'
Badania układu nerwowego Badania zdrowotne

Niekorzystny biomet – co to jest i czym się objawia meteoropatia

Wpływ czynników meteorologicznych, a zwłaszcza szybkich zmian pogody na samopoczucie zarówno u zdrowych, jak i chorych osób potwierdziły wyniki licznych badań klinicznych. Uważa się, że do patologicznych reakcji organizmu prowadzi przede wszystkim osłabienie mechanizmów przystosowawczych do zmieniających się warunków środowiska. 

poprawa odpornosci

Meteoropatia jest zjawiskiem, które może towarzyszyć człowiekowi od tysiącleci. Wrażliwością organizmu na wpływ warunków atmosferycznych interesowano się już kilkaset lat przed naszą erą – pierwszy zwrócił na nią uwagę grecki lekarz, Hipokrates, uważany za prekursora współczesnej medycyny[1].

Skąd się bierze meteoropatia?

Wyniki badań naukowych wykazują, że pewne czynniki meteorologiczne i ich zespoły mogą wywierać wpływ na samopoczucie, zwłaszcza gdy ich zmiany przebiegają szybko – np. w ciągu jednej doby. Udowodniono, że u niektórych zdrowych osób przyczyniają się do wystąpienia subiektywnych dolegliwości, a u chorych pacjentów zaostrzają objawy obiektywne. Czynniki meteorologiczne pełnią rolę bodźca, który oddziałuje na układ nerwowy i narządy zmysłów, prowadząc do zmian o charakterze czynnościowym.

Uważa się, że za meteoropatię może odpowiadać osłabienie reakcji adaptacyjnych do zmiennych warunków pogodowych, a także nadpobudliwość wegetatywnego układu nerwowego. Mechanizmy przystosowawcze ustroju, a właściwie ich osłabienie, odgrywają tu dużą rolę. Odpowiedź organizmu na oddziaływanie bodźców pogodowych jest uwarunkowana indywidualną wrażliwością i stanem ogólnym – zależy m.in. od wieku, płci, a także przebytych chorób, które zaburzają adaptacyjne reakcje organizmu do warunków środowiska atmosferycznego.

Meteoropatię zalicza się do tzw. chorób cywilizacyjnych, którą można „odziedziczyć” w genach lub nabyć – jej rozwojowi sprzyjają różnorodne stany chorobowe, szeroko pojęty niehigieniczny styl życia (w szczególności brak lub niewystarczająca aktywność fizyczna), a także procesy starzenia się organizmu. Meteoropaci to przede wszystkim mieszkańcy wielkich aglomeracji, którzy prowadzą siedzący tryb życia i sporą część dnia spędzają w zamkniętych pomieszczeniach, w których panuje sztuczny mikroklimat.

Jak się objawia meteoropatia?

Warunki atmosferyczne wpływają m.in. na zmianę liczby białych i czerwonych krwinek, poziom hemoglobiny, wysokość ciśnienia krwi, pracę serca, gospodarkę hormonalną, funkcjonowanie nerek i wątroby. Wrażliwe osoby cierpią na różne objawy meteorotropowe. Niekorzystny biomet może skutkować sennością (lub przeciwnie: kłopotami ze snem), uczuciem zmęczenia, osłabienia. Niesprzyjające warunki pogodowe wiążą się także z problemami z koncentracją, bólami głowy i brakiem łaknienia[1].

Wrażliwość meteorotropowa dotyczy znacznej części chorych. Pogoda oddziałuje m.in. na pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, np. z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca. Dolegliwości nie omijają osób z chorobą wrzodową żołądka, alergiami układu oddechowego, chorobami reumatycznymi, chorobami psychicznymi. W wyniku zmian czynników meteorologicznych pojawiają się bóle w okolicach blizn pourazowych czy pooperacyjnych oraz bóle fantomowe – odczuwane w nieistniejącej, amputowanej kończynie. Należy zaznaczyć, że bodźce pogodowe nasilają objawy tych chorób (nie wywołują schorzeń).

XXI wiek – wiekiem meteoropatów?

Badania wykazują, że liczba meteoropatów rośnie. W latach 60. ubiegłego wieku stanowili oni ok. 30-40 proc. populacji ludzi zdrowych, ale na przełomie XX i XXI wieku objawy meteorotropowe dotyczyły już 50-70 proc. dorosłych Europejczyków (w wieku od 18 do 75 lat). Pojawiają się opinie, że to coraz poważniejszy problem społeczny, dlatego w wielu krajach otworzono poradnie meteorologii medycznej, w których pacjenci z dolegliwościami tego rodzaju mogą liczyć na fachową pomoc i wsparcie[1].

Źródło:

1. Kozłowska-Szczęsna T, Krawczyk B, Kuchcik M. Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. Polska Akademia Nauk Warszawa 2004; s: 85-88