Choroby i dolegliwości

Choroba Leśniowskiego- Crohna - przyczyny i objawy

29 grudnia 2017

Choroba Leśniowskiego- Crohna - przyczyny i objawy

 Choroba Leśniowskiego – Crohna generuje spore trudności diagnostyczne, będąc jednocześnie uciążliwą dolegliwością, znacznie obniżającą komfort codziennego funkcjonowania pacjenta. Jej specyficzne symptomy znacząco wpływają na jakość życia, dlatego warto dążyć do wczesnego rozpoznania choroby i wdrożenia odpowiedniego leczenia, zapobiegającego nasilaniu się objawów i występowaniu powikłań. Jak objawia się to schorzenie oraz czy możliwa jest jego skuteczna terapia?

Czym jest choroba Leśniowskiego- Crohna i jakie są jej przyczyny?

Omawiane schorzenie zaliczane jest do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit o przebiegu przewlekłym oraz etiologii, która nie została ostatecznie sprecyzowana1. Przebieg choroby znacznie upośledza sprawność pacjenta. Najczęściej dotyczy dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a dokładnie – końcowego odcinka jelita cienkiego3. Warto podkreślić, że w swym przebiegu choroba może objąć również jelito grube lub w skrajnych przypadkach – obydwa jelita. Zmiany zapalne, charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego-Crohna mogą ponadto wystąpić w jamie ustnej, przełyku, żołądku, dwunastnicy oraz w odbytnicy. Charakterystyczna dla tej choroby jest możliwość punktowego występowania zmian4.

Przyczyny choroby Leśniowskiego-Crohna nie zostały dotychczas skonkretyzowane, istnieją jednak komponenty, które przypuszczalnie mają wpływ na jej powstanie. Wśród nich decydujące są czynniki genetyczne, środowiskowe oraz immunologiczne. Elementy konstytuujące stan jelit oraz predysponujące je do powstawania zmian zapalnych to z pewnością niewłaściwa dieta, stres oraz używki3.

Specyficzne symptomy choroby Leśniowskiego- Crohna – jak rozpoznać schorzenie?

Wczesne rozpoznanie choroby może okazać się wyzwaniem, gdyż jej symptomy mogą wskazywać na rozmaite problemy żołądkowo-jelitowe, bywają także charakterystyczne dla ogólnoustrojowych chorób zapalnych. Jednak wnikliwa obserwacja reakcji organizmu oraz konsultacja z doświadczonym lekarzem powinny doprowadzić do postawienia trafnej diagnozy. Wśród najczęściej pojawiających się objawów wymienić można1,3,4:

  • ból brzucha, wraz ze wzdęciami i odczuciem przelewania w jamie brzusznej,
  • biegunkę, nagłą i silną potrzebę wypróżnienia, trudną do opanowania,
  • ból podczas wypróżniania,
  • nudności,
  • obecność krwi w stolcu,
  • wyczuwalny podczas badania opór w jamie brzusznej, któremu może towarzyszyć tkliwość,
  • osłabienie i utratę masy ciała,
  • niedokrwistość,
  • stany podgorączkowe.

Wymienionym objawom chorobowym często towarzyszą zmiany, obecne w okolicy odbytniczej – są to zazwyczaj guzki, ropnie oraz szczeliny i przetoki3. Początek choroby może przybrać postać nagłego, ostrego napadowego bólu brzucha, który najczęściej determinuje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego2.

Skuteczna diagnoza i terapia choroby – jak przywrócić pacjentowi komfort życia?

Diagnostyka, dążąca do rozpoznania choroby Leśniowskiego-Crohna przebiega w oparciu o kilka istotnych kroków – przede wszystkim przeprowadzany jest wnikliwy wywiad lekarski oraz badania fizykalne, endoskopowe, laboratoryjne i obrazowe. Na podstawie wyników wymienionych badań specjalista ustala diagnozę, na bazie której może projektować dalsze postępowanie terapeutyczne4.

Z uwagi na nieustaloną etiologię choroby, trudno jest wdrożyć skuteczne leczenie przyczynowe – terapia polega na łagodzeniu objawów, niwelowaniu ryzyka wystąpienia powikłań i maksymalizowaniu komfortu życia pacjenta, jednak należy podkreślić, że niemożliwe jest całkowite wyleczenie schorzenia3.

Leczenie farmakologiczne uwzględnia zastosowanie salicylanów, glikokortykosteroidów oraz leków immunosupresyjnych i antybiotyków. Innowacją jest wdrażanie do terapii leków biologicznych, czyli przeciwciał o działaniu przeciwzapalnym. Sporą skuteczność wykazuje także leczenie żywieniowe, bazujące na płynnej i bezresztkowej diecie polimerycznej, półelementarnej oraz elementarnej. Powstałe w przebiegu choroby powikłania muszą być najczęściej poddane leczeniu chirurgicznemu4.

1. Wojtuń S, Gil J, Szwed Ł. et.al Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2014;10(1):61–66
2. Ignyś I, Klincewicz B. Manifestacje kliniczne choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci. Opis przypadków. Nowiny Lekarskie. 2006;75(3):302–306
3. Hebzda A, Szczeblowska D, Serwin D. et.al Choroba Leśniowskiego-Crohna – diagnostyka i leczenie. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2011;7(2):98-103
4. Elitarni. Ogólnopolski program Edukacyjny dla Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Choroba Leśniowskiego-Crohna – Co warto wiedzieć? Dostęp online: https://j-elita.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/Choroba-Le%C5%9Bniowskiego-Crohna-Co-warto-wiedzie%C4%87.pdf z dnia 8.12.2017

(Odwiedzono: 1066 razy, w tym dzisiaj: 2)