'
Pomoc psychologiczna PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Muzykoterapia – o tym, jak muzyka łagodzi obyczaje i leczy

W muzykoterapii muzyka odgrywa kluczową rolę - to kliniczne i oparte na naukowych dowodach wykorzystanie dźwięku do osiągnięcia indywidualnych celów terapeutycznych. Muzykoterapia może obejmować tworzenie, poruszanie się w takt lub słuchanie muzyki, a także śpiew. Obcowanie z dźwiękami zapewnia możliwość wyrażania uczuć i wsparcie emocjonalne, co z kolei wspomaga proces leczenia fizycznego[1].

Co to jest muzykoterapia?

Rodzaje muzykoterapii

Muzykoterapię podzielić można w zależności od:

 •  Sposobu jej prowadzenia:
  • muzykoterapia aktywna (ekspresyjna) - polega przede wszystkim na tworzeniu: mowie, śpiewie, ruchu, graniu na instrumentach itd.
  • muzykoterapia receptywna (odbiorcza) - opiera się na słuchaniu piosenek i gry na instrumentach
 • Liczby uczestników
  • grupowa
  • indywidualna
 • Płci, wieku lub rozpoznania
  • homogenna
  • heterogenna

Jedną z nowo odkrytych form terapii dźwiękiem jest muzykoterapia dogłębna komórkowa, opierająca się na wykorzystaniu naturalnej fali dźwiękowej w celu zwalczania nawet ciężkich chorób[2].

Przebieg muzykoterapii

Muzykoterapia rozpoczyna się w standardowy sposób - od dokonania przez muzykoterapeutę oceny mocnych stron, słabości, a przede wszystkim potrzeb pacjenta i nakreślenia celów, do których dąży się przez terapię dźwiękiem. Po rozpoznaniu odbywają się sesje muzykoterapeutyczne, polegające na tworzeniu bądź słuchaniu muzyki i wykonywaniu powiązanych tematycznie ćwiczeń.

Wskazania do muzykoterapii

Muzykoterapia nie ma na celu rozwijania muzycznych zdolności, a pomoc człowiekowi w pełnym zrealizowaniu jego potencjału - stąd poddać się jej może każda osoba, która czuje taką potrzebę. Profesjonalną terapię dźwiękiem zaleca się jednak osobom z zaburzeniami, również dzieciom, szczególnie tym nadpobudliwym, lękowym, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, niepełnosprawnym ruchowo i cierpiącym na niedorozwój.

Przeciwwskazania do muzykoterapii

Każdy, bez względu na stopień zdolności muzycznych, a także rodzaj niepełnosprawności i zaburzeń, może wziąć udział w muzykoterapii. Przeciwwskazania obejmują jedynie osoby cierpiące na epilepsję muzykogenną bądź z powodu ostrych stanów psychotycznych.

Jak się przygotować do muzykoterapii?

W przypadku profesjonalnej muzykoterapii, zadaniem pacjenta jest pełne zaangażowanie we współpracę z muzykoterapeutą w celu osiągnięcia ustalonych założeń. Z uzdrawiającej mocy muzyki można również korzystać samemu, należy jednak pamiętać o właściwym doborze utworów - brak harmonii dźwięków zamiast relaksować, będzie burzył uwagę. W sklepach muzycznych znaleźć można różnorodne zestawy muzykoterapii mp3, korzystających zarówno z muzyki klasycznej, jak i dźwięków natury.

Korzyści z muzykoterapii

O korzystnym wpływie muzykoterapii świadczą pełnione przez nią funkcje:

 • usprawnia i kompensuje utraconą sprawność psychoruchową,
 • uczy samoakceptacji, łagodzi lęk i niepokój, uczy rozwiązywania problemów,
 • wspomaga indywidualny rozwój, budzi kreatywność,
 • pobudza emocje, dostarczając pozytywnych przeżyć,
 • ułatwia nawiązywanie kontaktów interpersonalnych,
 • motywuje, rozwija zainteresowania.

Źródła:

W. Szymczak, Muzykoterapia - metoda wspomagająca rozwój dziecięcej twórczości [w:] www.ppp1.wroc.pl, dostęp: 31.03.2015

1. What is music therapy [w:] www.musictherapy.org, dostęp: 31.03.2015 2. Muzykoterapia dogłębna - komórkowa [w:] www.akademiadzwieku.com, dostęp: 31.03.2015