'
Pierwsza pomoc

Jak pomóc osobie nieprzytomnej? Co musisz wiedzieć o pierwszej pomocy?

Często w życiu możemy spotkać się z sytuacją , w której ktoś obok nas straci przytomność lub poczuje się słabo. Zadajesz sobie wtedy pytanie: Co mamy zrobić ? Zadzwonić od razu po pogotowie czy podejść do osoby nieprzytomnej. Jest to stresujący moment dla każdego z nas, dlatego warto zapoznać  i zapamiętać zasady pierwszej pomocy, które wskazują nam jak mamy się zachować. Udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przede wszystkim ratujesz jej życie, a przy okazji możesz zostać bohaterem jej losu. Pierwsza pomoc to obowiązek każdego z nas.

Pierwsza pomoc dla osoby nieprzytomnej

Dlaczego tracimy przytomność?

Omdlenie jest to przejściowa utrata przytomności, która charakteryzuje się nagłym początkiem oraz szybkim powrotem świadomości. Bezpośrednią przyczyną tego stanu jest chwilowe zmniejszenie się przepływu krwi przez tkankę mózgową. Zjawisko omdlenia nie stanowi znacznego zagrożenia dla życia człowieka. Do zasłabnięcia zachodzi zazwyczaj w sytuacji, kiedy przebywamy zbyt długo w pozycji stojącej zwłaszcza w miejscu zatłoczonym i dusznym, gdzie nie ma dopływu świeżego powietrza. Często przed omdleniem występują objawy, które są dla nas ostrzegawczymi sygnałami. Zaliczamy do nich: zawroty głowy, zaburzenia widzenia czyli tzw. mroczki przed oczami, szum w uszach, uczucie gorąca, poty. Jeśli jesteśmy świadkami omdlenia osoby powinniśmy natychmiast zareagować. W miarę możliwości udostępnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym znajduje się osoba poszkodowana. Następnie, aby przyspieszyć powrót świadomości osoby omdlałej należy unieść dolne kończyny do góry, tak aby poprawić krążenie krwi. Osoba, która odzyska przytomność będzie nie świadoma tego co się stało, dlatego należy ją uspokoić i sprawdzić, jak się czuje.

Osoba nieprzytomna - co robić?

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy ktoś obok nas będzie nieprzytomny należy kierować się zasadami pierwszej pomocy. Należy zawsze podjąć pomoc osobie poszkodowanej, nie możemy jej zostawić samej , gdyż może to nieść konsekwencje prawne. Po pierwsze należy ocenić świadomość osoby nieprzytomnej poprzez delikatne potrząśniecie lub głośno zapytać " Czy wszystko w porządku?". Jeżeli osoba nie reaguje należy udrożnić drogi oddechowe poprzez odchylenie podbródka osoby nieprzytomnej do góry. Należy sprawdzić oddech przez 10 sekund. Jeżeli osoba oddycha prawidłowo należy ułożyć ją w pozycji bocznej bezpiecznej i zadzwonić pod numer 999. Należy regularnie oceniać oddech osoby nieprzytomnej i zaczekać z nią do przyjazdu karetki.

Co jeśli jest nieprzytomna i nie oddycha?

Zdarzają się również przypadki, kiedy u osoby nieprzytomnej nie jesteśmy w stanie wyczuć oddechu osoby. Należy wówczas natychmiastowo przystąpić do RKO (Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej). Możemy też wezwać kogoś na pomoc, aby zadzwonił pod numer 999. Jeśli jest to możliwe osoba, która nam pomaga może poszukać urządzenia AED (z pol. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), które pomoże osobie nieprzytomnej. Przyrząd ten jest bardzo sprytny, ponieważ podpowiada nam czynności, które należy wykonać, więc nie mamy obawy, że zrobimy coś źle.

Co zrobić, jeśli w pobliżu nie mamy takiego urządzenia?

Wtedy przystępujemy do RKO. Pierwszy krok to położenie rąk na środku klatki piersiowej i wykonywanie 30 uciśnięć. Należy uciskać mocno na głębokość 5cm i z częstością 100/min. Następnie należy przyłożyć usta wokół ust poszkodowanego i wdmuchać powietrze jednostajnie, aż klatka piersiowa się uniesie. Następny oddech należy wykonać, gdy klatka piersiowa opadnie. Jeżeli poszkodowany zaczyna reagować: porusza się, oddycha prawidłowo, należy przerwać RKO i zaczekać do przyjazdu ambulansu. Jeśli osoba poszkodowana zaczęła oddychać prawidłowo, lecz wciąż jest nieprzytomna, należy ułożyć ją w pozycji bocznej bezpieczniej i również zaczekać do przyjazdu pogotowia ratunkowego. W sytuacji, w której osoba jest cały czas nieprzytomna kontynuujemy RKO do momentu przyjazdu służb ratunkowych.

Źródła: 1. Zasady udzielanie pierwszej pomocy https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77518,zasady-udzielania-pierwszej-pomocy Dostęp: 5.07.2018 2. Utrata przytomności https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.III.23.2. Dostęp: 5.07.2018