'
Badania zdrowotne

Badanie EMG – na czym polega elektromiografia?

Co to jest badanie EMG? Otóż EMG, czyli elektromiografia, to w skrócie badanie rejestrujące czynność elektryczną mięśni (lub badanie na przewodnictwo nerwowe w mięśniach). Pozwala stwierdzić, czy i kiedy mięsień jest aktywny. W jakich sytuacjach występują wskazania do zrobienia elektromiografii?

Na czym polega badanie EMG?

Być może zdarzyło Ci się zetknąć z kilkoma pojęciami, dotyczącymi EMG, takimi jak EMG elementarne, globalne, próba ischemiczna (tężyczkowa) albo próba miasteniczna. Czym się charakteryzują te procedury? Podczas badania zwanego elektromiografią elementarną, ocenia się jedną jednostkę ruchową - dany nerw jest stymulowany elektrodą igłową, wprowadzaną przez skórę. W przypadku elektromiografii globalnej, ocenie podlega pobudliwość wszystkich grup mięśniowych kończyny, a procedura polega na przyczepieniu elektrod do powierzchni skóry. W trakcie badania mięśnie rytmicznie się kurczą, a pacjent może odczuwać z tego powodu ból[1].

Na czym polega próba tężyczkowa? Jest to badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej. Procedura jest dosyć prosta - po założeniu na ramię opaski uciskowej, badający wkłuwa w mięsień elektrodę igłową i zaciska opaskę w celu wywołania niedokrwienia. Następnie opaska zostaje zwolniona, a badany musi intensywnie oddychać (hiperwentylacja). Próby te ułatwiają wykrycie specyficznych wyładowań, występujących u osób z tężyczką. Wreszcie - na czym polega próba miasteniczna? To inaczej badanie transmisji nerwowo-mięśniowej, podczas którego używa się elektrod powierzchniowych, stymulujących nerw[2].

Kiedy należy wykonać badanie EMG?

Elektromiograf okazuje się pomocny w celu wykrycia stanu lub choroby, która powoduje zaburzenia czynności elektrycznej mięśni. Wśród potencjalnych winowajców takiego stanu znajdują się: dystrofia mięśniowa (dziedziczna choroba związana ze zwyrodnieniem tkanki mięśniowej), stan zapalny w mięśniach, uszkodzenie nerwów obwodowych, stwardnienie zanikowe boczne (rzadka choroba neurozwyrodnieniowa), miastenia gravis (w przebiegu tej choroby występuje m.in. szybka męczliwość mięśni, osłabienie, opadanie powiek), dyskopatia oraz inne schorzenia[3].

Czy do badania EMG powinnaś się specjalnie przygotować?

Lekarz, który wypisze Ci skierowanie na EMG, musi wiedzieć o wszystkich przyjmowanych przez Ciebie lekach, suplementach czy preparatach ziołowych. Niektóre środki mogą bowiem zaburzać wyniki testu. Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe (np. aspirynę lub leki zawierające klopidogrel, warfarynę), lekarz może poprosić Cię, żebyś nie zażywała ich przed badaniem[4]. Dla bezpieczeństwa poinformuj lekarza o wszystkich poważnych chorobach, zaburzeniach, urazach oraz koniecznie - o ciąży. W niektórych przypadkach przeciwwskazaniem bywa wszczepiony kardiowerter-defibrylator lub skłonność do obrzęku chłonnego kończyn[5].

Na badanie postaraj się ubrać w wygodne, luźne rzeczy, a jeśli masz mieć przytwierdzane do skóry elektrody, nie powinnaś wcześniej smarować ciała olejkiem, balsamem czy kremem - gdy skóra będzie śliska, badanie może być utrudnione.

Badanie EMG jest procedurą mało inwazyjną, za to skuteczną w diagnozowaniu problemów z układem nerwowo-mięśniowym. Niektóre ze schorzeń są bardzo poważne, dlatego warto jak najszybciej wykonać niezbędne badania i rozpocząć terapię.

Jeden krok - 200 mięśni!
Czy wiesz, że do zrobienia jednego kroku potrzebne jest zaangażowanie około 200 mięśni? Zważywszy, że przy przeciętnej aktywności robimy około 10 tysięcy kroków dziennie, muszą się one sporo napracować. Nie oznacza to, że leżąc na kanapie, wyświadczysz mięśniom przysługę, wysiłek fizyczny wpływa bowiem korzystnie na ich siłę i wydajność[6].
Źródła:

1. lek. med. Katarzyna Herman, Elektromiografia, Medycyna Praktyczna, dostęp: 10.06.2016 2. Badanie EMG - Elektromiografia, CM Sanitas, dostęp: 10.06.2016 3. William C. Shiel Jr., Electromyogram (EMG), MedicineNet, dostęp: 10.06.2016 4. Electromyogram (EMG) and Nerve Conduction Studies, WebMD, dostęp: 10.06.2016 5. lek. med. Katarzyna Herman, Elektromiografia, Medycyna Praktyczna, dostęp: 10.06.2016 6. 10 Interesting Facts About Human Muscles and Bones, Unbelievable Facts, dostęp: 9.06.2016