wpisz szukaną frazę

Budowa i funkcje mózgu człowieka
Profilaktyka zdrowotna

Budowa i funkcje mózgu człowieka

Budowa i funkcje mózgu człowieka
Podziel się

Mózg jest podstawą funkcjonowania każdego człowieka. Odpowiada za wszelkie czynności organizmu. To jego praca powoduje, że mówimy, słyszymy, czujemy, myślimy, chodzimy. Bez niego nie jest możliwe nasze życie. Bo to w nim dokonuje się sterowanie wszelkimi funkcjami i procesami zachodzącymi w organizmie. Złożoność budowy mózgu determinuje jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia – to tutaj rodzą się emocje, refleksje, wyobraźnia. Warto zapoznać się z jego tajnikami!

Jak wygląda mózg? Budowa głowy i mózgu człowieka

Skoro już wiesz, jak ważnym elementem Twojego organizmu jest mózg, warto byś przyjrzała się jego budowie. Anatomia mózgu człowieka jest bardzo skomplikowana, dzięki czemu dysponuje on możliwością sterowania i dowodzenia wszystkimi czynnościami w organizmie. Waży on średnio ok. 1350 g, stanowiąc w 85% wypełnienie czaszki. Pozostała część to móżdżek usytuowany z tyłu głowy. Mózgowie składa się następujących części:

  • wzgórze, odpowiedzialne za bodźce czuciowe;
  • podwzgórze, kontrolujące bodźce dotyczące głodu, sytości, odczuwania temperatury ciała, równowagi hormonalnej;
  • móżdżek, sterujący równowagą ciała, koordynacją ruchów;
  • przysadka mózgowa, kontrolująca produkcję hormonów, regulując tym samym gospodarkę hormonalną;
  • pień mózgu, odpowiedzialny za oddychanie, pracę serca, regulujący ciśnienie krwi.

Mózg składa się z dwóch półkul – prawej i lewej. Dzięki prawej części jesteśmy zdolni do bycia kreatywnymi, mamy zdolność budowania wyobraźni, umiemy odbierać muzykę i sztukę, posługujemy się intuicją. Dzięki lewej półkuli potrafimy mówić, pisać, liczyć, logicznie myśleć, przeprowadzać analizę i wnioskować. Obie półkule są niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu, dlatego konieczna jest nieustanna współpraca między nimi, którą umożliwia ciało modzelowate umieszczone pomiędzy półkulami, zapewniające przepływ informacji[1].

Budowa mózgu – która część za co odpowiada?

Zewnętrzna część mózgu zwana korą mózgową składa się z 75% komórek nerwowych. Po ukończeniu 20. roku życia komórki nerwowe zaczynają zanikać, co powoduje kłopoty z pamięcią i ograniczenie sprawności u starszych ludzi. Kora mózgowa dzieli się na cztery płaty, odpowiedzialne za konkretne czynności[2]:

  • płat potyliczny, usytuowany w tylnej części kory mózgowej, odpowiada za właściwe widzenie, rozpoznawanie barw, głębi;
  • płat ciemieniowy, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie płata potylicznego, dzięki niemu masz orientację w przestrzeni, umiesz rozpoznać temperaturę, ból, dotyk, zrozumiesz otaczające Cię symbole i usytuowanie geometryczne obserwowanych figur i przestrzeni;
  • płat skroniowy, położony z boku części kory mózgowej, dzięki niemu jesteśmy zdolni do odbierania wrażeń słuchowych i werbalnych;
  • płat czołowy, usytuowany w przedniej części mózgowia, odpowiada za wszelkie czynności ruchowe oraz kierowanie czynnościami psychicznymi: budowanie norm etycznych, konstruowanie sfery emocjonalnej, podejmowanie decyzji, myślenie abstrakcyjne.
Dzięki mózgowi… nie musisz zaprzątać sobie głowy niepotrzebnymi rzeczami!

Skomplikowana budowa mózgu i złożoność pełnionych przez niego funkcji jest bardzo fascynująca. Zdawać by się mogło, że to on przeładowuje naszą głowę wszelkimi informacjami, tworząc w niej swoisty śmietnik. Nic bardziej mylnego!

W części mózgu odpowiedzialnej za myślenie dokonuje się swoista selekcja napływających informacji, które są uznawane przez niego za zbędne dla danej osoby. Nie dopuszcza do przeładowania bodźcami, skutecznie ignorując te niepotrzebne. To dzięki niemu nie tracisz czasu na sprawy, które w danym momencie nie są dla Ciebie ważne![3]

Źródła:
1. J. Nolte, Mózg człowieka. Tom 1. Anatomia czynnościowa mózgowa, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Warszawa 2012.
2. Tamże.
3. http://www.dlamozgu.pl/mozg, dostęp: 21.07.2016.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *