'
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc osobie tonącej

Nareszcie nadeszły długo wyczekiwane wakacje. To czas odpoczynku ,zabawy ,przebywania na świeżym powietrzu. Co raz częściej będzie można spotkać zatłoczone plaże przez turystów ,którzy pragną skorzystać z kąpieli wodnych.

Pierwsza pomoc przy utonięciach

Jest to jedna z form spędzania wakacji przez wielu z nas, lecz podczas korzystania z walorów natury nie zapomnijmy myśleć rozsądnie. To właśnie podczas okresu wakacji bardzo często słyszy się o utonięciach czy podtopieniach.

Dlatego podczas tegorocznych wakacji warto zasięgnąć wiedzy z pierwszej pomocy, gdyż tylko w taki sposób jesteśmy w stanie pomóc osobie tonącej. Europejska Rada Resuscytacji co pięć lat aktualizuje wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji zatrzymania krążenia zarówno u dorosłych jak i u dzieci[1].

Częstym przypadkiem utonięcia ludzi, jest brak zauważenia jej przez osoby przebywające na brzegu lub  w wodzie. Tonący stara się łapać powietrze ,więc nie jesteśmy w stanie go usłyszeć , a zobaczyć jedynie mogą go ratownicy wyposażeni w lornetki. Dlatego co raz częściej do utonięć dochodzi w miejscach niestrzeżonych.

Warto zatem zastanowić się nad wyborem miejsca przed wodnymi zabawami. Podczas niesienia pomocy osobie tonącej należy kierować się zasadami pierwszej pomocy, gdyż pozwolą na zmniejszenie chaotycznego działa w stresującej sytuacji[2].

Jak postępować, jeśli jesteśmy świadkami tonięcia?

Pierwszym elementem jest wydobycie poszkodowanego z wody. Najważniejsze to pamiętać o własnym bezpieczeństwie podczas ratowania tonącego, gdyż czasami sama umiejętność pływania może nie wystarczyć. Do osoby tonącej można dotrzeć przy użyciu sprzętu pływającego. Natomiast jeśli osoba znajduje się blisko brzegu możemy rzucić jej koło ratunkowe. Dlatego osoby nieprzeszkolone nie powinny wchodzić do wody, ich działanie ma polegać na podtrzymywaniu kontaktu z tonącym i zatrzymaniu jego paniki.

Wchodzić do wody możemy tylko w ostateczności przy użyciu nietonącego przedmiotu lub przy formułowaniu łańcucha ludzi[1].

Dodatkowo warto poprosić kogoś, aby zadzwonił po służby ratownicze:

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (601 100 100)
  • Pogotowie Ratunkowe (999)

Jeśli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha należy przejść jak najszybciej do RKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa). Podczas udrożnienia dróg oddechowych należy unieruchomić szyjny odcinek kręgosłupa zwłaszcza w sytuacji, kiedy był wykonywany skok do wody na głowę.

Najważniejszym celem resuscytacji jest rozpoczęcie od 5 oddechów ratowniczych (nawet w płytkiej wodzie). Takie postępowanie zwiększa szanse na przeżycie tonącego. Uciskanie klatki należy rozpocząć po położeniu osoby poszkodowanej na twardym podłożu.

Wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 5 cm i z częstością 100/min, następnie wykonujemy dwa wdechy udrażniając drogi oddechowe, poprzez odgięcie głowy do tyłu i podciągnięcie palcami za żuchwę poszkodowanego.

Jeśli jest konieczność można skorzystać z urządzenia AED (z pol. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), lecz należy najpierw osuszyć klatkę piersiową tonącego. RKO wykonujemy do momentu przybycia karetki na miejsce zdarzenia[2].

Jeśli osoba odzyska przytomność należy osuszyć skórę i przykryć w celu zatrzymania utraty ciepła. Należy stale kontrolować stan osoby poszkodowanej i zaczekać przy niej na przyjazd służb ratowniczych.

Źródła: 1. Aleksandrowicz D, Krzyszkowska I. Resuscytacja tonącego – logistyka postępowania według wytycznych ERC. Logistyka. 2014;4:2-6. 2. Ciećkiewicz J. Ratowanie tonącego. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/145731,ratowanie-tonacego Dostęp: 5.07.2018