'
Badania radiologiczne Badania zdrowotne

Rezonans magnetyczny – wskazania do badań, przebieg, interpretacja wyników

Rezonans magnetyczny (zwany również badaniem MRI od ang. magnetic resonance imaging)[1] to technika obrazowania medycznego, stosowana do szczegółowej wizualizacji wewnętrznych struktur organizmu, przy użyciu promieniowania magnetycznego. MRI dostarcza natychmiastowy, trójwymiarowy podgląd organów - mózgu, kręgosłupa, mięśni, stawów oraz innych struktur. To badanie wszechstronne, bez zmiany pozycji ciała można uzyskać obrazy z różnych jego części.

Co to jest rezonans magnetyczny?

Wybrane wskazania do MRI

 • Choroby demielinizacyjne
 • Choroby otępienne (np. Alzheimera)
 • Nowotwory mózgu
 • Zaburzenia neurologiczne
 • Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym
 • Guzy i urazy tkanek miękkich
 • Guzy serca i płuc
 • Nowotwory narządów rodnych u kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzn[2]

Rodzaje rezonansu magnetycznego

Należą do nich m.in.:

 • Rezonans głowy - mózgu z badaniem dyfuzji/perfuzji
 • MRI kręgosłupa
 • Rezonans jamy brzusznej w celu oceny wątroby, śledziony, nerek itd.
 • MRI szyi
 • Angiografia rezonansu magnetycznego
 • Rezonans serca, klatki piersiowej, śródpiersia
 • Rezonans kończyn, np. rezonans kolana, pod kątem zaburzeń stawów, mięśni, kości
 • Rezonans magnetyczny z kontrastem, wykorzystujący silne pole magnetyczne w celu szczegółowego ukazania struktur układu nerwowego i krwionośnego.

Jak przygotować się do rezonansu magnetycznego?

W zależności od rodzaju badania rezonansem magnetycznym, pacjent musi poczynić odpowiednie przygotowania, np. przy MRI głowy należy zgłosić się bez makijażu i nie stosować lakieru do włosów, a przy badaniu z kontrastem - przyjść na czczo.

Do badania nie trzeba ściągać ubrania (ze względu na panującą w pomieszczeniu temperaturę, do badania warto ubrać się lekko)[3], wykonujący badanie poprosi jednak o ściągnięcie biżuterii, odłożenie akcesoriów (np. kart płatniczych) oraz wszelkich metalowych obiektów, które mogą wejść w interakcje z magnesami rezonansu magnetycznego, powodując zafałszowanie wyników badania lub obraz w niskiej jakości.

Jak przebiega badanie?

Większość urządzeń do MRI wyglądem przypomina długie tuby z umieszczonym na okrągłym obszarze dużym magnesem. Pacjent musi położyć się na stole - w wygodnej pozycji, gdyż przez czas wykonywania badania (zależnie od typu urządzenia trwa ono od 10-30 lub od 30-90 minut) powinien pozostać nieruchomo. Przez cały czas utrzymuje on kontakt z personelem, a dla zwiększenia komfortu w środku tuby znajduje się wentylacja oraz dodatkowe oświetlenie.

Rezonans magnetyczny to badanie bezbolesne i bezinwazyjne, choć niektórzy pacjenci mogą skarżyć się na klaustrofobię. W razie potrzeby zostaną podane środki uspokajające lub narkoza. Przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, badanie absolutnie nie szkodzi pacjentowi. Nie wykazuje działań niepożądanych wobec dzieci ani kobiet w ciąży.

Interpretacja wyników rezonansu magnetycznego

Interpretacja wyników rezonansu magnetycznego, np. badania głowy, zawsze powinna przebiegać w odniesieniu do konkretnego pacjenta, biorąc pod uwagę objawy kliniczne, wynik badania przedmiotowego oraz dodatkowe dolegliwości.

Źródła:

WHO - http://www.who.int/diagnostic_imaging/imaging_modalities/dim_magresimaging/en/, dostęp: 10.03.2015
Medical News Today - http://www.medicalnewstoday.com/articles/146309.php, dostęp: 10.03.2015

1. Stosowane w literaturze skróty to RM (rezonans magnetyczny), RNM, MRI (ang. magnetic resonance imaging), NMR (ang. nuclear magnetic resonance), MR (ang. magnetic resonance), często zamiennie ze znaczeniem spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego.
2. dr n. med. Ryszard Hermann, lek. med. Maciej Hermann, Rezonans magnetyczny [w:] Encyklopedia Badań Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996
3. lek. med. Grzegorz Prasałek, REZONANS MAGNETYCZNY (MRI): wskazania i przebieg badania [w:] www.poradnikzdrowie.pl, dostęp: 11.03.2015