'
Badania radiologiczne Badania zdrowotne

Scyntygrafia – wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników

Scyntygrafia to podstawowa, obrazowa metoda diagnostyczna, stosowana w medycynie nuklearnej. Badanie przeprowadza się przy pomocy środków chemicznych (zwykle farmaceutyków), które są znakowane radioizotopami. Główny etap techniki badawczej polega na cyfrowym zarejestrowaniu rozpadu izotopów promieniotwórczych, co w konsekwencji przekłada się na obraz graficzny.

Co należy wiedzieć o badaniu ?

Co to jest scyntygrafia?

U podstaw tej metody leży wiedza na temat funkcji i sposobów zachowania się farmaceutyków w ustroju człowieka. Środki chemiczne zostają wyselekcjonowane tak, by gromadziły się w organie, który jest przedmiotem badań. Rozlokowanie izotopów w organizmie prezentuje się i zapisuje za pośrednictwem scyntygrafu lub gammakamery.

Wskazania do wykonania scyntygrafii

Wśród najczęstszych przesłanek do wykonania scyntygrafii wymienia się m.in. schorzenia o podłożu nowotworowym, a także podejrzenie przerzutów choroby – zwłaszcza w przypadku układu kostnego (badanie izotopowe kości).

Metodę zaleca się również pacjentom, którzy cierpią na krwawienia z przewodu pokarmowego, zarzucanie treści z dwunastnicy do żołądka lub treści pokarmowych do przełyku. Badanie stosuje się w diagnostyce chorób nerek, wola zamostkowego bądź guzkowego tarczycy (scyntygrafia przytarczyc), a także w rozpoznaniu zaburzeń w krążeniu płynu mózgowo – rdzeniowego (scyntygrafia mózgu).

Scyntygrafię wykorzystuje się też w badaniach chorych na nawracające zapalenie płuc, szczególnie u małych dzieci. Wskazaniem do wykonania techniki badawczej mogą być również: przewlekłe zapalenia wątroby oraz choroby mięśnia sercowego (scyntygrafia serca)[1].

Jak się przygotować do scyntygrafii?

Pomiary scyntygraficzne, które obejmują obszar układu pokarmowego, na ogół należy przeprowadzać na czczo. Osoby stale przyjmujące leki, przed scyntygrafią kości oraz pozostałymi kategoriami badań, powinny skonsultować się ze specjalistą, który skierował na badanie oraz z lekarzem prowadzącym.

Zwykle zaleca się odstawić miesiąc przed zastosowaniem metody scyntygraficznej pewne grupy leków: tyroksyny, kortykoidy, amiodaron, butazolidyny, bromki, pochodne rtęci i azotany[2]. W razie badania technetem – może okazać się konieczne zrezygnowanie ze środków blokujących tzw. wychwyt jodu.

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć lekarzom odpowiedzialnym za przebieg scyntygrafii USG tarczycy, które wykorzystuje się podczas analizy wyników (zwłaszcza po badaniu izotopowym tarczycy). Dzieciom, które nie potrafią leżeć bez ruchu – podawane są środki uspokajające lub usypiające. Metody nie poleca się kobietom ciężarnym i karmiącym piersią.

Jak przebiega scyntygrafia?

Roztwór radioznacznika zostaje podany do organizmu pacjenta doustnie ok. godzinę przed wykonaniem pomiarów scyntygraficznych (w pewnych przypadkach można wprowadzić go też dożylnie na kwadrans przed badaniem).

Scyntygrafia jonowa – znacznie rzadziej stosowana – wiąże się z przyjęciem kapsułki jodu na dobę przed rozpoczęciem metody badawczej. Podczas rejestracji pomiarów pacjent zobowiązany jest leżeć spokojnie, bez ruchu.

Procedura trwa ok. 5 minut – również w przypadku scyntygrafii kości. Koszt badania wykonywanego prywatnie waha się w przedziale od 250 do 300 zł.

Interpretacja wyników

Po przeprowadzeniu badania, w tym scyntygrafii kości, wyniki przekazuje się pacjentowi w postaci opisu, czasem dołącza się także wydruki bądź klisze fotograficzne (scyntygramy). Ich interpretacji może podjąć się wyłącznie kwalifikowany specjalista, który decyduje również o kierunku ewentualnej terapii.

Źródła: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, , dostęp: 12.03.2015 1. Mała Encyklopedia Medycyny, Tadeusz Rożniatowski (red.), Wyd. VII. T. III (P-Ż), PWN, Warszawa 1990, s. 1118 2. Zakład Medycyny Nuklearnej, http://www.5wszk.com.pl/nucmed/kliniczna_tarczyca.htm, dostęp: 12.03.2015