Choroby i dolegliwości

Astma - przyczyny i metody leczenia astmy oskrzelowej

2 marca 2017

Astma - przyczyny i metody leczenia astmy oskrzelowej

Astma to przewlekły proces zapalny, który toczy się w drogach oddechowych, zwłaszcza w oskrzelach, które dostarczają powietrze do płuc. Choroba charakteryzuje się nadreaktywnością oskrzeli, która skutkuje nawracającymi napadami duszności, świszczącego oddechu i kaszlu. Objawy najczęściej pojawiają się w godzinach porannych i nocnych.1 Za problemy z oddychaniem odpowiada obturacja (zwężenie) dróg oddechowych, do której dochodzi w wyniku skurczu mięśni w ścianie oskrzeli, obrzęku błony wyścielającej oskrzela i nadprodukcji śluzu.2

Przyczyny i przebieg astmy

Istotą astmy jest przewlekłe zapalenie dróg oddechowych, w szczególności drzewa oskrzelowego, a także jego nadwrażliwość na czynniki drażniące. Objawy choroby znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, ale ich leczenie może znacznie poprawić jakość życia pacjentów. Terapia dąży przede wszystkim do wyeliminowania bezpośredniej przyczyny choroby, czyli procesu zapalnego. Tylko w ten sposób można kontrolować astmę i doprowadzić do ustąpienia przykrych dolegliwości.1,2

Dotąd nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyn, które prowadzą do astmy. Uważa się, że na rozwój choroby wpływają predyspozycje genetyczne, a także tzw. alergie wziewne (na roztocza, sierść zwierząt i pyłki roślin). Ponadto za wystąpienie astmy mogą odpowiadać infekcje (zwłaszcza wirusowe infekcje dróg oddechowych) i zanieczyszczenie środowiska.2

Astma to choroba na całe życie – skuteczność terapii zależy w dużej mierze od pacjenta, który, wspólnie z lekarzem, powinien dążyć do ustalenia czynników wywołujących objawy choroby i próbować je wyeliminować lub ograniczyć ich wpływ. Najczęściej do dolegliwości przyczyniają się alergeny, substancje chemiczne, ostre zapachy, stres, emocje, infekcje wirusowe i wysiłek fizyczny. Ale uwaga: chorzy na astmę nie powinni rezygnować z aktywności fizycznej. Warto poradzić się lekarza, jakie ćwiczenia są wskazane i nauczyć się stosować metody, które zapobiegają napadom duszności w czasie wysiłku.3

Klinicznie astmę na dzieli się na sporadyczną i przewlekłą (lekką, umiarkowana i ciężką)2

Jak leczyć astmę?

W naszym kraju pacjenci z astmą mają dostęp do najnowocześniejszych leków (w ramach refundacji). Wybór konkretnego leku i wysokość dawki zawsze ustala lekarz, który bierze pod uwagę zgłaszane objawy i ich częstotliwość.4 Wszystkie informacje przekazywane przez chorego są zatem niezwykle cenne, tym bardziej że dolegliwości w przebiegu astmy mają zmienny charakter. Warto, by pacjent prowadził dzienniczek, w którym systematycznie zapisuje symptomy i który przedstawia lekarzowi podczas każdej wizyty kontrolnej.3

Farmakologiczne leczenie astmy prowadzi się przy pomocy dwóch grup leków. Pierwszą z nich stanowią leki o działaniu przeciwzapalnym (pozwalające kontrolować astmę): glikokortykosteroidy i leki antyleukotrienowe. Do najskuteczniejszych leków przeciwzapalnych należą wziewne glikokortykosteroidy. Należy przyjmować je stale, bez względu na nasilenie dolegliwości. 1,4

Do drugiej grupy zaliczają się leki rozszerzające oskrzela. Najczęściej pacjentom podaje się ß2-mimetyki, które dzieli się na długo i krótko działające. W kontroli choroby stosuje się leki długo działające. Dołącza się je do steroidów wziewnych, jeśli małe lub średnie dawki steroidów okazują się niewystarczające do optymalnej kontroli astmy. ß2-mimetyki krótko działające należą do leków stosowanych doraźnie – pomagają opanować napady duszności i kaszlu.4

Niektórym pacjentom z ciężkim przebiegiem astmy podaje się preparaty z przeciwciałami anty-IgE. Poza tym w przypadkach astmy alergicznej czasem rozważa się immunoterapię.4

Leki doraźne łagodzą objawy i zaostrzenia astmy, profilaktycznie stosuje się je także przed wysiłkiem fizycznym (należy nosić je zawsze przy sobie). Preparaty tego rodzaju nie zmieniają przebiegu choroby, ale jeśli chory zauważy, że musi przyjmować większe dawki leku, powinien powiadomić o tym lekarza.3

Profilaktyka zaostrzeń astmy polega na unikaniu alergenów i zapobieganiu infekcjom (stosowaniu szczepień przeciw grypie), nie można też palić – ani czynnie, ani biernie.4

Nadreaktywne oskrzela – problem astmatyków

Oskrzela – w wyniku skurczu mięśni – potrafią zmieniać swoją średnicę. U pacjentów z astmą drzewo oskrzelowe jest nadreaktywne – w konsekwencji bodźce, które u zdrowych osób nie wywołują żadnej reakcji, prowadzą do nadmiernego kurczenia się mięśni. Dlatego właśnie napady choroby pojawiają się w odpowiedzi na silny zapach czy aktywność fizyczną.1

1. Mejza F. Astma: co to znaczy? http://astma.mp.pl/wszystkooastmie/cowartowiedziec/45692,astma-co-to-znaczy Data dostępu: 24.01.2017
2. Jedynak-Wąsowicz U. Astma oskrzelowa u dzieci. http://pediatria.mp.pl/choroby/ukladoddechowy/138095,astma-oskrzelowa-u-dzieci Data dostępu: 24.01.2017
3. Mejza F. Leczenie astmy – zasady. http://astma.mp.pl/leczenie/49657,leczenie-astmy-zasady Data dostępu: 24.01.2017
4. Durska G. Jakie leki stosuje się w leczeniu astmy? http://astma.mp.pl/lista/99752,jakie-leki-stosuje-sie-w-leczeniu-astmy Data dostępu: 24.01.2017

(Odwiedzono: 1632 razy, w tym dzisiaj: 1)