Diagnostyka laboratoryjna

Czym jest PDW i o czym świadczy jego niski poziom?

14 kwietnia 2018

Czym jest PDW i o czym świadczy jego niski poziom?

Co oznacza skrót PDW w morfologii krwi? PDW to wskaźnik anizocytozy płytek krwi (trombocytów). Informuje o tym, jakie jest zróżnicowanie płytek krwi pod względem ich objętości, a dokładniej, jaki odsetek trombocytów odbiega objętością od przeciętnej.1

Trombocyty są najmniejszymi komórkami krwi, jednak ich rola jest znacząca, bo odpowiadają za procesy jej krzepnięcia. Zgodnie z przyjętymi normami, liczba płytek krwi (PLT) powinna wynosić 150 000-400 000/ul (czasami zakres norm jest jest zwiększony do 450 000/ul). Średnia objętość trombocytu (wskaźnik MPV) powinna się natomiast mieścić w przedziale 7,5-10,5 fl. Za płytkę dużą uznaje się trombocyt większy niż 12 fl – odsetek płytek dużych we krwi nie powinien być natomiast większy niż 30%. Aby więc stwierdzić ewentualne zaburzenia zdrowotne, parametry te należy interpretować razem.2

Kiedy lekarz może zalecić zbadanie wskaźnika PDW?

Określenie liczby oraz objętości płytek krwi jest przydatne w znalezieniu przyczyny różnych objawów, na przykład częstego pojawiania się siniaków, krwotoków (np. krwawień z nosa lub krwawień w obrębie przewodu pokarmowego) albo niewielkich krwawień pod skórą, które skutkują pojawieniem się purpurowych plamek, wyglądających jak wysypka. Taki test może być zalecony również kobietom, które mają przedłużające się i obfite krwawienia menstruacyjne.3

Obniżone PDW w morfologii – co może oznaczać?

Wynik prawidłowy świadczy o tym, że płytki krwi mają mniej więcej podobny rozmiar. Jednak u niektórych osób wskaźnik ten odbiega od przyjętych norm.

Niskie PDW

Gdy morfologia krwi wykaże obniżone PDW, wówczas wskaźnik ten może świadczyć o zaburzeniach pracy szpiku kostnego, a dokładniej – jego możliwości produkowania płytek krwi. Przyczyną takiego wyniku bywa choroba wirusowa, np. odra, mononukleoza, wirusowe zapalenie wątroby. Wśród potencjalnych powodów znajdują się także niektóre nowotwory oraz przyjmowanie określonych leków.3
U niektórych pacjentów stwierdzana jest obecność „olbrzymich” płytek krwi. Powodem może okazać się zaburzenie o podłożu immunologicznym lub rzadka choroba o nazwie zespół Bernarda-Souliera, która jest uwarunkowana genetycznie.3

Wysokie PDW

Taki wynik oznacza duże zróżnicowanie pod względem objętości płytek krwi – czyli jest zarówno spory odsetek małych, jak i dużych („młodszych”) trombocytów. Przyczyną mogą być zaburzenia dotyczące szpiku kostnego lub płytek krwi, jednak w celu dokładniejszej diagnostyki mogą być potrzebne kolejne badania. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku anemii, niektórych nowotworów, chorób zapalnych lub zakaźnych. Czasami podwyższone PDW występuje u kobiet przyjmujących pigułki antykoncepcyjne.3

Morfologia krwi: PDW poniżej normy – czy taki stan zawsze wymaga leczenia?

Po otrzymaniu wyników lekarz odniesie wskaźnik PDW do innych parametrów i dopiero na tej podstawie może stwierdzić, czy w Twoim przypadku występują zaburzenia zdrowotne. Czasami konieczne jest wykonanie kolejnych badań, np. w kierunku choroby o podłożu zapalnym, infekcyjnym, schorzenia nerek, wątroby czy zaburzeń krzepliwości krwi. Istotne może okazać się także oznaczenie poziomu żelaza lub niektórych witamin we krwi. W poważnych przypadkach, gdy odstępstwo od norm jest wysokie przy nieznanej przyczynie, konieczna jest biopsja szpiku kostnego.3

Czym jest małopłytkowość rzekoma?

Czasami wyniki morfologii wykazują zbyt małą liczbę płytek krwi, choć w rzeczywistości jest prawidłowa. Dzieje się tak z powodu nieprawidłowego zlepienia się w probówce płytek krwi. Rozwiązaniem jest pobranie krwi do probówki z cytrynianem sodu lub heparyną, które zapobiegają ich zlepianiu się.4

1. Torska A, Sułek K, Rychlik U. Wybrane wskaźniki płytkowe w nadpłytkowościach w przebiegu nowotworów mieloproliferacyjnych przed i po leczeniu (doniesienie wstępne). Diagn Lab. 2014; 50(3): 221-226
2. Padjas A. Przyczyna zwiększonej liczby płytek. https://reumatologia.mp.pl/lista/94954,przyczyna-zwiekszonej-liczby-plytek Data dostępu: 20.03.2018
3. PDW Blood Test Results Explained. https://healthresearchfunding.org/pdw-blood-test-results-explained/ Data dostępu: 20.03.2018
4. Karlikowska M. Małopłytkowość. https://hematologia.mp.pl/choroby/170467,maloplytkowosc Data dostępu: 20.03.2018

(Odwiedzono: 822 razy, w tym dzisiaj: 2)