'
Badania układu krążenia Badania zdrowotne

EKG serca

Elektrokardiogram serca – zwany w skrócie EKG – to jedno z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych badań serca. Dzięki niemu można m.in. sprawdzić częstotliwość i rytm pracy tego narządu, a także zdiagnozować rozmaite schorzenia. We współczesnej medycynie wykonuje się kilka rodzajów EKG serca, a interpretacji jego wyników zawsze dokonuje wyspecjalizowany w tej dziedzinie lekarz.

ekg_serca

Za ojca elektrokardiografii uznaje się holenderskiego lekarza Willema Einthovena, który jako pierwszy opracował teorię pola elektrycznego serca, skonstruował galwanometr strunowy oraz odkrył mechanizm rejestracji elektrokardiogramu. W roku 1924 otrzymał za to Nagrodę Nobla. Założenia teoretyczne, którymi posługiwał się Holender, choć nie do końca poprawne, są obecnie podstawą zastosowania EKG serca we współczesnej kardiologii[1].

Badanie EKG – jak wygląda?

EKG serca to nic innego, jak zapis graficzny aktywności elektrycznej serca, rejestrowanej dzięki specjalnym elektrodom przymocowanym do ciała pacjenta, m.in. do jego klatki piersiowej, przedramion i podudzi. Elektrody różnią się między sobą potencjałem elektrycznym, dzięki czemu uzyskiwany jest wykres aktywności serca, zapisywany na specjalnym milimetrowym papierze.

Wskazań do wykonania badania EKG jest bardzo wiele. Zaliczają się do nich podejrzenia wszelkich nieprawidłowości w pracy serca pacjenta, przebyte zawały, nagłe omdlenia czy występujące nadciśnienie. Ze względu na niewielkie koszty oraz małą inwazyjność, badanie w celach diagnostycznych i kontrolnych wykonuje się u wielu osób, bez względu na wiek czy płeć – prawidłowe EKG serca pozwala bowiem wykluczyć istnienie niektórych schorzeń oraz właściwie ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta[2].

Rodzaje badania EKG serca

W zależności od wskazań lekarza oraz indywidualnego stanu zdrowia pacjenta, we współczesnej diagnostyce wykonuje się trzy rodzaje badania EKG serca:

  • EKG spoczynkowe – w jego trakcie pacjent układa się na leżance, zaś 12 elektrod (6 kończynowych oraz 6 przedsercowych) umieszcza się na jego kończynach oraz powierzchni klatki piersiowej, trwa z reguły od kilku do kilkunastu minut[3];
  • EKG Holtera (inaczej EKG holterowskie) – nazywane tak od nazwiska jego wynalazcy, polega na najczęściej 24-godzinnym monitorowaniu pracy serca u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową lub z podejrzeniem tego schorzenia, wykonuje się je również podczas ustalania rokowania lub wyodrębniania grup podwyższonego ryzyka[4];
  • EKG wysiłkowe – często nazywane również próbą wysiłkową lub testem wysiłkowym, polega na monitorowaniu pracy serca pacjenta podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego w postaci chodu po bieżni lub jazdy na rowerze stacjonarnym[5].

EKG serca – opis i interpretacja

Choć elektrokardiogram to badanie bardzo popularne i w zupełności bezpieczne dla pacjenta. to jednak interpretacja EKG serca wymaga bardzo szczegółowej, profesjonalnej wiedzy i może być wykonana jedynie przez wyspecjalizowanego w tej dziedzinie lekarza. Wynik EKG to bowiem nic innego, jak wykres składający się z załamków i odcinków, odzwierciedlających pracę serca.

Widoczne są na nim m.in. dane dotyczące szerzenia się impulsów elektrycznych do przedsionków serca, aktywności komór sercowych czy tempo powrotu mięśnia do stanu przed skurczem. Opis EKG serca musi uwzględniać indywidualne dane dotyczące pacjenta (jego płeć, wiek, przyjmowane leki, rozpoznanie kliniczne), lekarz powinien również porównać aktualny zapis z wynikiem poprzedniego badania, jeśli takowe zostało przeprowadzone. Dopiero wówczas można stwierdzić, czy u danej osoby występuje prawidłowe EKG serca[6].

Oczywiście należy pamiętać, że nawet niezupełnie prawidłowy zapis elektrokardiogramu nie musi od razu oznaczać choroby – normy EKG są bowiem bardzo różne i zależą m.in. od wieku pacjenta czy historii jego wcześniejszych schorzeń. Dlatego w celu uzupełnienia diagnozy, lekarz może niekiedy zlecić wykonanie badań dodatkowych, takich jak np. echo serca.

Źródła:

1. Szafraniec Z. et al. 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera. Folia Cardiol. 2005;12(3):153 2. Dziedzic H, Kopeć G. Elektrokardiogram (EKG). Dostęp online: http://chorobawiencowa.mp.pl/badania/62338,elektrokardiogram-ekg. Data dostępu: 15.02.2017 r. 3. Bieganowska K, Mroczek T. Wybrane badania diagnostyczne [w:] Dziecko z wadą serca. Fundacja Serce Dziecka; Warszawa 2007;1:53 4. Kurpesa M. Przydatność monitorowania EKG metodą Holtera do oceny ryzyka pacjentów z chorobami układu krążenia. Choroby Serca i Naczyń 2005;2(3):149 5. Dziedzic H, Kopeć G. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy. Dostęp online: http://chorobawiencowa.mp.pl/badania/62345,elektrokardiograficzny-test-wysilkowy Data dostępu: 15.02.2017 r. 6. Baranowski R, Wojciechowski D, Maciejewska M. et al. Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych. Kardiologia Polska 2010;68(IV):4.