Dermatologia

Czym są włókniaki i w jaki sposób je leczyć?

15 kwietnia 2018

Czym są włókniaki i w jaki sposób je leczyć?

Włókniaki to zmiany, które występują u ludzi dosyć często, w obrębie różnych części ciała. Niektóre z nich są bardzo maleńkie, inne mają tendencję do agresywnego rozrastania się. Czy jednak mogą stać się złośliwe i zagrażać życiu?

Co to jest włókniak (fibroma) i czy może być niebezpieczny?

Włókniaki, to łagodne nowotwory, które mogą pojawić się w różnych miejscach ciała, głównie na skórze. Choć słowo „nowotwór” zawsze budzi strach, włókniak przeważnie nie stanowi zagrożenia i tylko w nielicznych przypadkach może dawać objawy oraz  stać się zmianą złośliwą – mamy wówczas zazwyczaj do czynienia z nowotworem określanym jako włókniakomięsak.1

Te włókniaki, które tworzą się na skórze, możemy podzielić na dwa rodzaje:

Włókniaki miękkie

Miękkie włókniaki na skórze dosyć łatwo jest rozpoznać. Zmiany te mają pofałdowaną powierzchnię i są uszypułowane (czyli mają rodzaj „nóżki”). Czasami tego typu włókniak skóry ma kilka milimetrów, zdarza się jednak, że rozrasta nawet do kilku centymetrów. Przeważnie włókniak miękki ma ocień cielisty, jednak zdarza się, że na skórze pojawiają się zmiany o ciemniejszym zabarwieniu (przeważnie w dołach pachowych, na szyi, a u osób otyłych w miejscach zgięciowych).2

Co robić gdy pojawia się włókniak na powiece, szyi albo pod pachą? Czy taka narośl może być groźna? Zazwyczaj nie, jednak zmiany na skórze zawsze warto skonsultować z dermatologiem, który najlepiej doradzi, jaką metodę leczenia podjąć. Standardowo wybieranym sposobem jest chirurgiczne usunięcie włókniaka.2

Włókniaki twarde (dermatofibroma)

Są to zmiany skórne o ciemniejszym zabarwieniu i nie do końca poznanej przyczynie, które częściej występują u kobiet. Podobnie, jak włókniaki miękkie, mogą pojawić się u osoby w każdym wieku, jednak zazwyczaj dotyczą dorosłych. Przeważnie występują na kończynach (częściej nogach) i nie powodują dolegliwości, jednak zdarza się, że włókniaki przyczyniają się do wystąpienia takich objawów, jak świąd, ból i tkliwość w miejscu występowania.

Jak usunąć włókniaka twardego? Jego wycięcie nie zawsze jest konieczne, jednak gdy powoduje ból, wówczas lepiej go usuną – dermatolog doradzi Ci najlepiej, jak pozbyć się zmiany.3

Czy włókniaki mogą pojawić się tylko na skórze?

Nie, czasami nowotwory te diagnozowane są na innych organach. Istnieją różne typy włókniaków, np.  naczyniakowłókniaki, gruczolakowłókniaki, włókniaki niekostniejące i kostniejące.1 Przykładowo, włókniak jest drugim pod względem częstości niezłośliwym nowotworem serca u dzieci.4 Może też pojawić się włókniak na wątrobie.5

U kobiet powodem do niepokoju mogą być gruczolakowłókniaki piersi, które jednak nie są związane z większym ryzykiem wystąpienia raka, a zdarza się, że znikają samoistnie (w ich zmniejszeniu pomaga masaż z użyciem rozcieńczonych olejków aromatycznych). Czasami jednak, jeśli gruczolakowłókniak rośnie, można rozważyć jego usunięcie.6

Temat włókniaków jest więc bardzo szeroki i złożony. Pamiętaj, że każdą niepokojącą zmianę, którą zauważysz na skórze lub wyczujesz poprzez dotyk, należy zgłosić lekarzowi.

Czym jest naczyniowłókniak młodzieńczy?

To łagodny nowotwór nosogardła, który może objawiać się silnymi krwawieniami z nosa. Występuje dosyć rzadko i zazwyczaj diagnozowany jest u chłopców lub młodych mężczyzn do ukończenia 21. roku życia. Choć nie jest złośliwy, może być niebezpieczny – naczyniowłókniaki młodzieńcze mają tendencję do rozrastania się, niszczenia kości oraz nawrotów. 7

1. Nordqvist C. What are the different types of tumors? https://www.medicalnewstoday.com/articles/249141.php Data dostępu: 16.03.2018
2. Maciejewska J. Włókniaki miękkie. https://dermatologia.mp.pl/lista/87109,wlokniaki-miekkie Data dostępu: 16.03.2018
3. Pierson J.C. Dermatofibroma. https://emedicine.medscape.com/article/1056742-overview Data dostępu: 16.03.2018
4. Haponiuk I, Skalski J.H, Wronecki K. Guzy serca [w:] Skalski J, Religa Z. Kardiochirurgia dziecięca. Wydawnictwo Śląsk Katowice 2003, t. ;, s: 425
5. Cichoż-Lach H, Prozorow-Król B, Buk L. et al. Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby – badania obrazowe czy biopsja? Doświadczenia własne. Postępy Nauk Medycznych. 2010; 1: 15-20
6. Guzy piersi. https://www.nhs.uk/translationpolish/Documents/Breast_lump_Polish_FINAL.pdf Data dostępu: 16.03.2018
7. Naczyniakowłókniak młodzieńczy: znaczenie diagnostyki angiograficznej i przedoperacyjnej embolizacji w postępowaniu leczniczym. Postępy Nauk Medycznych. 2012; 25(5): 459-463

(Odwiedzono: 597 razy, w tym dzisiaj: 2)


Tagi: