wpisz szukaną frazę

Wcześniaki – pielęgnacja i karmienie
Badania zdrowotne Profilaktyka zdrowotna Zdrowe dziecko

Wcześniaki – pielęgnacja i karmienie

Wcześniaki – pielęgnacja i karmienie
Podziel się

Urodzenie wcześniaka wiąże się z przyswojeniem wielu podstawowych zasad dotyczących jego pielęgnacji i karmienia, które przebiegają nieco inaczej niż w przypadku dziecka urodzonego we właściwym terminie. Konieczna będzie wiedza, wzmożona uwaga i troska, czujność, by właściwie zadbać o noworodka i zapewnić mu odpowiednią codzienną opiekę. Jak powinno wyglądać pielęgnowanie wcześniaka? Jak go karmić?

Noworodek w inkubatorze – kiedy istnieje ryzyko, że urodzisz wcześniaka?

Wcześniakiem powszechnie nazywa się dziecko urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży. Najtrudniejszymi przypadkami są ciąże zwieńczone porodem przed 28. tygodniem, istnieje wówczas ryzyko dużego zagrożenia dla życia dziecka z uwagi na niedojrzałość organizmu (zazwyczaj jego waga nie przekracza 1 kg). Można dostrzec pewną regularność w występowaniu możliwych komplikacji – im bliżej właściwego terminu porodu, tym takowe ryzyko jest mniejsze, szansa na uniknięcie powikłań rośnie, rokowania są lepsze.

Urodzenie wcześniaka może być spowodowane przez wiele czynników – nadciśnienie, infekcje wewnątrzmaciczne, choroby przechodzone przez matkę, przeżywany przez nią stres, trudne warunki życia. Niekiedy wcześniejszy poród jest wywoływany przez lekarza, który taką decyzję podejmuje, diagnozując pogarszające się warunki wewnątrzmacicznego rozwoju dziecka[1].

Dziecko w inkubatorze – możliwe zagrożenia

Wcześniak po urodzeniu nie jest gotowy do samodzielnego funkcjonowania poza łonem matki, dlatego konieczna jest hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii i wspomaganie czynności jego organizmu. Najczęściej występują trudności z oddychaniem, pracą serca oraz te, wynikające z niedostatecznie przygotowanego do samodzielnego egzystowania układu nerwowego. Dodatkową trudnością dla noworodka jest przebywanie w nienaturalnym otoczeniu w tym czasie (inkubator), poddawanie go licznym zabiegom medycznym i pielęgnacyjnym, nieustanna zmiana personelu medycznego. Okoliczności wymuszają zahamowanie budowania więzi fizycznej z rodzicami.

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego obligują do podjęcia działań rehabilitacyjnych, m.in. do składania tzw. gniazdek, czyli zwiniętych kocyków, na których układa się dziecko. W tym samym czasie włącza się rodziców w pielęgnowanie wcześniaka, przyuczając do właściwego opiekowania się maluchem. W tym celu wykorzystuje się kangurowanie, czyli kładzenie dziecka na klatce piersiowej rodzica, dzięki czemu nawiązuje się więź fizyczna między nimi. Ponadto, dziecko urodzone przed 34. tygodniem ciąży nie posiada jeszcze wykształconego odruchu ssania, w związku z czym po urodzeniu karmione jest przez sondę, co ostatecznie może prowadzić do zaburzeń w późniejszym żywieniu fizjologicznym. Dlatego i w tym zakresie konieczne jest wspomaganie rodziców wiedzą, informowanie o doborze odpowiednich smoczków, butelek, dogodnych pozycjach do karmienia[2].

Opieka nad wcześniakiem w domu

W warunkach szpitalnych dziecko karmione jest dożylnie zanim osiągnie zdolność do przyjmowania pokarmów drogą ustną. W początkowym momencie ilości tak podawanego jedzenia nie mogą być duże, i najlepiej by było to mleko ściągnięte od matki, odpowiednio przechowywane. Szczególnie wartościowy jest pokarm początkowy, czyli tzw. siara, wytwarzana najwcześniej w gruczołach piersiowych. W przypadku braku naturalnego pokarmu, warto zasięgnąć porady lekarza, który powinien dobrać odpowiednią mieszankę mlekozastępczą. Wcześniak wymaga przebywania pod stałą kontrolą co najmniej do 3. roku życia, co pozwala na możliwie szybkie wykrycie nieprawidłowości w jego rozwoju i zapewnienie pomocy rehabilitacyjnej[1].

Pamiętaj!

Dziecko urodzone przed terminem wymaga szczególnej opieki, troski, uważnej pielęgnacji opartej o przestrzeganie wielu zasad. Choćby dlatego powinnaś wykluczyć wspomaganie się pozostawianiem malucha pod opieką w żłobku ze względu na jego zaniżoną odporność i wskazania do indywidualnej opieki. Nie zapomnij także o bezwzględnej ochronie noworodka przed dymem papierosowym[1]!

Źródła:

1. Helwich E. Wcześniactwo. http://pediatria.mp.pl/choroby/noworodek/79079,wczesniactwo Data dostępu: 24.10.2016
2. Koczwara A. Najczęstsze problemy w rozwoju wcześniaków. http://pediatria.mp.pl/rehabilitacja/76830,najczestsze-problemy-w-rozwoju-wczesniakow Data dostępu: 24.10.2016

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *