'
Aktywna wiosna Badania zdrowotne

Marszobieg po dłuższe życie

Szybsze tempo marszu, poruszanie się marszobiegiem, w indywidualnym tempie może przedłużyć okres prawidłowego funkcjonowania organizmu i wyrównać straty wynikające z siedzącego trybu życia. Takie są ustalenia badaczy z USA, Wlk.Brytanii i Australii.

Marszobieg
Spis treści

Zespół naukowców z New Mexico Highlands University (NMHU), znanego zresztą z badań nad sportem wyczynowym, zbadał efekty marszobiegu dla organizmu. Wyniki były zaskakujące. Na początku okazało się, że uderzenia stóp o podłoże w trakcie fazy biegowej mają znaczący wpływ na fale zwrotne przepływu krwi w arteriach (CBF), co ułatwia synchronizację uderzeń serca i dynamiczną regulację przepływu krwi do mózgu.

Obecne badania wykazały także iż uderzenia stóp o podłoże w trakcie marszu tworzą dynamiczne ciśnienie w arteriach, co w znacząco zmienia i zarazem zwiększa przepływ krwi do mózgu. W trakcie badań naukowcy użyli nieinwazyjnych metod USG do pomiaru wewnętrznych przepływów krwi w tętnicach szyjnych oraz rozszerzania arterii.

Miało to służyć obliczeniu CBF w obu półkulach mózgu u osób w grupie wiekowej 18-24. Wybrano w tym celu 12 ochotników którzy mieli spacerować (szybkość 1 m/sek) lub stać. Wykryto iż wpływ takiego zachowania zwłaszcza jeśli ochotnik stał, jest niewielki. Im jednak krok był szybszy, tym wpływ uderzeń stóp o powierzchnię był wyraźniej widoczny. Co ciekawe jazda na rowerze mimo silnego naciskania na pedały, miała tylko nieco wyższy wpływ niż stanie, a zdecydowanie mniejszy niż spacer.

Jak stwierdził pierwszy autor studium, dr Ernest Greenem, największy i najwyraźniejszy był wpływ uderzeń stóp o podłoże w trakcie marszobiegu, zaś w przypadku biegu, regulacja była już dynamiczna tj. dopływ krwi do mózgu był dość wysoki, ale stały, bez fazy wzrostowej.".

Aktywności jak marsz, jazda na rowerze, marszobieg czy bieg, zdecydowanie przyczyniają się do lepszej aktywności mózgu i regulują przepływ krwi, co ma istotny pozytywny wpływ na cały organizm. Prawdopodobnie optymalizują perfuzję, funkcjonowanie mózgu i tworzą poczucie dobrego stanu zdrowia w trakcie ćwiczeń" - dodał.

Do tych badań możemy dorzucić duże kohortowe analizy prof. Catrine Tudor-Locke z University of Massachusetts w Amherst. To metaanaliza opracowana na podstawie 38 prac wynikowych, szczegółowych, dotyczących różnych grup wiekowych i osób o rozmaitych BMI. Prof.Tudor-Locke postanowiła ustalić jakie istnieje optymalne tempo marszobiegu w różnych grupach wiekowych. Wyniki były zastanawiające - ze wszystkich studiów wynikało, że jest to szybkość wynosząca około 2,7 mph czyli nieco mniej niż 5 km/h.

Jednak ustalana indywidualnie jako sto kroków na minutę. Aby ułatwić ustalenie tego tempa należy pomierzyć liczbę naszych kroków w czasie 10 sekund i potem pomnożyć ją przez 6. Dlaczego ta wielkość jest tak istotna? Otóż wcześniejsze badania Harvard School of Medicine wskazują na to iż szybkie tempo marszu najlepiej reguluje akcję serca i przepływ krwi w arteriach, stąd też szybko chodzący mają szansę, aby choć częściowo wyrównać problemy jakie wynikają z siedzącego trybu życia współczesnego człowieka.

Z kolei badania naukowców z University of Sydney wykazały iż przyspieszony rytm chodu czyli poruszanie się na przemian w sposób spokojny i przyspieszony aż o 20 proc. zmniejsza ryzyko śmierci z powodów krążeniowych. Stałe poruszanie się marszobiegiem to niemal o 25 proc. mniejsze ryzyko śmierci. Co ciekawe biegacze, redukują ryzyko śmierci z powodów krążeniowych o 21 proc., co dowodzi jednoznacznie, że bieg jest dobry, ale nie dla wszystkich.

Jak się można było spodziewać efekt zdrowotny widoczny jest najlepiej w starszych grupach wiekowych. W grupie wiekowej 60+poruszanie się szybkim marszem zmniejsza ryzyko śmierci z powodów krążeniowych aż o 45 proc., zaś marszobiegiem - o 53 proc. W przypadku poruszania się marszem zwykłym efekt ten niemal nie istnieje - wynosi tylko 5 proc. w stosunku do osób poruszających się tempem spacerowym dla osób młodych i 11 proc. dla osób w grupie wiekowej 60+. Jak więc jednoznacznie wynika z tych badań, idąc nie ma się co oszczędzać.

Autor: lek. med. Mariusz Borkowski