'
Badania zdrowotne

Tromboliza czyli rozpuszczanie skrzepów krwi – wskazania, przeciwwskazania i przebieg zabiegu

Tromboliza, znana także jako leczenie trombolityczne, polega na rozpuszczaniu niebezpiecznych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych, co znacznie poprawia przepływ krwi i zapobiega uszkodzeniom tkanek i narządów. Najczęściej występuje w postaci dożylnego wlewu leków rozpuszczających skrzepy, ale obejmuje także dostarczenie leku bezpośrednio do miejsca zablokowania za pomocą długiego cewnika oraz zastosowanie cewnika z mechanicznymi przyrządami na końcu, które są w stanie usunąć lub rozbić skrzep.

Co to jest tromboliza?

Rodzaje trombolizy

Leki trombolityczne dzieli się na trzy generacje. W skład generacji pierwszej wchodzą: streptokinaza, urokinaza, anistreplaza. Leki generacji drugiej to leki aktywujące plazminogen (np. t-Pa, t-PA), natomiast generacja trzecia to leki powstałe w wyniku modyfikacji genetycznej.

Przebieg trombolizy

W zależności od okoliczności, lekarz może zdecydować się na dożylny wlew leków trombolitycznych bądź dostarczyć je bezpośrednio do zakrzepu przez dłuższy cewnik wprowadzony w pobliże powstałego zatoru. Dla sprawdzenia, czy zakrzep ulega rozpuszczeniu, stosuje się obrazowanie radiologiczne. W przypadku niewielkich skrzepów leczenie może trwać kilka godzin, natomiast poważne zakrzepy mogą wymagać leczenia przez kilka dni.

Wskazania do trombolizy

Tromboliza jest stosowana przede wszystkim jako postępowanie ratujące życie w przypadku zakrzepów powodujących zawał serca, ostrą zatorowość płucną oraz udar mózgu. Leczenie trombolityczne powinno być wdrożone możliwie jak najszybciej – najlepiej w ciągu 1-2 godzin po wystąpieniu pierwszych objawów udaru niedokrwiennego, zawału lub zatoru płucnego. W przypadkach mniej nagłych leczenie trombolityczne jest stosowane dla usuwania skrzepów w żyłach głębokich (tzw. zakrzepica żył głębokich) oraz skrzepów w nogach, w obszarze miednicy oraz w kończynach górnych. W ten sposób zapobiega się przemieszczaniu skrzepów w kierunku płuc, gdzie mogą powodować zator płucny.

Przeciwwskazania do trombolizy

Choć tromboliza jest zabiegiem bezpiecznym i efektywnym, który zmniejsza lub całkowicie usuwa problem u większości pacjentów bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych operacji, nie jest zalecana powszechnie. Nie poleca się jej osobom, które stosują leki rozrzedzające krew, zioła i suplementy diety oraz osobom, które bardziej niż inne są narażone na krwawienia. Do czynników ryzyka zalicza się między innymi:

  • ekstremalnie wysokie ciśnienie krwi,
  • czynne krwawienia lub dużą utratę krwi,
  • krwotok wewnątrzczaszkowy,
  • zaawansowane choroby nerek,
  • niedawno przebyte operacje.

Jak się przygotować do trombolizy?

Przed zabiegiem trombolizy należy dostarczyć lekarzowi przeprowadzającemu zabieg pełną dokumentację medyczną oraz wyniki badania fizykalnego przeprowadzonego nie wcześniej niż 30 dni przed zabiegiem. Konieczne jest także wykonanie badań krwi (morfologii, rozmazu, badań biochemicznych). Kilka godzin przed zabiegiem pacjent powinien powstrzymać się od jedzenia i picia, a na dwa dni przez zabiegiem powinien zrobić przerwę w stosowaniu leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę.

Korzyści z trombolizy

Tromboliza to zabieg mało inwazyjny, który w niektórych ciężkich schorzeniach zagrażających życiu, takich jak zawał serca, udar niedokrwienny czy zatorowość płucna, może uratować życie. Wczesne zastosowanie trombolizy w leczeniu udaru może znacznie zmniejszyć powikłania po udarze mózgu, dzięki czemu możliwy jest pełny powrót do zdrowia.

Źródła:

http://www.webmd.com/stroke/guide/thrombolysis-definition-and-facts