'
Badania radiologiczne Badania zdrowotne

Badanie PET – wskazania do badań, przebieg oraz interpretacja wyników

Badanie PET to skrót od pozytonowej tomografii emisyjnej (z ang. positron emission tomography, PET). Jest to specyficzna metoda obrazowania, która umożliwia rejestrację promieniowania, jakie powstaje w czasie anihilacji pozytonów. Pozytony zostają wprowadzone do ustroju pacjenta za pośrednictwem substancji promieniotwórczej, która podlega chemicznym procesom rozpadu. Preparat ma w swym składzie izotopy promieniotwórcze, które cechuje tzw. krótki czas połowicznego rozpadu.

Kiedy zleca się wykonanie Badania PET

Ta właściwość pozwala tworzyć się promieniowaniu głównie podczas tomografii PET T, dzięki czemu tkanki i komórki nie ulegają uszkodzeniom. Metoda wykorzystuje specjalistyczne urządzenie, zwane cyklotronem. Aktualnie w medycynie stosuje się hybrydowe warianty skanerów PET. Badanie całego organizmu wykorzystuje wiedzę medyczną na temat metabolizmu w komórkach zmienionych chorobowo.

Jak się przygotować do badania PET?

Jeśli personel medyczny nie przedstawi indywidualnych zaleceń, pacjent powinien zgłosić się na komputerowe badanie całego organizmu na czczo (minimum po 6-godzinnej przerwie od ostatniego posiłku). Przed PET należy unikać wysiłku fizycznego i napinania mięśni (może to przekładać się na zafałszowanie obrazu). 24 godziny przed badaniem trzeba odstawić papierosy i kawę. Nie zaleca się również przyjmowania słodzonych płynów, ssania cukierków lub gum do żucia, należy wprowadzić do jadłospisu posiłki niskowęglowodanowe. Stąd powinno się unikać spożywania produktów zbożowych (zwłaszcza białego pieczywa), makaronów i ziemniaków. Można jeść owoce i warzywa z niską zawartością cukrów, jak: sałata, ogórki i szpinak. Diabetycy muszą zadbać o właściwy poziom cukru we krwi. Osoby, które stale zażywają leki – mogą je przyjąć o ustalonej porze, popijając niewielką ilością wody niegazowanej.

Jak przebiega badanie PET?

Personel medyczny wprowadza najpierw metodą dożylną radioznacznik (18FDG), po czym przez godzinę pacjent musi czekać na dalszy etap badania w pozycji leżącej. Niedozwolony jest nawet najmniejszy wysiłek fizyczny czy choćby rozmowa. Dalej obowiązuje post oraz zaleca się spokój. Warto nadmienić, że przed podaniem 18FDG badany wypija pół litra wody niegazowanej, a kolejne pół – podczas absorpcji substancji przez organizm. Następnie lekarz przystępuje do właściwej fazy PET CT.

Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej. W czasie jego trwania całe ciało jest skanowane. Tkanki magazynują 18-fuorodeoxyglukozę na poziomie właściwych sobie przemian metabolicznych[1]. Radioznacznik gromadzony bywa zwłaszcza w organach o znacznym poziomie metabolicznym, jak mózg, serce i szpik kostny, a także w narządach, które odpowiadają za wydalanie ustrojowe, czyli: moczowody, nerki, pęcherz moczowy i jelita. Stan zapalny i zmiany w tkankach namierzane bywają również za pomocą podwyższonego stopnia magazynowania FDG. W celu jeszcze bardziej precyzyjnego ustalenia miejsca chorobowych zmian można uzupełnić PET o TK.

Interpretacja wyników PET

Wyniki tomografii całego organizmu zostają przekazane pacjentowi po kilku dniach od badania w formie opisu oraz wydruku zarejestrowanego obrazu (zwykle też dołącza się zapis na nośniku elektronicznym). Interpretacja wyników pozytonowej tomografii emisyjnej leży w gestii lekarza specjalisty, który wykorzystuje specjalistyczną wiedzę oraz szczegółowe dane kliniczne.

Źródło

PAN, http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-v/aktualnoci-wydziau/1892-metoda-pozytonowej-tomografii-emisyjnej-w-medycynie, dostęp: 11.03.2015 1. Viamedica, http://czasopisma.viamedica.pl/owpk/article/view/36382, dostęp: 11.03.2015