'
Badania zdrowotne Dolegliwości seksualne

Waginoplastyka – na czym polega zabieg rekonstrukcji pochwy?

Waginoplastyka to obecnie powszechnie wykonywany zabieg, który przeprowadza się zarówno ze względu na wskazania medyczne, jak i jako operację z zakresu ginekologii estetycznej. Celem części zabiegów jest zwężenie pochwy, której tkanki zostały nadmiernie rozciągnięte np. podczas wielokrotnych porodów. Czasem konieczne jest natomiast jej rozszerzenie, jak w przypadku obecności zwężeń pozapalnych. Operacja plastyczna pochwy, jak każdy zabieg, wiąże się jednak z ryzykiem wystąpienia powikłań[1,2].

waginoplastyka

Na czym polega waginoplastyka?

Waginoplastyka jest zabiegiem wykonywanym z reguły w znieczuleniu ogólnym. Polega na wycięciu nadmiaru tkanek, które uległy rozciągnięciu wskutek wielokrotnych porodów[1].

W innych przypadkach plastyka pochwy jest ratunkiem dla kobiet z tzw. zespołem zbliznowaciałej pochwy. Wówczas plastyka pochwy polega na wycięciu czasem bardzo rozległych blizn, które pozostały jako skutek pęknięcia lub nieudolnego nacięcia krocza podczas porodu. Pamiętajmy także, że w obrębie sromu i ujścia do pochwy mogą się tworzyć różne zmiany, takie jak ropnie, torbiele, włókniaki czy zmiany nowotworowe. Ich leczenie wymaga często wycięcia dużej ilości tkanek, co może skutkować także zwężeniem ujścia pochwy. To z kolei wiąże się z problemami intymnymi pacjentki, która odczuwa ból przy stosunku lub nawet nie jest w stanie go odbyć. Zabieg plastyki pochwy i odpowiednia rekonstrukcja jej ujścia może przywrócić kobiecie radość płynącą ze zbliżeń[1,2].

Czy warto poddać się zabiegowi waginoplastyki?

Jeśli pacjentka ma ku temu wskazania, niewątpliwie tak. Kobiety ze znacząco zwężonym ujściem pochwy nie są w stanie stosować tamponów, a badanie ginekologiczne za pomocą wziernika czy dopochwowej sondy USG jest dla nich źródłem bólu. Zabieg plastyki pochwy pozwala im zapomnieć o tych problemach[1].

Nie bez znaczenia są też płynące z zabiegu korzyści związane z samopoczuciem psychicznym pacjentek. Te ze zbyt ciasną pochwą nie są w stanie odbywać stosunków, co wiąże się często z ogromnymi kompleksami. Z drugiej strony kobiety z problemem zbyt luźnej pochwy nie odczuwają satysfakcji seksualnej i dodatkowo obawiają się, że nie odczuwa jej także partner. Po zabiegu plastyki pochwy na nowo czerpią one radość z życia erotycznego, a ponadto czują się bardziej atrakcyjne[1].

Możliwe powikłania po zabiegu waginoplastyki

Niestety waginoplastyka, jak każdy zabieg operacyjny, wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Najczęstszymi są ból i obrzęk okolicznych tkanek w okresie pooperacyjnym, ale te zwykle ustępują w ciągu kilku dni[1].

Poważnym powikłaniem jest natomiast zakażenie rany pooperacyjnej. Po zabiegu wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny. Wilgotne środowisko śluzu pochwowego jest świetną pożywką dla drobnoustrojów. Dodatkowo nieduża odległość pomiędzy odbytem a ujściem pochwy ułatwia patogenom przemieszczanie się. Bakterie wchodzące w skład fizjologicznej flory jelita grubego są przyczyną zakażeń intymnych. Taka infekcja w okresie pooperacyjnym wiąże się z wydłużeniem okresu gojenia ran i silnymi dolegliwościami bólowymi[1].

Aby zapobiec powikłaniom, bardzo istotne jest także zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej przez około 6 tygodni. W tym czasie dochodzi do zagojenia rany i wzmocnienia blizny, tak by nie otworzyła się ona ponownie. Niestety niektóre pacjentki mają tendencję do przerastania blizn, co może skutkować ponownym zwężeniem pochwy[1,2].

Ponadto wskutek przecięcia drobnych nerwów pacjentka może mieć zaburzenia czucia okolicy ujścia pochwy. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na odczuwanie przez nią satysfakcji seksualnej[1].

Lek. Krzysztof Pawlak

Źródła:

1. Goodman M.P. et al., Evaluation of Body Image and Sexual Satisfaction in Women Undergoing Female Genital Plastic/Cosmetic Surgery., Aesthet Surg J. 2016 Oct;36(9):1048-57 2. Monist M. et al., Zespół zbliznowaciałej pochwy jako powikłanie po klasycznej plastyce pochwy., Ginekol Pol. 2011, 82, 781-784