'
Badania układu krążenia

Krioablacja – metoda leczenia migotania przedsionków serca

Krioablacja należy do najnowszych metod leczenia migotania przedsionków, dostępnych również w Polsce. Wiąże się z nią duże nadzieje terapeutyczne – uważa się, że technika wykazuje stosunkowo wysoką skuteczność, zwłaszcza w porównaniu do farmakologicznego leczenia antyarytmicznego, które daje liczne objawy niepożądane. W wielu przypadkach metoda pozwala wyeliminować źródła arytmii, istotnie poprawia jakość życia chorych i umożliwia powrót do zwyczajowej aktywności. Krioablacja ma jednak również pewne ograniczenia[1][5][6].

Nowoczesne metody leczenia przedsionków

Ablacja i krioablacja – co warto o nich wiedzieć?

Migotanie przedsionków jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rytmu serca – według danych epidemiologicznych w Europie może dotykać nawet 6 milionów osób, a ryzyko jego rozwoju wzrasta z wiekiem[1][2].

Ablacja polega na celowym uszkodzeniu obszaru tkanki serca, odpowiedzialnego za nieprawidłowe przewodzenie oraz powstanie lub utrzymywanie arytmii. Wybrane ogniska komórek są niszczone w wyniku działania wysokich lub niskich temperatur[3][4].

Miejscowe zamrażanie tkanek (tzw. krioablacja) to najnowsza metoda ablacji, dostępna od 2008 r. w Polsce. Zabieg trwa ok. 2 godzin; wykonuje się go w technice balonowej bądź punktowej, zwykle w znieczuleniu miejscowym[2][5][6].

Krioablacja – techniki i zalety zabiegu

W migotaniu przedsionków z reguły stosuje się krioablację balonową, dzięki której już za pomocą jednego mrożenia można odizolować problematyczne ogniska, ulokowane na ogół w żyłach płucnych (w naczyniach, które prowadzą utlenowaną krew z płuc do lewego przedsionka serca). Dobre wyniki metody obserwuje się zwłaszcza u pacjentów z typowym układem anatomicznym żył płucnych, którzy cierpią na napadową formę migotania przedsionków[1][2][6].

Zaburzenia rytmu serca leczy się też metodą krioablacji punktowej, przeprowadzaną z wykorzystaniem specjalnego cewnika, który naprowadza się na punkt odpowiadający za arytmię. Do cewnika podaje się ciekły azot (w temperaturze -70 st. C do -80 st. C), który uszkadza problematyczne ognisko[5].

W większości przypadków pacjenci po krioablacji wracają do domu już następnego dnia po wykonaniu procedury. Zaleca się stałe kontrole specjalistyczne; po 3 miesiącach na ogół można ocenić, czy metoda pozwoliła wyeliminować przyczynę arytmii[2][5].

Zabiegi krioablacji wiążą się nie tylko z krótkim czasem hospitalizacji, ale również rekonwalescencji oraz niższymi kosztami niż w przypadku leczenia farmakologicznego lub operacyjnego[5].

Krioablacja balonowa a klasyczna technika ablacji

Leczenie migotania przedsionków nieustannie jest sporym wyzwaniem dla elektrokardiologii interwencyjnej[6].

Klasyczna ablacja ujść żył płucnych (z wykorzystaniem prądu wysokiej częstotliwości) to niełatwa technika, przy tym czasochłonna, związana z dużą ekspozycją na promieniowanie RTG oraz stosunkowo wysokim odsetkiem poważnych powikłań. Dlatego nie wszyscy chorzy z migotaniem przedsionków mogą z niej skorzystać. Krioablacja balonowa ujść żył płucnych może rozwiązać szereg problemów towarzyszących technice klasycznej. Uważa się, że metoda cechuje się przede wszystkim lepszym profilem bezpieczeństwa – świadczą o tym wyniki i doświadczenia ośrodków europejskich (szczególnie niemieckich), które od lat ją stosują[6].

Krioablacja – skuteczna, ale...

Uważa się, że skuteczność zabiegów krioablacji jest porównywalna do skuteczności ablacji RF, wykonywanej z wykorzystaniem prądu zmiennego o częstotliwości radiowej. Korzyści z krioablacji obserwuje się szczególnie w okresie krótkoterminowym, jednak ograniczeniem metody stosującej niskie temperatury jest wyższy odsetek nawrotów objawów zaburzeń rytmu serca w ciągu 6 miesięcy od wykonania procedury[5].

Źródła:

1. Pierwsze zabiegi krioablacji w Chełmie. https://kardiologia.mp.pl/wiadomosci/74097,pierwsze-zabiegi-krioablacji-w-chelmie Data dostępu: 10.08.2017 2. Pierwsze zabiegi krioablacji w WIM. https://kardiologia.mp.pl/wiadomosci/92039,pierwsze-zabiegi-krioablacji-w-wim Data dostępu: 10.08.2017 3. Przybylska K., Kalarus Z. Nowe możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca. Family Medicine & Primary Care Review. 2012. 14;2:276-279 4. Kryński T., Stec S., Kułakowski P. Miejsce ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Postępy Nauk Medycznych. 2010. 12;23:917-922 5. Gloc D. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zabiegu ablacji. Hygeia Public Health. 2015. 50;2:260-265 6. Jastrzębski M. Krioablacja balonowa — przełom w leczeniu migotania przedsionków. Kardiologia Polska. 2011.69;1:1156