wpisz szukaną frazę

Mammografia czyli wszystko o badaniu piersi. Wskazania, jak się przygotować i jak zinterpretować wyniki?
Badania zdrowotne

Mammografia czyli wszystko o badaniu piersi. Wskazania, jak się przygotować i jak zinterpretować wyniki?

Mammografia czyli wszystko o badaniu piersi. Wskazania, jak się przygotować i jak zinterpretować wyniki?
Podziel się

.

Czym jest mammografia?

Mammografia – oznacza opis piersi (mamma – z łac. pierś; grapho – z gr. piszę) i jest to medyczna metoda, którą stosuje się podczas badania piersi kobiecych, przy wykorzystaniu przede wszystkim właściwości promieni rentgenowskich. Seria zdjęć radiologicznych eksponuje wiele znamiennych zmian w obrębie gruczołu, co w konsekwencji może prowadzić do zdiagnozowania nowotworu już w jego wczesnym stadium.

Wskazania do wykonania mammografii

Eksperci z dziedziny medycyny zwykle kierują swe zainteresowanie na konkretne grupy kobiet, którym szczególnie zaleca się mammografię. W jakim wieku należy ją bezwzględnie wykonać? Przede wszystkim konieczna jest ona w przedziale między 50-tym a 70-tym rokiem życia. Tezę propagują wszystkie, najznamienitsze profesjonalne serwisy z USA (ACS – American Chemical Society, ACOG – The American Congress of Obstetricians and Gynecologists, UPSTF – US Preventive Services Task Force), także służby medyczne z terenu Unii Europejskiej całkowicie podzielają tę opinię.

Istnieją zespoły specjalistów, które postulują objęcie uwagą kobiet znacznie młodszych i do nich też chcą adresować mammografię. Od jakiego wieku zatem można ubiegać się o badanie? American Cancer Society (ACS), National Cancer Institute (NCI) i American College of Radiology (ACR) sugerują, by rozpocząć tego rodzaju diagnostykę już od 40-tego roku życia – bowiem wtedy może pojawiać się zagrożenie nowotworem. Naturalnie, zawsze należy brać pod uwagę tzw. grupę zwiększonego ryzyka – z genetycznym obciążeniem rakiem sutka lub dysplazją gruczołu piersiowego. Podejrzenie już zaistniałych zmian również implikuje obowiązek badania (jak guzy, wycieki z brodawki czy organiczny, utrzymujący się ból)[1]. Metodę zaleca się także podczas stosowania terapii o charakterze hormonalnym.

Jak należy przygotować się do mammografii?

Badania mammograficzne nie wymagają wyjątkowo szczególnych przygotowań. Jeśli jednak wykonuje się je u kobiety, która wciąż miesiączkuje, należy przeprowadzić je w pierwszej fazie cyklu. Ponadto nie zaleca się w tym dniu stosowania kosmetyków, zwłaszcza w okolicach gruczołu piersiowego i pachy, ponieważ mogą zaburzyć obraz i – tym samym – wynik mammografii piersi.

Jak przebiega mammografia?

Często pacjentka zastanawia się, co wybrać: mammografię czy usg? Lekarze twierdzą, że obie metody się uzupełniają, choć najlepiej zacząć właśnie od USG. Kolejna kwestia zwykle dotyczy ceny – ile kosztuje mammografia? Prywatnie – to koszt kilkudziesięciu złotych, jednak kobietom w wieku 50-69 lat przysługuje całkowicie nieodpłatne badanie. Opiera się ono na prześwietleniu: na specjalnej płycie należy ułożyć piersi, które są odpowiednio dociskane horyzontalnie, a potem wertykalnie. Trzeba wytrwać w bezruchu minimum kilka sekund.

Interpretacja wyników mammografii

Po zakończeniu badania pacjentka może spodziewać się czterech klisz wraz z opisem lekarza.
Wynik mammografii zwykle prezentowany jest w kilku, potencjalnych, kategoriach[2]

  • obraz w zakresie normy (nie występują nieprawidłowości),
  • łagodne zmiany (należy je monitorować podczas następnych badań),
  • zmiany wątpliwe, raczej łagodne (raczej łagodne, ale trzeba to potwierdzić innym badaniem, np. USG),
  • zmiany wątpliwe, raczej o charakterze złośliwym (prawdopodobnie nowotwór, ale konieczna jest biopsja).

Choroba wykryta we wczesnych stadiach daje szansę powrotu do formy i normalnego życia, stąd tak istotną rolę w procesie diagnostyki odgrywa badanie mammograficzne.

Źródła:
1. Taghian Alphonse G.: Breast cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Management. Demos Medical Publishing, 2010, rozdz. Screening for Breast Cancer: Mammography and Other Modalities.
2. Saslow D, Boetes C American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as an adjunct to mammography, CA Cancer J Clin. 2007;57, s. 75–89
3. Chen Michael Y. M., Basic Radiology. The McGraw-Hill Companies, 2011 r., s. 132

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *