wpisz szukaną frazę

Badanie EEG głowy – kiedy jest wskazane?
Badania układu nerwowego Badania zdrowotne

Badanie EEG głowy – kiedy jest wskazane?

Badanie EEG głowy – kiedy jest wskazane?
Podziel się

Problemy ze snem, urazy głowy, zasłabnięcia, niekontrolowane napady drgawek i utraty świadomości – to sytuacje, w których lekarz powinien zlecić wykonanie badania EEG. Trening oparty na metodzie badania EEG może także wpłynąć na podniesienie koncentracji, obniżenie stresu i uporanie się z dysleksją, dysgrafią i bezdechem sennym.

Czym jest EEG?

Elektroencefalografia (EEG) jest nieinwazyjnym badaniem czynności mózgu przy użyciu specjalistycznego urządzenia (elektroencefalograf) wyposażonego w czujniki rejestrujące zmiany elektryczne na powierzchni skóry głowy. Badanie zapisuje aktywność neuronów kory mózgowej. Odczytany wynik zostaje wzmocniony i sporządzony w formie wydruku (elektroencefalogram) lub zapisu komputerowego.

Istnieje kilka rodzajów badań EEG. Podstawowe badanie wykonywane jest w pozycji leżącej lub siedzącej. Pierwszym etapem jest uzyskanie zapisu spoczynkowego (bez stosowania dodatkowych bodźców). Druga część badania to natomiast zastosowanie określonych technik pobudzania pracy mózgu. Pacjent wykonuje wówczas czynności wskazane przez diagnostę (otwieranie i zamykanie oczu, kilkuminutowa hiperwentylacja, fotostymulacja o różnej częstotliwości).

Co rejestruje badanie EEG?

Podstawowymi danymi rejestrowanymi podczas badania EEG są fale mózgowe o różnej częstotliwości i amplitudzie. Odpowiadają one za różne dziedziny aktywności mózgu[1]:

  • fale alfa odwzorowujące koncentrację uwagi (amplituda tej fali świadczy o stanie wzbudzenia czynności mózgu),
  • fale beta opisująca zaangażowanie mentalne, np. wykonywanie skomplikowanego obliczenia matematycznego (najwyraźniej widoczne u pacjentów w okresie dojrzałym, u dzieci i osób w podeszłym wieku rzadziej obserwowane),
  • fale gamma obrazujące koncentrację na bodźce zewnętrzne, np. lokalizowanie źródła usłyszanego hałasu (w fazie głębokiego snu i fazie REM nie występują),
  • fale theta odpowiedzialne za niezrównoważenie emocjonalne lub nieprzeciętna inteligencję,
  • fale delta, które mogą świadczyć o deficytach intelektualnych lub zaburzeniach neurologicznych. U zdrowego pacjenta mogą one występować jedynie w fazie głębokiego snu.

Podczas EEG można zarejestrować także inne rodzaje fal mózgowych: mu, kappa, lambda, zespół K, szczytowa fala ostra, wrzeciona i inne, jednak ich interpretacja i opisywanie wymaga specjalnych metod badawczych, w związku z czym nie są zbyt często używane w diagnostyce.

W jakich sytuacjach wykonywane jest EEG?

Badanie elektroencefalograficzne jest niezbędne do potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy epilepsji (padaczki). W tym przypadku EEG okazuje się podstawowym badaniem diagnostycznym.
W wielu chorobach i zaburzeniach badanie EEG jest stosowane jako badanie pomocnicze. Zleca się go miedzy innymi w przypadku: fizycznych urazów głowy, niekontrolowanych zaburzeń świadomości, nawracających bólów głowy, zdiagnozowanych guzów mózgu, zakażeń, chorób zwyrodnieniowych, zaburzeń snu lub zaburzeń metabolicznych. Badanie to jest wykorzystywane także w diagnostyce zatruć substancjami neurotoksycznymi (np. litem) oraz chorób organicznych mózgu.

EEG biofeedback

Opracowano metodę opartą na rejestracji sygnału zwrotnego mózgu za pomocą EEG mającą na celu kontrolowanie poszczególnych parametrów jego pracy przez samego pacjenta. W niektórych zaburzeniach jest to podstawowa metoda terapii, a w innych – uzupełniająca. Dzięki samodzielnej pracy pacjent jest w stanie podnieść poziom koncentracji i nauczyć się kontrolować pracę poszczególnych funkcji mózgu.

EEG biofeedback stosowany jest między innymi u uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce, cierpiących na dysleksję i dysgrafię oraz w przypadkach zaburzeń uwagi i koncentracji oraz zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia). Metoda jest także stosowana w przypadku zaburzeń snu, depresji i przewlekłych bólach głowy.

U dorosłych i w celach terapeutycznych trening taki stosuje się między innymi u chorych na ADD i ADHD, bezdech senny, chorobę Alzheimera, zespół Tourette`a, autyzm, zespół Aspergera, depresję, jąkanie, mózgowe porażenie dziecięce[2], opóźnienie rozwoju dziecka, stwardnienie rozsiane i zespoły uzależnienia[3].

Dzięki zastosowaniu EEG biofeedback pacjent jest w stanie obniżyć stres, poprawić kondycję umysłową i fizyczną, pokonać tremę oraz napięcie wewnętrzne.

Źródła:

1. Czym jest EEG?, A. Karcz, K. Paluch, M. Zarzycka, M. Denkiewicz; Koło naukowe Neurobiologii Uniwersytetu Warszawskiego (http://www.biol.uw.edu.pl/sknn/pliki/plakaty/eeg_plakat1.pdf)
2. Metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne, D. Sienkiewicz, W. Kułak, B. Okurowska-Zawada, G. Paszko-Patej, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 2010, vol. 16, nr 4 str. 314-317
3. Biofadback, D. Raudzis, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (http://www.fizjoterapeutom.pl/attachments/article/382/Biofeedback%20-%20praca%20mgr%20Dominika%20Raudzis.pdf)

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *