'
Badania radiologiczne Badania zdrowotne

Tomografia komputerowa lub badanie CT – jak przebiega, jakie są wskazania, jak zinterpterować wyniki?

Tomografia komputerowa to termin zaczerpnięty wprost z języka angielskiego – computed tomography (skrót: CT). Jest to metoda stricte diagnostyczna, umożliwiająca wykonanie szeregu zdjęć przekrojów konkretnego obiektu. Obrazy przekrojowe tworzy się, składając rzuty ujęć z wielu kierunków. To narzędzie całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne, które wykorzystuje właściwości promieniowania rentgenowskiego. Badanie tomografem pozwala zróżnicować poszczególne tkanki, ponieważ każdy narząd ludzki wchłania inną, właściwą sobie ilość promieniowania (ze względu na różnice w gęstości struktur)[1].

Jakie są wskazania do wykonania tomografii komputerowej?

Co to jest tomografia komputerowa?

Wskazania do wykonania tomografii komputerowej

Przesłanki do wykonania badania zmieniają się zależnie od diagnozowanych narządów. Tomografię głowy zaleca się m.in. osobom, które chorują na padaczkę, przeszły udary niedokrwienne lub krwotoczne oraz w procesie rozpoznawania krwotoków podpajęczynówkowych – SAH. Prześwietlenie głowy poleca się również pacjentom, którzy ulegli urazom czaszkowo-mózgowym, u których wystąpiły objawy lub tylko podejrzenia guza mózgu, ropnia i innych stanów zapalnych okolic czaszki. Tomografia komputerowa jamy brzusznej rekomendowana bywa chorym na nowotwory wątroby, nerek, pęcherzyka żółciowego, a także trzustki, śledziony i tzw. przestrzeni zaotrzewnowych.

Wskazania dotyczą też ognisk zapalnych i guzów wymienionych narządów, których lista w tym przypadku poszerza się jeszcze o jelita i przełyk. Tomografia zatok obejmuje przede wszystkim obszar zatok obocznych nosa – diagnozuje się w ten sposób stany zapalne i inne, niepokojące zmiany w obrębie organu. Tomografię komputerową kręgosłupa wykonuje się zwykle w celu oceny zmian kostnych pourazowych, dla rozpoznania nacieków o charakterze nowotworowym i chorób stawów o podłożu zwyrodnieniowym. Czasem u podstaw badania może leżeć patologia krążków międzykręgowych oraz przyległych do niego trzonów kręgowych.

Jak się przygotować do tomografii komputerowej?

Przed wykonaniem tk głowy (jak i innych narządów) należy być na czczo. Jeśli badanie obejmuje tomografię brzucha, niezbędne będzie wypicie tzw. substancji cieniującej, niekiedy podaje się również środki, które wstrzymują ruchy perystaltyczne jelit.

Jak przebiega tomografia komputerowa?

Tomografia komputerowa głowy lub dowolnego organu przebiega podobnie. Chory lokowany jest wewnątrz specjalistycznej aparatury. Pacjent cierpiący na klaustrofobię ma obowiązek poinformować o tym lekarza, zanim rozpocznie się badanie. Dla osób z taką dolegliwością, a także małych dzieci, które nie umieją leżeć bez ruchu, przewiduje się środki nasenne bądź uspokajające[2]. Nieruchoma postawa bywa koniecznym warunkiem uzyskania prawidłowego obrazu. Czasem lekarz może nakazać pacjentowi wstrzymanie oddechu na krótki czas. Podczas tomografii personel medyczny opuszcza pomieszczenie, w którym znajduje się aparatura – jednak pozostaje z pacjentem w stałym kontakcie głosowym.

Interpretacja wyników tomografii komputerowej

Tk głowy lub innego narządu pacjenta zwykle jest opatrzone opisem lekarza radiologa, poza tym – na życzenie – zgrywa się je na nośnik elektroniczny i przekazuje na płycie CD, jak również za pośrednictwem wydrukowanej fotografii. W ten sposób diagnozuje się wiele rodzajów schorzeń i dysfunkcji organizmu, więc interpretacja musi mieć charakter zindywidualizowany i związany bezpośrednio z konkretnym schorzeniem.