'
Badania krwi

Wysokie monocyty. Z czym wiąże się taki wynik, co jest przyczyną?

Morfologia krwi to jedno z najbardziej podstawowych badań diagnostycznych, które wykonuje się kontrolnie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia, a także potwierdzenia lub wykluczenia wielu chorób i schorzeń. Jej wynik dostarcza informacji dotyczących stężenia poszczególnych rodzajów komórek wchodzących w skład krwi. Jednym z nich są monocyty. Czym są i co może oznaczać ich podwyższony poziom?

Monocyty – co to jest?

Monocyty to typ białych krwinek. Wytwarzane są z komórek macierzystych szpiku kostnego. Ich powierzchnia wypełniona jest receptorami rozpoznającymi chemokiny – substancje przekazujące informacje dotyczące tego, w którym obszarze organizmu rozwija się stan zapalny.

Dzięki temu monocyty rozpoznają te miejsca, w których są potrzebne, a następnie – przenikając przez ściany komórkowe naczyń krwionośnych – przekształcają się w komórki mające zdolność pochłaniania ciał obcych i drobnoustrojów. Ich dodatkową funkcją jest wytwarzanie dwóch ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego substancji – interleukiny i interferony.

Monocyty to największe komórki krwi. Ich wymiary zazwyczaj osiągają około 10 – 20 mikrometrów, choć zdarzają się monocyty o wielkości przekraczającej 40 mikrometrów, podczas gdy np. średnica erytrocytów nie przekracza 7 mikrometrów.

Spośród innych rodzajów krwinek wyróżniają się także złożoną budową, której poszczególne elementy odpowiadają za funkcję monocytów, jaką komórki pełnią w organizmie.

Kiedy należy zbadać poziom monocytów?

Poziom monocytów wchodzi w skład badania określanego mianem morfologii krwi. Do jego przeprowadzenia pobiera się od pacjenta próbkę surowicy krwi, najczęściej z żyły w okolicy stawu łokciowego. Aby wynik badania był miarodajny, pacjent powinien być na czczo przez około 12 godzin przed przystąpieniem do badania. Badanie monocytów zaleca się, jeśli:

 • występują problemy z odpornością,
 • zachodzi podejrzenie rozwoju chorób związanych z układem immunologicznym,
 • występują częste zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze,
 • podejrzewa się rozwój chłoniaka Hodgkin,
 • w celu oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Monocyty – normy poziomu

Poziom monocytów uznawany za prawidłowy zmienia się wraz z wiekiem. Przyjmuje się jednak, że u dorosłego powinien on wynosić 4—8%, 30—800/µl. Aby ocenić jakość monocytów, dodatkowo należy wykonać rozmaz krwi.

Zbyt niski poziom monocytów może wskazywać na rozwój poważnych chorób, zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta. Należą do nich m.in. białaczka włochatokomórkowa, zakażenie wirusem HIV, aplazja szpiku kostnego. Równie niebezpieczne mogą być za wysokie monocyty.

Monocyty wysokie – co oznaczają?

Wysokie monocyty mogą świadczyć o rozwoju poważnych chorób i schorzeń. Do grupy występujących najczęściej należą:

 • choroby związane z układem immunologicznym w tym: ziarnica złośliwa, białaczki przewlekłe, ostra białaczka monocytowa,
 • zakażenia o charakterze wirusowym i bakteryjnym,
 • zakażenia pasożytnicze,
 • choroby nowotworowe: rak jajnika, rak piersi, rak żołądka oraz ich przerzuty,
 • choroby kolagenowe, m.in. reumatoidalne zapalenie stawów,
 • choroby związane ze szpikiem kostnym, np. szpiczak mnogi,
 • choroby jelit m.in. zapalenie jelita grubego,
 • choroby wątroby.

Monocytoza, czyli wysoki poziom monocytów, może wystąpić także jako skutek silnego stresu, jak również jako wynik zażywania niektórych leków, zwłaszcza preparatów zawierających duże ilości kortykosteroidów. Podwyższone monocyty w rozmazie mogą także pojawić się jako następstwo przebytych operacji chirurgicznych oraz w okresie rekonwalescencji po infekcjach.

Zawyżone monocyty u dziecka najczęściej oznaczają toczący się w obrębie organizmu stan zapalny. Bardzo często ich wysoki poziom utrzymuje się ponadto w dość długim okresie (nawet przez kilka tygodni) po przebytej infekcji, jak również na skutek ząbkowania.

Jeżeli poza zawyżonym poziomem monocytów pozostałe wyniki przeprowadzonych badań są dobre i nie występują żadne dodatkowe objawy, wówczas nie ma powodu do niepokoju.

Ważne jednak, aby badania te powtórzyć w celu ustalenia, czy poziom monocytów został wyrównany, bowiem utrzymujący się przez długi czas, podobnie jak w przypadku osób dorosłych, może zwiastować rozwój poważnych chorób zagrażających życiu dziecka, jak na przykład chłoniaki lub białaczka.

W przypadku otrzymania wyniku potwierdzającego poprzedni należy jak najszybciej skonsultować się pediatrą w celu podjęcia kolejnych działań.