wpisz szukaną frazę

Dokucza Ci pulsujący ból głowy? Dowiedz się, jakie są możliwe przyczyny
Badania układu nerwowego

Dokucza Ci pulsujący ból głowy? Dowiedz się, jakie są możliwe przyczyny

Dokucza Ci pulsujący ból głowy? Dowiedz się, jakie są możliwe przyczyny
Podziel się

Ból głowy należy do najczęstszych objawów, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza. Jego rozpoznanie i prawidłowe leczenie powinna poprzedzać wnikliwa ocena kliniczna. Patomechanizm dolegliwości zależy od jej przyczyny, jednak w wielu przypadkach przyczyna – mimo właściwie przeprowadzonego procesu diagnostycznego – pozostaje nieustalona. Dokucza Ci pulsujący ból głowy? Dowiedz się, jakie są możliwe przyczyny

Ból głowy może mieć charakter pierwotny lub wtórny (jako manifestacja procesu chorobowego). O czym świadczy pulsujący ból głowy? Czy taki objaw powinien budzić niepokój?[1][2]

Pulsujący ból głowy w zapaleniu olbrzymiokomórkowym

Według klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (International Headache Society) wyróżnia się bóle głowy pierwotne (bez przyczyny organicznej) i wtórne (powodowane przez zaburzenia egzogenne)[1][2].

W przypadku wtórnych bólów głowy postępowanie obejmuje przede wszystkim rozpoznanie oraz leczenie choroby podstawowej. Do tej grupy dolegliwości zalicza się m.in. zapalenie tętnicy skroniowej (zapalenie olbrzymiokomórkowe), które może przebiegać z pulsującym bólem głowy. Choroba najczęściej dotyka kobiety oraz osoby starsze (średni wiek w momencie zachorowania wynosi 70 lat)[1].

Zapalenie tętnicy skroniowej to potencjalnie groźne zaburzenie, które nieleczone lub leczone nieprawidłowo prowadzi do zajęcia tętnicy ocznej i ślepoty. Szacuje się, że olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest najczęstszą przyczyną szybko postępującej, obustronnej ślepoty u osób po 60. roku życia. Jednak choroba rozpoznana na czas i poddana właściwej terapii (opartej na glikokortykosteroidach) skutecznie zapobiega takim powikłaniom[1].

Wśród początkowych objawów zapalenia tętnicy skroniowej wymienia się bóle głowy z uczuciem osłabienia i bólami mięśniowymi. Ból głowy może mieć charakter pulsujący (częściej jednak jest tępy, świdrujący, momentami kłujący). Połowa chorych odczuwa ból w okolicy skroniowej, ale objaw może ujawnić się praktycznie w każdym miejscu czaszki.

Ból (po jednej lub obu stronach głowy) na ogół narasta stopniowo (w ciągu kilku godzin), ale u niektórych chorych ma gwałtowny początek. Może nasilać się w godzinach nocnego odpoczynku lub pod wpływem zimna.

Czasem do objawów klinicznych dołączają tkliwość skóry głowy, zaczerwienienie i tkliwość węzłów chłonnych lub zaczerwienienie skóry nad tętnicami skroniowymi. Niekiedy występuje również tkliwość tętnicy skroniowej bądź tętnicy potylicznej[1].

Pulsujący ból głowy a migrena

Do pierwotnych bólów głowy należą zaburzenia, które nie mają przyczyny egzogennej (nie stanowią objawu znanego procesu chorobowego). Jednym z nich jest migrena, która może manifestować się m.in. pulsującym bólem głowy. Ból w takim przypadku często ma charakter epizodyczny. Towarzyszą mu światłowstręt, mdłości, wymioty, nadwrażliwość na dźwięki, ruch[1].

Ból głowy w migrenie wyzwalać mogą różnorodne czynniki, np. ostre, jaskrawe światło, drażniące dźwięki, głód, stres, wysiłek fizyczny, zmiany ciśnienia atmosferycznego, alkohol[1].

Migrenę rozpoznaje się u pacjentów z wielokrotnymi napadami bólu głowy, które utrzymują się od 4 do 72 godzin. U chorych nie stwierdza się nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym, nie można również wskazać innych (uzasadnionych) przyczyn dolegliwości. Ponadto u pacjentów z migreną powinny wystąpić minimum 2 z poniższych objawów:

  • ból jednostronny,
  • ból pulsujący,
  • ból nasilający się pod wpływem ruchu,
  • ból o natężeniu od umiarkowanego do ciężkiego

oraz minimum jeden objaw z następujących:

  • mdłości/wymioty,
  • światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki[1].

Pulsujący ból głowy po wysiłku

Za pulsujący ból głowy może odpowiadać wyłącznie wysiłek fizyczny. W takim przypadku objaw pojawia się w przebiegu samoistnego wysiłkowego bólu głowy, który utrzymuje się od 5 minut do nawet 48 godzin. Dolegliwość wymaga przeprowadzenia postępowania diagnostycznego, które pozwoli wykluczyć krwotok podpajęczynówkowy i rozwarstwienie tętnicy[2].

Źródła:
1. Goadsby P., Raskin N. Bóle głowy. W: Interna Harrisona. T 1. Fauci A., Braunwald E., Kasper D. Wydawnictwo Czelej Lublin 2009; s: 105-109
2. Lipton R., Bigal M., Steiner T. et al. Klasyfikacja samoistnych bólów głowy. Neurology. 2004;63:427-435

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *