wpisz szukaną frazę

Holter EKG – wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników
Badania układu krążenia Badania zdrowotne

Holter EKG – wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników

Holter EKG – wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników
Podziel się

.

Co to jest holter EKG?

Holter EKG to urządzenie przeznaczone do monitorowania pracy serca. Zakładane jest pacjentowi na okres 24-48 godzin, dzięki czemu rytmy serca są rejestrowane podczas wykonywania codziennych zajęć. Wyniki poddaje się szczegółowej analizie umożliwiającej wykrycie zaburzeń. Nazwa aparatu pochodzi od nazwiska jego wynalazcy – amerykańskiego biofizyka Normana Holtera. Badanie nazywane jest również całodobowym monitorowaniem rytmu serca, badaniem holterowskim bądź 24-godzinnym badaniem EKG.

Wskazania do wykonania badania holterem EKG

Próba Holtera ma za zadanie ustalić, w jaki sposób reaguje serce podczas sprawowania przez badanego zwyczajnych aktywności. Urządzenie zakłada się również:

  • po przebytym zawale serca,
  • w przypadku podejrzenia zaburzeń rytmu serca,
  • po rozpoczęciu przyjmowania przez pacjenta nowego leku na serce.

Aparat Holtera pomaga także zdiagnozować:

  • migotanie lub trzepotanie przedsionków,
  • wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy,
  • palpitację serca,
  • napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
  • przyczyny omdleń, zasłabnięć i utraty przytomności,
  • bradykardię (spowolniona czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę),
  • arytmię komorową.

Jak przygotować się badania holterem EKG?

Test Holtera nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. W przypadku przemieszczenia się lub oderwania elektrod badany musi umieścić je na właściwym miejscu. Przed założeniem EKG Holtera warto wziąć kąpiel, gdyż w żadnym wypadku nie można zanurzać ani moczyć urządzenia. Warto poinformować lekarza o uczuleniu na kleje lub taśmy, gdyż przytwierdzenie elektrod może spowodować reakcję alergiczną. Przy zachowaniu powyższych środków ostrożności badanie aparatem Holtera jest w pełni bezpieczne, a także bezbolesne.

Jak przebiega badanie holterem EKG?

Elektrody przyczepiane są do klatki piersiowej i za pomocą cienkich kabelków łączą się z monitorem. W trakcie EKG metodą Holtera ważne jest, aby zachowywać się tak jak na co dzień i wypełniać typowe dla siebie zajęcia – tylko wówczas obserwacja ma sens i daje pełny obraz czynności serca.

Lekarz prowadzący może zalecić również przygotowanie szczegółowego dzienniczka poszczególnych aktywności oraz samopoczucia podczas ich wykonywania. Po upływie zalecanego okresu badania monitor należy oddać, aby lekarz mógł odczytać zapis. Jeśli wcześniej złe samopoczucie pojawiło się na skutek wysiłku fizycznego, prawdopodobnie lekarz poprosi o jego podjęcie podczas testu. W trakcie chodzenia z holterem należy unikać: koców elektrycznych, stref o wysokim napięciu elektrycznym czy magnesów.

Holter EKG- interpretacja wyników

Nieprawidłowe wyniki badań mogą świadczyć o różnego rodzaju anomaliach w pracy serca lub jego niedotlenieniu. EKG metodą Holtera umożliwia też wykrycie tak zwanego bloku serca, czyli zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych. Diagnozę stawia lekarz po szczegółowym odczytaniu zapisu z monitora.

Źródło:

MedlinePlus – http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003877.htm, dostęp: 10.03.2015

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *