'
Pierwsza pomoc

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy i szkole

Każdy zakład pracy oraz szkoła jest zobowiązany posiadać aktualną apteczkę pierwszej pomocy, z długą i co najważniejsze ważną datą przydatności. W razie wypadku osoba przeszkolona do udzielania pierwszej pomocy będzie mogła użyć produkty zawarte w apteczce, która niejednokrotnie uratowała ludzkie życie.

Apteczka w zakładzie pracy lub szkole

Postanowiliśmy przyjrzeć się jak wyglądają zasady dotyczące obowiązków pracodawcy, jeśli chodzi o kwestie BHP.

Wymogi prawne

Art. 207. § 1. Według kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wypadki zdarzają się nawet w najbezpieczniejszych miejscach, dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na pierwszą pomocą, która bardzo często ratuje życie. Zdarzenia niezależne od człowieka czy utajnione choroby mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Jednym z najważniejszych elementów, które muszą zawierać apteczki, są środki opatrunkowe. O ile te najczęściej są w apteczkach to z innymi produktami, bywa różnie.

Przeterminowana apteczka pierwszej pomocy!

Często zdarza się, że w zakładzie pracy czy szkole nie zdarzają się wypadki i apteczka pierwszej pomocy zakupiona na początku działalności zakładu leży nieużyta, a czas przydatności produktów minął. Najlepiej wyznaczyć jedną osobę, która będzie sprawowała pieczę nad apteczką i będzie przeszkolona do udzielenia pierwszej pomocy. Wówczas będziemy mieli pewność, że wszystkie przedmioty zawarte w apteczce będą miały aktualną datę przydatności.

Jak wynika z kodeksu pracy:

Art. 2093. § 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia, lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy?

Przede wszystkim musi być umieszczona w widocznym, ale też zabezpieczonym miejscu. Każdy z pracowników musi wiedzieć gdzie ona się znajduje. Typową apteczką pierwszej pomocy przeznaczoną dla zakładu pracy jest oznaczona DIN 13157 lub rozszerzona wersja DIN 13169. Niestety w obu tych apteczkach pierwszej pomocy brakuje środków na oparzenia czy do przemycia oprószonych oczu. Podstawowe produkty zawarte w apteczkach pierwszej pomocy w szkole lub zakładzie pracy to:

 • Kompres zimny
 • Kompres na oko
 • Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.)
 • Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • Zestaw plastrów (20szt.)
 • Przylepiec 5m x 2,5 cm
 • Opatrunek indywidualny G
 • Opatrunek indywidualny M
 • Opatrunek indywidualny K
 • Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
 • Chusta trójkątna
 • Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • Koc ratunkowy 160 x 210 cm
 • Nożyczki 19 cm
 • Rękawice winylowe
 • Worek foliowy 30x40 cm
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

Dodatkowo:

 • Chusteczka dezynfekująca
 • Ustnik do sztucznego oddychania

Czym są oznaczenia DIN?

W Polsce nie ma konkretnych wytycznych co do tego, co ma zawierać apteczka pierwszej pomocy. DIN to niemiecka norma, która określa, co powinno się w takiej apteczce znajdować i takie wytyczne są w naszym kraju najpopularniejsze. Apteczka o normie DIN 13157 winna znajdować się w zakładasz pracy i w szkołach.

Jej skład jest znacznie rozszerzony w porównaniu z apteczką samochodową, ponieważ nie ma ona ograniczeń miejsca, a i w razie wypadku musi przysłużyć się większej ilości osób. Wkład DIN 13157, który został wypunktowany powyżej, jest wystarczający do zakładu pracy czy szkoły.

Sprzęt wspomagający pierwszą pomoc

Jeśli prowadzimy zakład pracy lub pracujemy w szkole, warto zainwestować w defibrylatory automatyczne. Są to bardzo pomocne urządzenia, które mogą uratować życie. Takim urządzeniem możemy rozszerzyć naszą apteczkę pierwszej pomocy. Defibrylatory mają za zadanie przywrócić prawidłową pracę serca. Defibrylatory półautomatyczne pomagają przeprowadzić pierwszą pomoc.

Wiadome jest, że osoba nawet przeszkolona do pierwszej pomocy może być bardzo zestresowana, a takie urządzenie ma wbudowaną instrukcję głosową, która prowadzi krok po kroku przez proces resuscytację.

Źródła: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy U. 1974 Nr 24 poz. 141 2. Oleszak M. Problemy Nauk Stosowanych. 2016;5:157-162