa masa ciała – BMI w granicach 18,5–24,9
  • nadwaga – BMI w granicach 25–29,9
  • otyłość – BMI ≥ 30 (w tym: otyłość I stopnia: BMI 30–34,9, otyłość II stopnia: BMI 35–39,9, otyłość III stopnia: BMI ≥40)[2].

Należy pamiętać, że wskaźnik BMI nie jest uniwersalny – traktować go trzeba w sposób orientacyjny. Nie odzwierciedla on dokładnego zróżnicowania między ilością mięśni, wody i tłuszczu w organizmie, nie uwzględnia ponadto rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

W przypadku mężczyzn trenujących sporty siłowe oraz innych posiadających bardzo rozwiniętą tkankę mięśniową wskaźnik ten nie powinien natomiast w ogóle stanowić odniesienia co do prawidłowej wagi. Takie osoby będą miały wysokie BMI pomimo dość niewielkiej ilości tkanki tłuszczowej.

Prawidłowa waga mężczyzny – wzór Broca

Wzór Broca to inny sposób pozwalający w przybliżeniu na określenie, jaka powinna być prawidłowa waga. Ta metoda również sięga XIX wieku i została opracowana przez francuskiego lekarza, Pierre’a Broca. Zauważył on zależność między wzrostem a prawidłową masą ciała, która miała wynosić tyle, co wartość wzrostu w centymetrach pomniejszona o 100. Obecnie wzór został nieco zmodyfikowany, uwzględnia też płeć. Według wzoru Broca prawidłowa waga mężczyzny obliczana jest następująco:

masa ciała (kg) = (wzrost (cm) – 100) x 0,9

Według tego wzoru przykładowo mężczyzna o wzroście 180 cm powinien ważyć 72 kg. Należy przy tym uwzględnić podobne ograniczenia jak przy wskaźniku BMI (waga masy mięśniowej a waga tkanki tłuszczowej, typ kośćca), a także pamiętać, że wzór sprawdza się w przypadku osób nie niższych niż 160 cm i nie wyższych niż 190 cm.

Normy wagi według wzoru Bernardha

Wzór Bernardha to jeszcze jeden sposób obliczania prawidłowej wagi względem wzrostu. Jego twórca uwzględnił tu również obwód klatki piersiowej. Wzór jest identyczny dla obu płci i wygląda następująco:

masa ciała (kg) = wzrost (cm) x obwód klatki piersiowej (cm) / 240

Według tego wzoru mężczyzna o wzroście 180 cm i obwodzie klatki piersiowej 100 cm powinien ważyć 75 kg. Ten wzór, podobnie jak pozostałe, nie oblicza jednak składu masy ciała, czyli m.in. stosunku masy mięśni do masy tkanki tłuszczowej.

WHR, czyli stosunek obwodu pasa do obwodu bioder

WHR, czyli waist-hip ratio to metoda pomiarowa uwzględniająca grubość tkanki tłuszczowej. Pomiar obwodu pasa (talii) powinien być dokonywany w jego najcieńszym miejscu, natomiast obwód bioder mierzymy w okolicy kości biodrowych. Stosunek obwodu w pasie do obwodu w biodrach u mężczyzn powinien być mniejszy niż 0,86[1].

Chociaż wzory pomagające wyliczyć idealną wagę dla mężczyzny o danym wzroście nie są precyzyjne i nie uwzględniają niektórych przypadków, mogą stanowić pewną podstawę i zakres wagowy, do którego można dążyć. Długotrwałe zachowanie dobrego zdrowia wiąże się m.in. z pozostawaniem w pobliżu owej idealnej masy ciała.

Źródła:
1. Krajewska-Siuda E., „Prawidłowa masa ciała”, https://dieta.mp.pl/lista/105083,prawidlowa-masa-ciala, data dostępu: 1.06.2018
2. Wnęk D., „BMI i inne wskaźniki służące ocenie masy ciała”, https://dieta.mp.pl/odchudzanie/wprowadzenie/115896,bmi-i-inne-wskazniki-sluzace-ocenie-masy-ciala, data dostępu: 1.06.2018

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *