'
Objawy chorób PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Co szkodzi zdrowiu serca?

Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że zawał mięśnia sercowego powoduje codziennie około 100 zgonów w naszym kraju, a choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną około połowy przypadków śmierci w Polsce[1]. Z tego względu warto wiedzieć, jakie czynniki mogą negatywnie wpływać na zdrowie serca. Czynniki ryzyka chorób serca dzieli się na niemodyfikowalne oraz modyfikowalne. Te pierwsze – wśród których znajduje się m.in. wiek, płeć oraz uwarunkowania genetyczne – są całkowicie niezależne od każdego człowieka i nie ma możliwości, by w jakikolwiek sposób na nie wpłynąć. W przypadku czynników modyfikowalnych każdy z nas może podjąć kroki, by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na zdrowie serca[2].

Co robić by sercu nie zaszkodzić?

Zdrowe serce a styl życia

Badania naukowe dowiodły, że na mięsień sercowy niekorzystnie wpływają takie czynniki, jak:

  • palenie papierosów – zwiększa zarówno zachorowalność, jak i śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych, zawarte w dymie tytoniowym nikotyna oraz tlenek węgla powodują obkurczanie naczyń krwionośnych, podwyższenie poziomu złego cholesterolu LDL oraz obniżenie poziomu dobrego cholesterolu HDL, a także zwiększenie krzepliwości krwi,
  • brak aktywności fizycznej – siedzący tryb życia podwyższa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, a także podwaja ryzyko przedwczesnego zgonu, badania kliniczne wykazały, że trening fizyczny korzystnie wpływa na przebieg miażdżycy, zmniejszając całkowitą śmiertelność o 20-25%,
  • czynniki psychospołeczne – takie jak niski status socjoekonomiczny, brak wsparcia społecznego, izolacja, stres w pracy zawodowej oraz życiu rodzinnym, nadmiar negatywnych emocji wpływają na ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, a u pacjentów z już zdiagnozowanym schorzeniem niekorzystnie działają na jego przebieg i rokowania,
  • otyłość – badania epidemiologiczne dowiodły, że otyłość, zwłaszcza brzuszna, częściej występująca u kobiet, sama w sobie jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób serca, jak również zwiększa ryzyko innych schorzeń będących przyczyną schorzeń mięśnia sercowego[3].

Dieta dla zdrowego serca

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym zarówno na zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób serca, jak i mającym działanie profilaktyczne jest dieta. Dowodów na to dostarczyło przede wszystkim badanie porównawcze, znane jako Badanie Siedmiu Krajów. Zgodnie z jego wynikami, spożywanie dużych ilości produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe (występujące zwłaszcza w tłuszczach zwierzęcych) jest powiązane z zachorowalnością oraz umieralnością na chorobę niedokrwienną serca w takich krajach, jak Finlandia, Stany Zjednoczone i Holandia. Z kolei wysokie spożycie produktów zawierających jednonienasycone kwasy tłuszczowe (znajdujące się np. w oliwie z oliwek) zmniejsza liczbę zachorowań w państwach śródziemnomorskich, np. Grecji, Hiszpanii czy we Włoszech.

Zwyczaje żywieniowe mieszkańców tych państw określa się mianem diety śródziemnomorskiej. Jest ona uboga w tłuszcze zwierzęce, masło, tłuste wyroby cukiernicze, mięso i pełnotłuste mleko, zaś bogata – w oliwę z oliwek, nasiona roślin strączkowych, oleje roślinne, ryby, owoce, warzywa, orzechy oraz produkty zbożowe.

Żywność ta zapewnia prawidłowy poziom cholesterolu we krwi (obniża zły cholesterol LDL i podwyższa dobry cholesterol HDL) oraz chroni przed miażdżycą[4]. Dodatkowo, składniki diety śródziemnomorskiej – warzywa, owoce, produkty zbożowe i strączkowe – zawierają w sobie mikroelementy (selen, cynk) oraz witaminy na serce (witamina C i E), które są źródłem antyoksydantów. Te z kolei zwalczają wolne rodniki, które przyczyniają się do degeneracji naczyń krwionośnych i zwiększenia ich podatności na zmiany wynikające z miażdżycy[5].

Warto pamiętać o jeszcze jednym nawyku żywieniowym, niekorzystnie wpływającym na zdrowie serca. Jest to wysoki poziom spożycia soli kuchennej – jej nadmiar w diecie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, a także nadciśnienia tętniczego. Jak wynika natomiast z danych WHO, aż 49% przypadków chorób serca może mieć bowiem związek z nadciśnieniem tętniczym[5].

Źródła:

1. Majewicz A, Marcinkowski J. Epidemiologia chorób układu krążenia. Dlaczego w Polsce jest tak małe zainteresowanie istniejącymi programami profilaktycznymi? Problemy Higieny i Epidemiologii. 2008;89(3):323. 2. Kopeć G. https://chorobawiencowa.mp.pl/zapobieganie/62066,czynniki-ryzyka-choroby-wiencowej Data dostępu: 27.11.2017 r. 3. Modrzejewski W, Musiał W. Stare i nowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego — jak zahamować epidemię miażdżycy? Część I. Klasyczne czynniki ryzyka. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2010;1(2):108-112. 4. Mizgier M, Jeszka J, Jarząbek-Bielecka M. Rola diety śródziemnomorskiej w zapobieganiu nadwadze i otyłości, niektórym chorobom dietozależnym oraz jej wpływ na długość życia. Nowiny Lekarskie. 2010;79(6):451–453. 5. Knyszewski K, Czapiewska M, Kaźmierczak K. et al. Wpływ stylu życia współczesnego człowieka na rozwój chorób układu krążenia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 2016;2:109.